Norwegian-Spanish translation of erverve

Translation of the word erverve from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

erverve in Spanish

erverve
allmennverb adquirir
Synonyms for erverve
Derived terms of erverve
More examples
1.Fylkesmannen har lagt vekt på at Asker kommune er avhengig av å erverve området for å kunne gjennomføre sine intensjoner, men det fremgår ikke av fylkesmannens vedtak hvilke intensjoner dette er.
2.Gjennom medeierskap vil de ansatte erverve økonomisk forståelse og øket innsikt i forretningsdrift og bedriftsstrategi.
3.25åringen ble kjent skyldig i å ha ha vært med på å erverve 1355 gram heroin og omsatt deler av stoffet.
4.37 kroner koster det å erverve et hode.
5.Alexis Lichine vil også ha med et utvalg av sine bøker, som det dermed blir anledning til å erverve.
6.Asker kommune ønsker å erverve eiendommen for en utbygging til kommunens egne boligsøkere, ikke minst de store ungdomskull som efterhvert melder seg på boligmarkedet.
7.Blant dem som besiktiget utstillingsleiligheten tidligere denne uken, og som forsåvidt fant standarden iorden - men som likevel må forkaste tanken på å erverve en tilsverende bolig, var Morten Lange.
8.Da nikker økonomisjefen, og vi bidrar til pengegaloppens heftige omdreininger ved å erverve oss Wenche Foss" Livets gave", som koster 114 kroner.
9.Den nye lov om eierseksjoner av 4. mars 1983 bestemmer i forbindelse med retten til kjøp av seksjon i bestående bygning, at" Ingen kan erverve mer enn 2 seksjoner i Sameiet".
10.Det er knapt den raritet man ikke kan erverve for noen mark eller mange i Berliner Flohmarkt.
11.Det er som kjent forskjell på det å ha rett, og det å få rett, og ikke sjelden er det nødvendig med juridisk bistand for å erverve og håndheve rettigheter.
12.Det sitter i kroppen på en annen måte enn den kunnskap en kana erverve gjennom kunsthistoriestudier, sier Joronn Dahl.
13.Dette forutsetter naturligvis at Morphy hadde hatt mulighet til å erverve seg de samme sjakkteoretiske kunnskaper som dagens mestere, og er følgelig et rent tankeeksperiment.
14.Drømmen om å erverve et stykke av moder jord hvor det kan gro og spire, er neppe større på Ås enn hos befolkningen forøvrig.
15.Eieren av Texacostasjonen på andre siden av Trondheimsveien søkte i sin tid om å få erverve huset med sikte på å sette det istand.
16.En trapp fører fra galleriet ned til en trivelig liten bokhule, der man kan erverve seg trestjerners kunstbøker.
17.Et annet siktemål for forskerne er å erverve kunnskap som kan nyttes til å forutsi åpning og stenging av havner, kanaler og skipsleder i nordområdene.
18.Finansrådmannen i Ringsaker kommune, Bjarne Mork, tviler på at om eiendommen Mesnalien sykehus ble privatdrevet sykehus, eftersom flere av naboene til eiendommen nå har ytret ønske om å erverve deler av den ca. 300 dekar store tomten.
19.For relativt rimelig pris (men neppe rimelig efter nordiske forhold) kan den moderne utgaven av turister erverve seg garantert" ekte" og nyoppussede gamle villaer omgitt av utsøkte artisterier i havekultur.
20.GJØVIK Elektrisitetsverk har i statsråd fått tillatelse til å erverve eiendomsrett til fall for ombygging av kraftstasjon i den tidligere Toten Cellulosefabrikk.
21.Gjennom en emisjon samt salg av aksjer fra de nåværende eiere skal nye eiere erverve nesten 20 prosent av aksjene.
22.Gjennom medeierskap vil de ansatte erverve økonomisk forståelse og øket innsikt i forretningsdrift og bedriftsstrategi.
23.Han har hele tiden understreket at han ikke har i tankene å erverve mere enn 10 prosent av aksjekapitalen på det nuverende tidspunkt.
24.Han har ikke i tankene å erverve større del av aksjekapitalen på det nåværende tidspunkt, men han kan ikke gå med på at Sjøfartens styre setter som betingelse at han ikke skal kjøpe mer.
25.Her skal Oslo Byfornyelse erverve Toftes gate 65 og Schous plass 4.
26.Hvis kjøperetten utnyttes, får obligasjonseieren erverve aksjer, formodentlig til en kurs under markedsverdi (ellers er det jo ikke noen vits i å erverve aksjer).
27.I denne forbindelse minner departementet om at et vilkår for å erverve våpen, er at man fyller vanlige krav til mental balanse.
28.I saken Dronning Astrids gate har det vist seg umulig å erverve alternativ tomt i samme strøk.
29.Ingen andre steder i Norge har sjømannsskoleelevene slike muligheter til å erverve seg kunnskaper i tilknytning til og i tillegg til skoleundervisningen, mener foreningen.
30.Kan årsaken være at denne var bedre forberedt, og ikke minst at Kosmos hadde skaffet seg et gunstig utgangspunkt ved å erverve ca. 16 prosent av aksjemassen til lavere pris enn hva selskapet gikk ut med i sitt overtagelsesbud ?
Similar words

 
 

erverve as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) erverveervervendeervervet
Indikative
1. Present
jegerverver
duerverver
hanerverver
vierverver
dereerverver
deerverver
8. Perfect
jeghar ervervet
duhar ervervet
hanhar ervervet
vihar ervervet
derehar ervervet
dehar ervervet
2. Imperfect
jegervervet
duervervet
hanervervet
viervervet
dereervervet
deervervet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde ervervet
duhadde ervervet
hanhadde ervervet
vihadde ervervet
derehadde ervervet
dehadde ervervet
4a. Future
jegvil/skal erverve
duvil/skal erverve
hanvil/skal erverve
vivil/skal erverve
derevil/skal erverve
devil/skal erverve
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha ervervet
duvil/skal ha ervervet
hanvil/skal ha ervervet
vivil/skal ha ervervet
derevil/skal ha ervervet
devil/skal ha ervervet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle erverve
duville/skulle erverve
hanville/skulle erverve
viville/skulle erverve
dereville/skulle erverve
deville/skulle erverve
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha ervervet
duville/skulle ha ervervet
hanville/skulle ha ervervet
viville/skulle ha ervervet
dereville/skulle ha ervervet
deville/skulle ha ervervet
Imperative
Affirmative
duerverv
viLa oss erverve
dereerverv
Negative
duikke erverv! (erverv ikke)
dereikke erverv! (erverv ikke)
Your last searches