Norwegian-Spanish translation of engasjert

Translation of the word engasjert from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

engasjert in Spanish

engasjert
følelsesmessig påvirketadjective dedicado, consagrado
Synonyms for engasjert
Similar words

 
 

More examples
1.Belasjh" er en helt spesielt engasjert teatergruppe, og dette middelalderske stykket av Rabelai har utvilsomt en annen karakter enn det meste annet teater som blir vist.
2.Det blir bl.a. hevdet at juristenes plass i politietaten er en fare for rettssikkerheten, fordi de er engasjert både i både selve efterforskningen og sener som aktor i samme sak når den kommer for retten, sier Barkenæs.
3.Fotografering" fra satellitter - eller såkalt fjernmåling - er inne i en rivende utvikling, og Sverige har engasjert seg sterkt på denne sektoren.
4.I forbindelse med Arne Treholtsaken er det viktig å presisere at selv om Arne Treholt skulle ha engasjert seg i den politiske prosess for å fremme synspunkter som SovjetUnionen var interessert i, innebærer ikke dette at andre som delte disse synspunkter, også delte Arne Treholts motiver eller at de ble manipulert av ham", skriver Holst.
5.Ingen er idag følelsesmessig engasjert i Riksretten av 1884.
6.Politiet engasjert i mediadebatten".
7.Steffen er den første bokseren jeg har engasjert meg i, ganske enkelt fordi han er den første tungvekteren jeg har kommet over som har talent til å drive det langt.
8.Aksjon publikum" fokuserer i altfor stor grad på byråkratiet, lyder det meget engasjert fra rådmann Odd Sagør, som viser litt tenner på skjermen fra Trondheim.
9.Ungdommens scene" er et tosidig prosjekt, der ungdom er både engasjert i ombyggingsarbeidene og dessuten selv vil få ansvaret for driften av aktivitetshuset, sier McRoberts.
10.Aldri har så mange personer vært engasjert innen Avis i skolenarbeidet som nå.
11.Allerede førstkommende lørdag er jeg engasjert til jazzklubben i Soon, og mandag blir det stor fest i forbindelse med nyåpningen av Jeppes kro på Vinderen, der litt av hvert foregår.
12.Artiklene er spekket med spørsmål og problemstillinger for å få den enkelte ungdom engasjert, istedenfor bare å høre på at en eller annen ekspert forteller.
13.At folk til de grader har engasjert seg i datafremstøtet, beror nok i første rekke på at hele bygda er interessert i å skape ny vekst, mener Gustavsen.
14.Badegjestene var like engasjert som oss, sier bestyrer Lie.
15.Bak den tankegang ligger at pengene betraktes som brukt når arkitekt har vært engasjert.
16.Bedriftsledelsens fremste oppgave er å få de ansatte aktivt engasjert i arbeidet med å løse bedriftens problemer.
17.Denne kontrollpraksis er helt uholdbar, fremholder Høyres Børre Rognlien, medlem av Stortingets samferdselskomite og spesielt engasjert i problemet med tiltagende sniking på kollektive transportmidler.
18.Departementet skal i løpet av de nærmeste måneder forespørre" Stiftelsen" om hvorvidt de norske bedriftene som er engasjert i organisasjonen er villige til å engasjere seg i oppkjøp av amerikanske studieplasser, sier ekspedisjonssjef Nyborg.
19.Dersom ikke presidenten hadde engasjert seg av all kraft i saken, kunne det være tenkelig at Nunns forslag hadde gått igjennom, fordi mange politikere i USA ikke er oppmerksomme på de alvorlige følger det kunne fått.
20.Det blir bl.a. hevdet at juristenes plass i politietaten er en fare for rettssikkerheten, fordi de er engasjert både i selve efterforskningen og senere som aktor i samme sak når den kommer for retten, sier Barkenæs.
21.Det er dessuten enighet om å få istand en overgangsavtale ved sesongslutt med Frisk, sier Olstad, som har engasjert advokat i denne saken.
22.Det er en honnør til ham, til de sorte i landet, til Det sydafrikanske Kirkeråd og til de talløse andre innenfor den økumeniske bevegelse som er engasjert i den fredelige kamp for menneskeverdet, sier Brauer.
23.Det er fri fantasi og grunnløse spekulasjoner når det igår ble påstått i media at maktkamp skulle være årsaken til at Hans B. Skaset ble" fjernet" som NIFs representant i styringsgruppen for det nye TV2 som idretten har engasjert seg i.
24.Det er klart at jeg er engasjert under spillets gang.
25.Det er mye fekting i denne komedien, som byr på blant annet krig og kjærlighet, og derfor har vi engasjert Morten Krohg til å instruere fektekampene.
26.Det er naturlig at det dreier seg om selskaper som er engasjert innen forskjellige former for finansielle tjenester, sier informasjonssjef Bjørn Svendsen i Bergen Bank til Aftenposten.
27.Det er åpenbart at sjelesorggruppene i SGE fanger opp langt flere enn dem som vanligvis er engasjert i menighetsarbeide.
28.Det ser ut til at vi selv er engasjert i den samme type virksomhet, sier senator Claiborne Pell, som i likhet med mange andre avventer CIAs forklaringer med spenning og skepsis.
29.Det vi nå vil undersøke, er om det har dannet seg et mønster for kokainimporten med bestemte leveranseruter, og hvilke mennesker som er engasjert i smugling og omsetning.
30.Efter mitt skjønn er det rart at vår hjemlige fagbevegelse ikke har engasjert seg mer i disse problemer.
Your last searches