Norwegian-Spanish translation of etablere

Translation of the word etablere from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

etablere in Spanish

etablere
allmennverb establecer
Synonyms for etablere
Derived terms of etablere
More examples
1.Høyre har en moralsk forpliktelse overfor mellompartiene når det gjelder å imøtekomme deres innstendige ønske om å få etablere listeforbund der det kan være hensiktsmessig.
2.Kr.F. gir derfor sin tilslutning til at det nå blir åpnet adgang for et mindre antall utvalgte utenlandske banker til å etablere virksomhet i Norge.
3.Nå ønsker kredittforeningene å etablere en ny type lån som alternativ til PSVordningen - hvor renten ikke skal være normert, men vil bli høyere en 12% p.a.
4.SAS må derfor meddele Dem at vi ikke ser oss i stand til å etablere en spesiell rabattordning for Staten alene.
5.Selv ikke i Norden har man klart å etablere en maktgruppe ut fra felles ideologiske eller utenrikspolitiske inspirasjoner.
6.Vel vitende om at jeg kan ta feil, tror jeg at dette landet som er i stand til å etablere forbud mot det meste, må gi tapt på dette området.
7.Alle som ønsker å gjøre det godt i fremmede markeder burde også etablere seg i slike markeder, sa byen og delstaten Hamburgs statssekretær Dr. Harald Schulze under en presentasjon i Oslo torsdag.
8.BI ønsker å være aktivt med i eksporten av utdannelse til uland, vi ønsker å bygge opp grunnfag og mellomfag i bedriftsøkonomi, etablere et program som fører frem til doktorgrad innen økonomisk / administrative fagområder og etablere nye spesialiseringsretninger.
9.Bakgrunnen for at Betongconsult ønsket å etablere seg på Jessheim, var at vi blant annet ønsket å være med i konkurransen vedrørende utbyggingen av Gardermoen, uttaler daglig leder i Betongconsult, Fredrik Sontum.
10.Bakgrunnen for at vi velger å etablere et joint ventureselskap med Wilcox, er at et amerikansk selskap trolig vil stå sterkere i konkurransen om FAAkontrakten enn et enslig lite europeisk selskap, sier Pai.
11.Da Stortinget behandlet adgangen til å etablere 30soner, mente flertallet at ingenting tila et behov for samtidig å benytte fysiske tiltak, opplyser Komiteformannen Kjell Borgen (a).
12.Da skolen startet hadde vi som mål at 25 prosent av deltagerne skulle etablere eget foretagende i løpet av året.
13.De legene som ikke får noen avtale, vil istedet etablere privat praksis med stort pasienttall og økede egenandeler.
14.De største innsparinger ved å etablere et felles driftsselskap får man på kjøp av varer og tjenester og bedre utnyttelse av personalet ombord.
15.De vil ikke på noen sikt bli kapitaleksportør, påpeker Gadd, som er toppsjef i den britiske banken Samuel Montagu & Co, en merchant bank i Londons City, som nå ønsker å etablere en datterbank i Norge.
16.Den lutherske kirkes særeksistens har ingen som helst berettigelse, hevder han, og minner om at reformasjonen ikke hadde til hensikt å etablere en egen luthersk kirke.
17.Den norske Creditbank har ingen planer hverken om å etablere et eget ventureselskap eller å gå inn med eierinteresser i et, sier banksjef Lars U. Thulin til Aftenposten.
18.Dere har jo efter loven anledning til å etablere dere i Bergen ?
19.Derfor tror jeg vi må se i øynene at videovold er i ferd med å etablere seg som en tradisjon i ungdomsmiljøene, sier Wall.
20.Dersom det er tale om at en utlending som ikke er bosatt i Norge skal lede et eventuelt informasjonskontor, må vedkommende ha oppholds og arbeidstillatelse på vanlig måte før han kan etablere seg i Norge.
21.Dessuten er det all grunn til å fremheve at ungdommen selv er i ferd med å etablere et klart standpunkt mot narkotika og mot rusmidler i sin alminnelighet, fremholdt statsråd Røkke.
22.Det er fortsatt mange unødvendige skranker som kan få bedrifter til å etablere seg andre steder enn i Oslo, sa delegaten Trygve Horgen.
23.Det er helt nødvendig å etablere seg lokalt sammen med lokal partner skal man komme på anbudslistene i fremtiden.
24.Det er nødvendig å se en nordisk atomvåpenfri sone i en bredere europeisk sammenheng, men dette er ingen forutsetning for å etablere en slik sone separat.
25.Det haster med å etablere et nasjonalbibliotek utskilt fra Universitetsbiblioteket.
26.Det kan gå lang tid før Forsvaret får etablere nye skytefelt i Indre Agder efter vedtaket Stortinget fattet onsdag.
27.Det kommer an på hvor i landet vi får etablere oss.
28.Det ligger i vår strategiske målsetning å etablere egen produksjon i USA, men jeg kan ikke si noe om det eventuelle tidspunktet, sier lederen for Hydros magnesiumdivisjon, direktør Nils HøyPetersen, til Aftenposten.
29.Det var ikke lett å etablere seg i et område hvor man allerede var representert, men vi er kommet frem til en oppgavefordeling med Scandinavian Bank Limited, sier Espelid.
30.Det vil ikke bli forstått dersom en borgerlig regjering i fremtiden skulle etablere Televerket i posisjon til å konkurrere med statsbegunstigelse overfor f.eks. privat dataindustri i Norge.
Similar words

 
 

etablere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) etablereetablerendeetablert
Indikative
1. Present
jegetablerer
duetablerer
hanetablerer
vietablerer
dereetablerer
deetablerer
8. Perfect
jeghar etablert
duhar etablert
hanhar etablert
vihar etablert
derehar etablert
dehar etablert
2. Imperfect
jegetablerte
duetablerte
hanetablerte
vietablerte
dereetablerte
deetablerte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde etablert
duhadde etablert
hanhadde etablert
vihadde etablert
derehadde etablert
dehadde etablert
4a. Future
jegvil/skal etablere
duvil/skal etablere
hanvil/skal etablere
vivil/skal etablere
derevil/skal etablere
devil/skal etablere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha etablert
duvil/skal ha etablert
hanvil/skal ha etablert
vivil/skal ha etablert
derevil/skal ha etablert
devil/skal ha etablert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle etablere
duville/skulle etablere
hanville/skulle etablere
viville/skulle etablere
dereville/skulle etablere
deville/skulle etablere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha etablert
duville/skulle ha etablert
hanville/skulle ha etablert
viville/skulle ha etablert
dereville/skulle ha etablert
deville/skulle ha etablert
Imperative
Affirmative
duetabler
viLa oss etablere
dereetabler
Negative
duikke etabler! (etabler ikke)
dereikke etabler! (etabler ikke)
Your last searches