Norwegian-Spanish translation of føde

Translation of the word føde from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

føde in Spanish

føde
matvarernoun alimentación [f], comestibles [mp], alimento [m], nutrimento [m]
  matnoun alimentación [f]
  spedbarnverb dar a luz, traer al mundo, tener un hijo, tener una hija
  folkverb criar
  dyrverb producir, parir, tener
Synonyms for føde
Derived terms of føde
More examples
1.Den er ikke nødvendig i den grad den forekommer idag - mange mennesker klarer seg f.eks. utmerket på vegetabilsk føde.
2.Enivrezvous, berus dere" ropte poeten Baudelaire for snart 150 år siden - Karin Boyedyrkeren Elin reagerer ved å nekte å ta til seg føde.
3.Under jorden skal du føde ditt barn", var litt av en oppfordring til en ung og nervøs mor !
4.Å Føde Naturlig" er tittelen på en bok som nylig er kommet ut.
5.Arbeidsbelastningen på de tre legene på gynekologisk / føde og barselsavdelingen på Bærum sykehus er så stor at den overstiger langt det vanlige for kvinneklinikker i Osloområdet og gjør det umulig å dekke behovet for de folkerike kommunene Asker og Bærum.
6.Avgjørelsen om å ta abort eller føde er hos de fleste kvinner meget godt begrunnet, sier assistentlege Finn Egil Skjeldestad på Regionsykehuset i Trondheim.
7.De fleste kvinner ønsker fortsatt å føde iallfall ett barn, og tallene våre viser at så mange som 85 prosent av kvinnene har født sitt første barn før fylte 30 år.
8.De vil bare skjule sin elendighet, krype sammen i sine mørke hull og føde med bare likestilte omkring seg.
9.Den første tiden efter utdannelsen var jeg omflakkende jordmor og assisterte ambassadørfruer som skulle føde.
10.Det er da heller ikke bare fast føde det dreier seg om i Pa ris, nå som ellers.
11.Det er en patriotisk plikt å føde barn, sier Romanias president Nicolae Ceausescu.
12.Det å føde barn har fremdeles stor verdi for kvinner, men ikke for enhver pris.
13.Felles for disse kvinnene er at de ønsker å føde barnet og at mange gir uttrykk for at dette er deres store chanse til å få en livsoppgave og skape en respekt for seg selv som mennesker.
14.For de fleste synes situasjonen opplagt, de tør ikke påta seg det ansvaret det er å føde barn til verden, sier Skjeldestad.
15.I teamet sitter faste representanter fra psykiatrisk avdeling på Ullevål og fra føde og barneavdelingen.
16.Jeg synes kvinnene bør tenke seg godt om før de får barn, og særlig i disse tider når man bruker politiske virkemidler for å få kvinner til å føde flere barn.
17.Jeg synes kvinner har et meget nyansert syn på det å føde barn eller ikke, sier Skjeldestad.
18.Mange menn føler at så lenge de betaler medgift for konen, eller konene, så plikter hun å føde barn til evig tid, sier lederen for Tanzanias familieplanlegningsorganisasjon, UMATI.
19.Oksydasjonen i cellene hos mus som har hatt begrenset adgang til mat, går senere enn for dem som har hatt ubegrenset tilgang på føde.
20.Alle tre nektet å ta til seg føde og motta behandling.
21.Altså må hver eneste kvinne føde minst to barn.
22.Apropos sang, jeg elsker musikk, den er en del av min daglige føde, jeg kunne ikke leve foruten.
23.At gjenstandene i keramikk egner seg til annet enn te, kaffe og annen føde, er Nina Malteruds arbeider et godt eksempel på.
24.Barbene vil også gjerne ha litt vegetabilsk føde.
25.Boken" Å få barn etter 30" omhandler ikke bare eldre førstegangsfødende, men også kvinner som kanskje har født barn for 1020 år siden og som igjen skal føde.
26.Da kan de spise inntil klokken tre om morgenen - før de igjen avstår fra enhver føde inntil neste kveld.
27.De atten permisjonsukene starter den dagen kvinnen slutter i sitt arbeide for å føde.
28.De barna som kommer hjem må ofte gis føde via slange som går gjennom nesen og ned i maven.
29.De fire spedbarna får føde intravenøst hele døgnet, og Asbjørn Langslet, som har overoppsynet med barna, sier at det vil bli nødvendig med full beredskap på barneavdelingen i flere uker.
30.De kan vise til at byen har et skips og oljerettet verft, Sterkoder, med flere hundre arbeidsplasser som stadig trenger føde i form av nye oppdrag.
Similar words

 
 

føde as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) fødefødendefødd
Indikative
1. Present
jegføder
duføder
hanføder
viføder
dereføder
deføder
8. Perfect
jeghar fødd
duhar fødd
hanhar fødd
vihar fødd
derehar fødd
dehar fødd
2. Imperfect
jegfødde
dufødde
hanfødde
vifødde
derefødde
defødde
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde fødd
duhadde fødd
hanhadde fødd
vihadde fødd
derehadde fødd
dehadde fødd
4a. Future
jegvil/skal føde
duvil/skal føde
hanvil/skal føde
vivil/skal føde
derevil/skal føde
devil/skal føde
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha fødd
duvil/skal ha fødd
hanvil/skal ha fødd
vivil/skal ha fødd
derevil/skal ha fødd
devil/skal ha fødd
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle føde
duville/skulle føde
hanville/skulle føde
viville/skulle føde
dereville/skulle føde
deville/skulle føde
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha fødd
duville/skulle ha fødd
hanville/skulle ha fødd
viville/skulle ha fødd
dereville/skulle ha fødd
deville/skulle ha fødd
Imperative
Affirmative
dufød
viLa oss føde
derefød
Negative
duikke fød! (fød ikke)
dereikke fød! (fød ikke)
Your last searches