Norwegian-Spanish translation of fantasi

Translation of the word fantasi from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fantasi in Spanish

fantasi
allmennnoun ficción [f], quimera [f]
  åndsevnenoun imaginación [f]
  historienoun ficción [f], invención [f]
  musikknoun fantasía [f]
  inbillningnoun fantasía [f], imaginación [f]
Synonyms for fantasi
Derived terms of fantasi
Similar words

 
 

Wiki
Denne artikkelen handler om det generelle begrepet fantasi. For fantasi som betegnelse på et musikkstykke, se fantasi (musikk) Fantasi er evnen til å kunne forestille seg noe, særlig det som ikke finnes i virkeligheten. Denne evnen bruker en til å skape kunst, men også til å finne løsninger på problemer.

More examples
1.Applikasjon med fantasi" er den syvende formingsboken John O. Borge A / S har utgitt i samarbeid med" Striestuen".
2.De har ikke fantasi !
3.De har ikke fantasi !
4.Den livfulle fortelling og den farverike skildringen av personene faller i tråd med barns fantasi og smak, fordi forfatteren ser på tilværelsen med barnas øyne og tenker som dem.
5.Embattled Garden" tar heller ikke for tungt på en fantasi over hva som kunne ha foregått i Paradisets Have.
6.Fantasi over alle alle grenser" het det, og ble lagt merke til av så vel Damms jury som av utallige seere.
7.Ferdige" leker som hindrer rom for fantasi bør man unngå å kjøpe.
8.Han har sånn enorm fantasi, skjønner du.
9.Hva er fantasi ?
10.Jeg forsøker å innføre filmens montasjeteknikk i min poesi, å skape kolliderende bilder og tempovekslinger og stimulere leserens fantasi, slik at han selv kan utfylle de brede kløfter i min fremstilling.
11.Lek er for henne ikke bare frihet til å slippe plikter eller rett til å gjøre hva en selv vil og følge sin fantasi.
12.Manglende fantasi ved ansettelser.
13.Med sin erfaring fra solidaritetsarbeid, med pågangsmot og utholdenhet, med sin evne til å få mennesker til å dra i spann og til å motivere dem, sin uvanlige arbeidskraft og konstruktive fantasi har han vært uunnværlig i arbeidet.
14.Sjelden har vel barnlig kreativitet og spontan fantasi fått friere utløp enn på Vigelandmuseet i forrige uke, der et sekstitalls barn i alderen syv til tolv fikk boltre seg omtrent som de ville med leire og honningluktende farvestift.
15.Tøy du selv kan sy" gir muligheter for å bruke egen fantasi og ideer, enten det gjelder boken for voksne eller de to for barneklær, over og under fire år.
16.Ut fra det vi idag vet om sammenhengen mellom barns og ungdoms oppvekstmiljø og deres senere" karriere" skal det ikke mye fantasi til for å se en fremtid der dagens situasjon både innen helse og sosialsektoren og når det gjelder kriminalitet nok kan bli sett på som" gode, gamle dager.
17.Virkelig (s) om fantasi - fantastisk (s) om virkeligheten" er det lovende forlagsmotto for Gyldendals Lunabøker, som blant annet omfatter C. S. Lewis spennende og virkelig fantastiske eventyr.
18.Aamodts forslag er et bevis på at man med fantasi og interesse for jobben, kan spare betydelige beløp som kan brukes til andre formål, sa Fredrik BullHansen.
19.Actionpreget blir nå muntlig, fortsetter Hill, som med" Streets of Fire" - Bruce Springsteenlåten ble trukket fra filmen i siste øyeblikk - har gjort unna en fantasi, den filmen han ville ha laget da han var femten i midten av 1950årene.
20.Boligkooperasjonen har hatt nok med å ordne køene (Jørlo har selv vært direktør i Kristiansands Boligbyggelag), og på småhusfronten er det vist liten fantasi.
21.Bruk dine drømmer, sier den verdensberømte amerikanske drømmeforsker Montague Ullman som i helgen besøker" Verksted for drøm og fantasi" på Acem skole og kultursenter i Asker.
22.De mangler i det store og hele dristighet og fantasi.
23.De to er som mor og far for den nye keramikkgenerasjonen, og en enorm frodighet og fantasi kjennetegner deres arbeider, forteller Jan Føyner.
24.De velorganiserte, økonomiske sektorene og profesjonene bestemmer ikke bare bruken av våre natur og kapitalressurser, de styrer også bruken av vår fantasi, sier Ottar Brox.
25.Den eneste konkurransen mellom de to kanalene vil dreie seg om journalistisk skaperevne og fantasi, sier Gjerde.
26.Det er bare vår fantasi som her setter grenser, konstaterer komiteformannen.
27.Det er bra, fordi ungdommen har styrke, fantasi og pågangsmot, noe som er nyttig for samfunnet.
28.Det er fri fantasi og grunnløse spekulasjoner når det igår ble påstått i media at maktkamp skulle være årsaken til at Hans B. Skaset ble" fjernet" som NIFs representant i styringsgruppen for det nye TV2 som idretten har engasjert seg i.
29.Det er kommet inn mange interessante forslag som vidner om vilje til nytenkning, fantasi og oppfinnsomhet, sier underdirektør Vandeskog.
30.Det gjelder å bruke oppfinnsomhet og fantasi sammen med de kunnskaper om metodikk og teknikk vi har bak i hodet.
Your last searches