Norwegian-Spanish translation of favorisering

Translation of the word favorisering from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

favorisering in Spanish

favorisering
uærlighetnoun favoritismo [m]
Similar words

 
 

More examples
1.Den norske Forfatterforening protesterer overfor Kulturdepartementets favorisering av den såkalte NATOradioen i Oslo.
2.Denne skattemessige favorisering gjelder både forbrukerkooperasjonen og næringssamvirket innen landbruk og fiske.
3.Det er egentlig ikke snakk om favorisering av ett lands boksere, bare inkompetanse, hevdet amerikaneren.
4.Er det et ledd i NRKs diskriminering av monopolets motstandere og favorisering av venstresiden i norsk politikk, eller er det fordi opprørerne i El Salvador støttes av russerne mot amerikanerne mens opprørerne i Nicaragua støttes av amerikanerne mot en sovjetisk støttet regjering ?
5.Favorisering ?
6.Favorisering av kapitalinvesteringer gjør at vi ikke får brukt all arbeidskraften, sa Reinertsen.
7.HellyHansenstyret skal nå være innstilt på større favorisering av egne aksjer, noe som sannsynligvis har sammenheng med kursen på Oslo Børs.
8.I likhet med Fremskrittspartiet, mener også Berg at skattefordeler for ansatte som kjøper aksjer, innebærer en favorisering.
9.Ingen vil f.eks. klare å kontrollere prisfastsettelsen, underhåndsforhandlinger, favorisering m.v. mellom selskaper med eierfellesselskap.
10.Like gjerne kan den nye teknikken tenkes å bidra til det stikk motsatte til ytterligere sentralisering og favorisering av byene, sa statsråden.
11.Samvirkebeskatningen - en favorisering ?
12.Så langt denne avkastning er større eller lik det regnskapsmessige overskudd, kan ingen påstå skattemessig favorisering.
13.Så langt kan ingen snakke om skattemessig favorisering.
14.Årsaken til denne utvikling er sterk vekst i lønnskostnader og en favorisering av kapitalinvesteringer i den økonomiske politikk.
15.At pressen er så positiv, mener jeg er en favorisering av nettopp den nye generasjonen.
16.Det er ikke snakk om favorisering, det er snakk om å legge forholdene til rette for en gruppe rekrutter som er i en spesiell situasjon, og som utgjør en viktig ressurs for Forsvaret.
17.Høy selvvurdering og favorisering av dristighet og spenning.
18.Det ville bli en favorisering av enkelte kommuner, som mange mener ikke er riktig.
19.Det økonomiske resultatet, som bl.a. reklamens favorisering av de ressurssterke har bidradd til, er imidlertid blitt en næringsstruktur som innen de fleste sektorer domineres av et fåtall selskaper.
20.En slik fremgangsmåte fører også til en favorisering og en uthuling av karrieresystemet som virker demoraliserende på de ansatte og ødeleggende for korpsånden.
21.Ifølge diplomater betyr dette at kampanjen mot bestikkelser og favorisering, som ble innledet under Bresjnevs efterfølger Jurij Andropov, har skutt ny fart.
22.Mest alvorlig er den uhørte favorisering som er blitt en enkelt tomteutbygger til del.
23.Må det være tillatt å rette en stor takk til Aftenpostens sjefredaktør Egil Sundar for hans innlegg i Kringkastingsrådet, med sterk kritikk av NRKs favorisering av venstresiden i valgkampen.
24.Nå kan det vel være grunn til å stanse opp et øyeblikk og spørre om det er blitt en motesak å angripe eller latterliggjøre alt hva FIDEpresident Campomanes foretar seg i VMspørsmålet, og utlegge det som ensidig favorisering av verdensmester Karpov.
Your last searches