Norwegian-Spanish translation of farlig

Translation of the word farlig from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

farlig in Spanish

farlig
allmennadjective peligroso
  allmennother peligrosamente
  kritisktother críticamente, peligrosamente
  formåladjective vicioso
  fareadjective crítico, peligroso, precario
  helseadjective perjudicial, dañino, nocivo
  situasjonadjective peligroso, arriesgado
Synonyms for farlig
Derived terms of farlig
Examples with translation
Hvorfor jeg skriver dette? Fordi den russiske nasjonen er i en svært farlig situasjon, på alle måter. Av denne grunn er det nødvendig å finne et kompromiss mellom tilhengerne av ulike ideologiske overbevisninger.
Similar words

 
 

More examples
1..... så det er ikke så farlig å bli syk som det kan høres..." sa han.
2.Delt ansvar" ved overproduksjon er en farlig vei for Staten å slå inn på.
3.Den er farlig fordi den undergraver foreldrenes selvfølelse, som er dårlig nok fra før av, og får dem til å glemme hvor mye de har å gi når det gjelder deres egne barn.
4.Denne mann er farlig - fordi politikken hans er farlig.
5.Det er ikke så farlig, jeg var jo full".
6.Det er ikke så farlig hva du sier, men hvordan du sier det", griper rett inn i mediediskusjonen.
7.Det ville være både dumt og farlig hvis man ikke gjør noe for å bekjempe luftforurensningen," skriver komiteen.
8.Huggormbittet er ikke så farlig.
9.Kvelningssystemet ble brukt når boken ble oppfattet som farlig eller truende.
10.Mange bøker er ikke farlige, farlig er kun en bok".
11.På stortingsplassen står bestemødre og forteller at nå vet de plutselig at atombomben er så farlig - visste de virkelig ikke dette før ?
12.Rockalls klippebund er en farlig grund, den vil koste mange tårer.
13.Sikkerhetsaspekter ved transport av farlig last" var temaet for konferansen, som var arrangert i samarbeide mellom Nautisk Forum, Direktoratet for sjømenn og Rådet for arbeidstilsyn for skip.
14.Tom"saken med Quislings arkiv er ikke det første eksempel som viser hvilken farlig sone vi befinner oss i når det gjelder de etiske samfunnsforhold.
15.Trailervask" er ikke farlig så lenge man bruker beskyttelsestøy, hansker og maske når stoffet sprøytes ut.
16.Vi tror derimot at det å møte meningsytringer om politikk, moral og religion med straff rett og slett er farlig fordi det strider mot demokratiets grunnleggende ide om fri meningsbrytning.
17.(New York Times) Regjeringen i Kina tilbyr Vesten å lagre farlig radioaktivt avfall fra europeiske kjernekraftreaktorer i avsidesliggende deler av Kina til gjengjeld for hårdt tiltrengt vestlig valuta.
18.Alkohol er en farlig gift å slippe løs, og tenk så dumme selv intelligente mennesker blir når de drikker...
19.Ansvaret for forsendelse av farlig gods med tog hviler på avsender - i dette tilfelle Hydro - ikke på transportøren, altså NSB, sier Andersen.
20.Avisbudene har en travel og farlig jobb.
21.Bare for fem år siden var det fy og fysj og radikalt og farlig å si at skolen var oppbevaringssted for ungdom, tenker Frøken.
22.Boikott av parlamentsvalget i mai er farlig, det vil bety revolusjon, sa den moderate kardinal Jaime L. Sin, som hører til blant Marcos fremste kritikere.
23.Cyanid er en uhyrlig farlig gift.
24.Da jeg først talte til dere fra dette kontor, var vårt nasjonale forsvar farlig svakt.
25.Den blandingstrafikk vi ser nå, der noen bruker lys og andre ikke, kan være farlig fordi de biler som kjører uten lys, lett kan bli oversett, sier Olsen.
26.Den gamle fengselsmuren fra midten av forrige århundre var farlig for folk både innenfor og utenfor muren.
27.Den gang var flyvning ansett for å være en temmelig farlig beskjfeftigelse.
28.Den rendyrkede logikk er farlig, både for samfunnet og for oss selv.
29.Den unge drapsmannen på flukt kan være farlig for sine omgivelser.
30.Denne formen for påvirkning er farlig.
Your last searches