Norwegian-Spanish translation of ensformighet

Translation of the word ensformighet from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ensformighet in Spanish

ensformighet
allmennnoun monotonía [f]
Similar words

 
 

More examples
1.For barn og unge med funksjonshemninger i institusjoner er ordningen til hjelp for å bryte isolasjon og ensformighet.
2.Kierkegaards iakttagelse av at den etiske livsform er preget av en viss ensformighet antyder at forholdet mellom form og innhold på" Nebraska" kanskje er mere gjennomtenkt enn det enkelte har en tilbøyelighet til å tro ?
3.Og det skal varieres mest mulig for å unngå ensformighet.
4.Og selv om enkelte balkonger har forsøkt å fiffe seg opp i orange og signalgrønt, makter de ikke å kamfluere den lange, grå ensformighet eller den spesielle variant av utedoarkitektur som hviler over de mange brune eller røde trebodene utenfor oppgangene.
5.Store blokkområder med høye og / eller lange bygninger gir følelse av ensformighet, standardisering, anonymitet og menneskefiendtlighet.
6.Disse to har nøyaktig samme metrum og er notert med samme rytme : -.... - - i fire nøyaktig like linjer på rad, hvilket med respekt å melde gir en duvende ensformighet.
7.Ingen av dem har denne ensformighet i original.
8.Paradoksalt nok, for i denne lykken lå kimen til et liv i sløv ensformighet.
9.Under slik sterk utånding er det vanskelig å modulere stemmebevegelsene, og resultatet blir gjerne ensformighet i talemelodien : samme stigning og fall hele tida.
Your last searches