Norwegian-Spanish translation of eksportere

Translation of the word eksportere from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

eksportere in Spanish

eksportere
handelverb exportar
More examples
1.Det er klart, vi må eksportere for å kunne importere.
2.Ungarnvennen" Andropov innrømmet at det ikke kan bli tale om å" eksportere revolusjon".
3.De har forpliktet seg til ikke å eksportere kull til Storbritannia.
4.Det er vanskelig å leve av å eksportere jordbruksprodukter, understreker han.
5.Dette kjøpet gir oss anledning til å eksportere den teknologi vi har vært med på å utvikle og bygge opp i Nordsjøen.
6.Efter at Nordic Bank ble 100 prosent DnCeiet har vi kunnet eksportere norsk kunnskap innen shipping, olje og energifinansiering på en langt bedre måte, sier Bjørn Bugge.
7.Hvis vi i fremtiden ikke klarer å eksportere adskillig mer enn vi importerer, vil vår gjeld øke, selv om vi ikke opptar nye kreditter, sa Karcz.
8.Imidlertid må ikke oppdretterne i dette området tenke på å eksportere blåskjell som er metallforurenset.
9.Kraftlinjene fra Vestlandet til Østlandet går nå" fullastet", men vi makter allikevel å eksportere kraft til utlandet.
10.Kristiansand bør kunne eksportere byggeprosjekter, leiligheter, hytter og garasjer til Kontinentet.
11.Så lenge det iranske regimet fortsetter den aggressive krigen mot vårt folk og hindrer oss i å eksportere olje gjennom Persiabukten, kommer vi til å lamme all virksomhet i Iran, skriver avisen.
12.Vi må øke produktiviteten, produsere mer, eksportere mer.
13.Vinmonopolet har hverken sans for eller interesse av å eksportere norsk akevitt.
14.Vår industri må eksportere og internasjonalisere.
15.A / S Austevoll Fiskeindustri regner med å eksportere mellom 600 og 800 tonn frossen vintersild til Japan neste år.
16.Arbeidsgivernes organisasjoner har ved alle lønnsoppgjør sagt at med slike lønninger ville det bli vanskeligere å eksportere.
17.Avisen skriver at departementet skal ha antydet at eventuelle tap kan kompenseres med at det for første gang gis anledning til å eksportere britisk gass til kunder på det europeiske kontinentet.
18.Burde ikke myten om at man må ha solid feste i hjemmemarkedet for å kunne eksportere, avlives ?
19.CIAstøtten til de antisandinistiske styrker har vært begrunnet med at sandinistenes forsøk på å eksportere sin revolusjon må stanses med makt.
20.Datasaab fikk tillatelse av USAs handelsdepartement til å eksportere deler av radarsystemet, under forutsetning av at utstyret bare skulle brukes sivilt.
21.De bedrifter som allerede driver eksport må eksportere mer for å holde hodet over vannet, fastslår han.
22.De omstridte grenseavgiftene, som nå skal vekk, har virket slik at vesttyske bønder har kunnet eksportere til andre EFland med opptil 10 prosents subsidier.
23.Den delen av industrien som skal leve av å eksportere sine produkter eller konkurrere på hjemmemarkedet, er bare målestokken for lagets konkurransedyktighet.
24.Den oljen landet makter å eksportere går gjennom en rørledning til Tyrkia.
25.Denne næring vil iår eksportere for 1,2 milliarder kroner, eller nesten 20 prosent av den samlede fiskeeksport.
26.Dernest fikk norske myndigheter berettighet og varig avsmak for den kalde krigens vestlige tendens til å ville eksportere sitt system til de frigjorte koloniene.
27.Dersom dette ikke lykkes og Nicaragua blir en satellittstat efter kommunistisk mønster, som ser det som sin oppgave å eksportere systemet også til de andre sentralamerikanske land, vil problemene ramme USA så sterkt at det klart vil gå ut over deres evne og vilje til å følge opp sin rolle som sikkerhetsgarantist i Europa.
28.Derved velger vi oss en plass på offensiven og Norge vil kunne eksportere eftertraktet teknologi.
29.Dessuten har det japanske regjeringspartiet nettopp programfestet at Japan ikke bør eksportere våpen.
30.Dessuten trenger svensk forsvarsindustri å ha mulighet til å eksportere for selv å kunne overleve.
Similar words

 
 

eksportere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) eksportereeksporterendeeksportert
Indikative
1. Present
jegeksporterer
dueksporterer
haneksporterer
vieksporterer
dereeksporterer
deeksporterer
8. Perfect
jeghar eksportert
duhar eksportert
hanhar eksportert
vihar eksportert
derehar eksportert
dehar eksportert
2. Imperfect
jegeksporterte
dueksporterte
haneksporterte
vieksporterte
dereeksporterte
deeksporterte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde eksportert
duhadde eksportert
hanhadde eksportert
vihadde eksportert
derehadde eksportert
dehadde eksportert
4a. Future
jegvil/skal eksportere
duvil/skal eksportere
hanvil/skal eksportere
vivil/skal eksportere
derevil/skal eksportere
devil/skal eksportere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha eksportert
duvil/skal ha eksportert
hanvil/skal ha eksportert
vivil/skal ha eksportert
derevil/skal ha eksportert
devil/skal ha eksportert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle eksportere
duville/skulle eksportere
hanville/skulle eksportere
viville/skulle eksportere
dereville/skulle eksportere
deville/skulle eksportere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha eksportert
duville/skulle ha eksportert
hanville/skulle ha eksportert
viville/skulle ha eksportert
dereville/skulle ha eksportert
deville/skulle ha eksportert
Imperative
Affirmative
dueksporter
viLa oss eksportere
dereeksporter
Negative
duikke eksporter! (eksporter ikke)
dereikke eksporter! (eksporter ikke)
Your last searches