Norwegian-Spanish translation of fare

Translation of the word fare from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fare in Spanish

fare
risknoun peligro [m], riesgo [m], azar [m], contingencia [f]
  reiseverb ir
Synonyms for fare
Derived terms of fare
Examples with translation
Han satte henne med vilje i fare.
More examples
1.Den amerikanskstøttede aggresjonen med fare for invasjon og støtte til Contras", geriljaen som opererer stadig dristigere fra Honduras og Costa Rica.
2.Den gule fare" glir forsåvidt over i det øyeblikk Indiana Jones og hans nye kjæreste, en robust og litt mannhaftig blondine, rømmer med flyet som det går tull med.
3.Dersom denne striden ender med Erling Norvik som Høyreformann, står imidlertid partiet i fare for å pådra seg et generasjonsproblem.
4.Det blir bl.a. hevdet at juristenes plass i politietaten er en fare for rettssikkerheten, fordi de er engasjert både i både selve efterforskningen og sener som aktor i samme sak når den kommer for retten, sier Barkenæs.
5.Det er det svar Veidirektoratet må gi de mange bilister som ringer og lurer på om de kan bruke piggdekk hvis de f.eks. skal krysse en fjellovergang hvor det er fare for glatt føre.
6.Dette er meget kompliserte og alvorlige saker med stor fare for feilbehandling, og det ville derfor være ønskelig om slike beslutninger og vurderinger blir foretatt av ansvarlig myndighet.
7.Enten vil vi ha krig, eller så reiser vi til Moskva for å diskutere fred", - da er ikke SS 20rakettene lenger den største fare.
8.Han mente også at hvis man idag setter spørsmålstegn ved Jaltaavtalen - der de allierte i 1945 ble enige om Tysklands deling -" da representerer dette en langt større fare enn dagens atomarsenaler".
9.Harmonien i de fargene du ser kan forandre seg, brått er det ormer som kravler ut under overflatene, fare.
10.Hvo som her treder inn, lader alt Håb fare" skurrer vondt i sinnet når man ser minneutstillingen over Camille Claudel i Musee Rodin.
11.Høvdingen" - blodfull norsk tragikomedie om samliv, men i fare for å drukne i tøvet norsk" mediadebatt" om uvesentligheter.
12.I alle fall synes vi at polititjenestemennene selv burde kunne utvise en større grad av vurderingsevne overfor fare og risiko i slike situasjoner.
13.Justisdepartementet legger også til at registret representerer liten fare for misbruk.
14.Kvinnelige norske billedkunstnere har mye å fare med, og deres arbeider er av høy teknisk og kunstnerisk kvalitet.
15.Med fare for bemerkning fra Riksrevisjonen" ville han sette resten av summen i et fond til reiser og driftsmidler og til lønnstilskudd" på høyde med det private instanser satser på sine ansatte".
16.Noen vil svare ja fordi de godtar den påståtte sammenhengen mellom de 150 kronene og redusert fare for atomkrig.
17.Norrønafolket, det vil fare - det vil bringe kraft til andre" !
18.Og tok de enn vårt liv / Gods, ære, barn og viv / la fare hen la gå / De kan ei mere få / Guds rike vi beholder".
19.Rush" er nemlig engelsk 0g betyr" å fare avsted".
20.Rush" er nemlig engelsk og betyr" å fare avsted".
21.Sandfrost" opererer i øyeblikket i Sonområdet, men det er ingen fare for at de 2500 skjeppene som er gjenstående i Tønsbergdistriktet, skal bli stående for lenge.
22.Selvfølgelig vil det være vanskelig på forhånd å ha noen klar formening om hvilke besøk som kan innebære fare for smugling av f. eks. narkotika.
23.Sikkerhetsbestemmelsene ble brutt, men det var ingen direkte fare for mannskapene.
24.Tur retur" og" Svart sol", som også ble vist i Venezia, er eksempler på hans" konkrete" stil, maskinlignende, båndformede metallmennesker i et abstrakt rom hvor konflikt og fare og trusel om utslettelse også får en generell og mindre entydig ideologisk karakter.
25.Utover dette hadde statsråden ingenting å fare med, skriver Dag og Tid.
26.Vi tror det er stor fare for at Unge Venstres leder har helt rett i at et klart valg av side kan bli skjebnesvangert for Venstre.
27.(Fare for livsfarlig gass).
28.Dersom man får nye kontakter med en mulig ubåt, brukes våpen med sikte på å tvinge den opp til overflaten til tross for fare for at ubåten kan gå tapt.
29.Amerikas avskrekking er mer troverdig, og det gjør verden til et tryggere sted, tryggere fordi det nå er mindre fare for at den sovjetiske ledelse vil undervurdere vår styrke eller stille spørsmålstegn ved vår besluttsomhet, sier han.
30.Anklagen efter mordbrannparagrafen og fare for meget streng dom gjorde at jeg fant å måtte reise fra Norge i september i 1982, forklarte Nils A. Somby.
Similar words

 
 

fare as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) farefarendefart
Indikative
1. Present
jegfarer
dufarer
hanfarer
vifarer
derefarer
defarer
8. Perfect
jeghar fart
duhar fart
hanhar fart
vihar fart
derehar fart
dehar fart
2. Imperfect
jegfor
dufor
hanfor
vifor
derefor
defor
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde fart
duhadde fart
hanhadde fart
vihadde fart
derehadde fart
dehadde fart
4a. Future
jegvil/skal fare
duvil/skal fare
hanvil/skal fare
vivil/skal fare
derevil/skal fare
devil/skal fare
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha fart
duvil/skal ha fart
hanvil/skal ha fart
vivil/skal ha fart
derevil/skal ha fart
devil/skal ha fart
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle fare
duville/skulle fare
hanville/skulle fare
viville/skulle fare
dereville/skulle fare
deville/skulle fare
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha fart
duville/skulle ha fart
hanville/skulle ha fart
viville/skulle ha fart
dereville/skulle ha fart
deville/skulle ha fart
Imperative
Affirmative
dufar
viLa oss fare
derefar
Negative
duikke far! (far ikke)
dereikke far! (far ikke)
Your last searches