Norwegian-Spanish translation of førekteskapelig

Translation of the word førekteskapelig from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

førekteskapelig in Spanish

førekteskapelig
ekteskapadjective premarital
Similar words

 
 

More examples
1.Det innebærer at vitnene holder seg til de bibelske moralnormer og er motstandere av førekteskapelig sex, homoseksualitet, ubibelske skilsmisser og bruk av tobakk og narkotika.
2.Førekteskapelig sex er meget sjelden i Kina, men allerede før ekteskapet er alle kinesiske borgere orientert om prevensjon fra den fysiologiske helseundervisningen i skolen, forsikrer denne liberale teoretiker.
3.Men takket være lengre utdannelse og økt befolkning i byene blir ekteskapsalderen utsatt og muligheten for førekteskapelig sex øker.
4.Siden den naturalistiske livsstil er blit ideal for mange, aksepterer de også" det selvbestemte menneskesyn" som viser seg i førekteskapelig sex, rett til selvbestemt abort og homofilt samliv - og i kjølvannet følger resten av" nytelseskulturen" med alkohol og andre midler som tar i bruk kroppens evne til" gode" opplevelser.
Your last searches