Norwegian-Spanish translation of fa

Translation of the word fa from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fa in Spanish

fa
musikknoun fa [m]
Similar words

 
 

More examples
1.Og fa r all oppmerksomheten på middagene efter møtene ?
2.Bortsett fra den innledende koloraturrike arie," Una voce poco fa", fra" Barberen i Sevilla" og prologen fra" Frøken Julie", hadde hun valgt et romanseprogram med et bredt musikalsk og stilistisk spekter.
3.De fleste arbeidene er da også utlånt fa Munchmuseet, selv om enkelte kommer fra Nasjonalgalleriet i Oslo og et par ogå fra Tokyosamlingen.
4.Dertil skal Kirkerådet vurdere om de politiske partier bør fa en utfordring om partiprogrammene for 198589 om kirken, før neste års stortingsvalg.
5.Det amerikanske forskningsfartøyet" Lynch" markerte starten på prosjektet da fartøyet la ut fa Tromsø 18. mai. Ialt vil syv skip delta i prosjektet sammen med fire helikoptre og åtte fly.
6.Det var kulturlandskapets mest kunstferdige fjærkre, fa sanhannen, som gjorde sin entr - til overmål medbringende to" koner".
7.FA / SA og NBF ble ved siste lønnsoppgjør enige om å nedsette et felles utvalg som innen 1986 skal gjennomdrøfte åpningstiden i bank.
8.Fa A / S Sandakervn. 48 til Johan Skaalvik, Sandakerveien 48, seksjon 21 for 220 000 kroner.
9.For det skjer mye spennende og rart på Sagene, fantasifulle personer trekkes dit, de aner muligheter for nye bruksmåter av de gamle fa brikkbygningene og for trehusene.
10.Fra FA har vi fått 100 000 pund årlig, men nå ble vi tilbudt bare 40 000.
11.Jon Fa.
12.Markedskonsulent Trine Lise Gilbert Trine Lise Gilbert (27) er utnevnt til markedskonsulent i divisjon driftskreditter i A / S Fa ctoring Finans.
13.Markedssjef Bente Aasebø Bente Aasebø (29) er ansatt som markedsjef i Ernst G. Mortensens Forlag A / S. Hun er siviløkonom og kommer fra De - No - Fa Lilleborg og Beiersdorf.
14.Men som så mange andre kommer jeg også fra en splittet fa milie.
15.Mens Tunstroms eget nerveliv kom i ulage som følge av fa rens død, dras Aron inn i sinnssykdom fordi han aldri makter å overvinne tapet av Solveig.
16.Miljøverndepartementet og Statens forurensningstilsyn (SFT) er enige om hvilke områder som må påregnes å bli forurenset, som følge av utslipp fa Titania A / S i Jøssingfjord.
17.Og med ytterligere investeringer vil denne flyplassen i løpet av fa år kunne bli en førsteklasses hovedstadsflyplass, slik Arlanda er blitt det for Stockholm.
18.Oslo Handelsgymnasium, kl. FA, Hanne Thue.
19.Oslo Handelsgymnasium, kl. FA, PerChristian Hille.
20.Peres sa at den nye regjeringen også må sørge for å få de israelske styrkene hjem fa Libanon efter å ha sørget for isikkerhet for bosetningene nord i landet.
21.Vestbanen fortjener å fa en ny og livgi vende funksjon.
22.Vi baserer oss på TVinntektene fra The Football League og The Football Association, og ifølge avtalen skal vi ha 15 prosent av de årlige TVinntekter fra FA, 10 prosent fra TVinntektene til FL.
23.Vi er fornøyd med det resultatet vi oppnådde, men ble bedt av FA om ikke å gå ut med det endelige tallet, forteller Gordon Taylor.
24.FA vil ikke melde på noen engelske klubber til de europeiske turneringene neste sesong, var hans korte beskjed.
25.17åringen fa Konglungen, Thomas Føyen, berget sølvmedaljen efter fin sluttseiling lørdag, der han endte på 7. plass efter en heller svak første kryss.
26.De må ut fa nummer fem i 1988, for da skal menigheten overta huset.
27.Det engelske fotballforbundet (FA) har forøvrig donert en tilsvarende sum til veldedige formål over de siste ti årene.
28.Det er allerede klart at statsministeren vil be FA om frivillig å trekke alle sine lag fra deltagelse i Europacupene i de neste to år.
29.Dette ble - som man kunne vente utfallet av møtet fredag eftermiddag mellom ledelsen i fotballforbundet (FA) og statsminister Margaret Thatcher i 10 Downing Street.
30.Du blir trollbundet av den fa scinerende variasjonen i det som finnes der.
Your last searches
fa