Norwegian-Spanish translation of ettersom

Translation of the word ettersom from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ettersom in Spanish

ettersom
konjunksjonother ya que
  grunnother porque, pues, ya que, como, visto que, a causa de
Synonyms for ettersom
Similar words

 
 

More examples
1.Ettersom tvilen synes å knytte seg til avtalerettslige spørsmål og bekymringen gjelder vårt innfløkte skattesystem, er De vel imidlertid kommet i skade for å gå over Akerselven med mineralvann.
2.For Finnmarksforbrukerne er dette ikke noe godt tilbud, ettersom de fleste gjør unna sine handleturer på dagen.
3.Britane hevda å ha sikre informasjonar om at tyske ubåtar hadde fått ordre om å gå gjennom norsk sjøterritorium - i praksis mellom Utsira og Karmøy ettersom austgrensa for sperringa gjekk tre mil vest av Utsira.
4.Det var det da heller ikke, ettersom HellyHansenaksjene samtidig var på full fart oppover efter at det nettopp hadde ryktes at et" takeover"tilbud var i gang.
5.Dette mener Norvik er feilslått politikk, ettersom mindretallet som fant ulemper ved lørdagsstengte butikker var stort - såpass stort at det måtte tas hensyn til.
6.Her må jeg melde pass, ettersom det ikke er min oppgave å ta standpunkt til partipolitiske konflikter.
7.Sett med Noras øyne, dvs. ledelse, ansatte og aksjonærer, må dette være en god ide, ettersom firmaet tydeligvis kan gjøre penger på en slik fusjon.
8.Soler var dermed eneste nordmann i Bundesliga som kunne innkassere seiersbonus denne helgen, ettersom nordmannen Kai Erik Herlovsen Borussia Mönchengladbach og Anders Giskes Bayer Leverkusen begge tapte 20 på hjemmebane fredag kveld.
9.Vi kan ikke avskaffe og gjeninnføre Kulturrådet alt ettersom kommende statsråder måtte vise seg mer eller mindre personlig interessert.
10.Dagens system forbyr nærmest gjennomføringen av en noe mer langsiktig perspektivrik politikk, ettersom politikerne uavlatelig engasjeres i valgkamper, med det arbeid og de markeringsbehov disse rommer.
11.Bare Everton og Manchester United er klar for kvartfinale, ettersom seks av lørdagens syv cupkamper ble utsatt på grunn av vinterværet.
12.Dette er særlig viktig ettersom landet vårt er plassert i et følsomt og utsatt område.
13.Då tankane kom under lesinga av Rønnaug Kleivas debutsamling" Animasjon", var det sjølvsagt av di ordvalet hennar drog medvitet bort frå diktet, og det tyder at diktet ikkje er godt nok ettersom diktet er språk.
14.Ettersom ansvar for kvaliteten av undervisninga blir lagt på lærarane, må dei kunne yte det som trengst.
15.Ettersom eg riknar, vert eg lommesår ; for då synes eg der kan vera meining i å fara sparsamt fram".
16.Jeg tenker ikke her på at fremmedkontrollen blir gjenstand for mye kritikk, ettersom kritikk langt på vei er normalt med det regelverket man har.
17.Konklusjonen vart at Hans Olav Tungesvik - i full forståing med dei to andre - tok oppgåva på seg, ettersom det no såg ut til at Regjeringa kunne få fleirtal imot seg.
18.Skjønt ubegrenset adgang til rentefradrag jo står i et visst misforhold, ettersom dette strider mot den i dette tilfellet proklamerte hensikt, skriver avisen, som anbefaler fri rentedannelse.
Your last searches