Norwegian-Spanish translation of fedme

Translation of the word fedme from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fedme in Spanish

fedme
allmenn? la obesidad
Synonyms for fedme
Similar words

 
 

Wiki
Fedme er en medisinsk tilstand der overflødig kroppsfett har samlet seg i den grad at det kan ha en negativ effekt på helse, og kan føre til redusert levealder og / eller økte helseproblemer. [1] [2] Kroppsmasseindeks (BMI), en måling som sammenligner vekt og høyde, definerer mennesker som overvektige når BMI er mellom 25 kg / m 2 og 30 kg / m 2, og svært overvektige når BMI er større enn 30 kg / m 2. [3] Fedme øker sannsynligheten for ulike sykdommer, spesielt hjerte- og karsykdommer, type 2 diabetes, pusteproblemer under søvn, visse typer kreft og slitasjegikt.

More examples
1.Det er som å kalle sykdommen fedme," er det blitt sagt," når det virkelig dreier seg om svangerskap.
2.Det finnes mange måter å operere mot sykelig fedme, men denne er hittil den enkleste, og samtidig den som synes å medføre minst komplikasjoner for pasienten, forteller han som har videreutviklet metoden, overlege Jan Stadaas ved Ullevål sykehus.
3.120 pasienter er i løpet av de siste tre årene blitt operert mot sykelig fedme ved den såkalte" timeglassmetoden".
4.Alle er imidlertid enige om at fedme er skadelig for revmatikere, hevder dr. Hart, og fremhever betydningen av et riktig sammensatt kosthold med passe stort kaloriinnhold.
5.Blant annet påvirkes i gunstig retning de risikofaktorene som kan føre til hjerteinfarkt, samt blodtrykk, fedme, kolestrol og stress.
6.Boken er skrevet av Luise Eichenbaum og Susie Orbach, sistnevnte også kjent for sin bok" Fedme - et kvinnespørsmål".
7.Den norske" timeglassmetoden" med belte rundt maven som behandling av fedme er blitt prøvet på 33 pasienter ved Danderyds sykehus utenfor Stockholm, og har gitt gode resultater.
8.Dessuten kan han bli mobbet av sine kamerater på grunn av morens fedme, mener de.
9.Det er professor dr.med. Kaare R. Norum som sier dette i en kommentar til Aftenposten i forbindelse med forskningssjef Hans Thomas Waalers undersøkelse som bl.a. viser at litt fedme er ufarlig og at kvinner har større toleranse for overvekt enn menn.
10.Det viste seg da at det var en klar sammenheng mellom økt hårvekst og fedme, menstruasjonsforhold og arvelige faktorer.
11.Fedme er en av grunnene til at sosialkontoret i Vaggeryd i SydSverige overveier å frata Inger Johansson sønnen Mikael på tre og et halvt år.
12.Fedme gir status blant mennesker som er omgitt av nød og sykdom.
13.Fedme varierer også fra individ til individ.
14.Kvinner hr en mye større toleranse for overvekt enn menn har det og det skal veldig mye overvekt til før fedme blir farlig for kvinner.
15.Slanking ved hjelp av all verdens dietter kan føre til fedme fordi vitaliteten reduseres.
16.Til gjengjeld medfører kvinnelig fedme mye lavere risiko for sykdom enn mannlig fedme.
17.Kroppsvekten reguleres på riktig nivå - fedme unngås.
18.Blodtrykk, fedme og hjertesykdommer i Norden, sirlig presentert i form av grafiske kurver og tabeller, la grunnlaget for den medisinske debatt på Voksenkollen fredag.
19.De amerikanske studier viser, forøvrig i likhet med en tilsvarende svensk studie, at fedme konsentrert til overkroppen er farligere enn tilsvarende ekstra kilo lenger ned.
20.Definisjonen på fedme i denne sammenheng er en overvekt på 20 prosent eller mer.
21.Den lettvinte tilgang på mat, det overdrevne vellevnet med påfølgende fedme og dårlig form, er avskrekkende skildret i denne billedboken.
22.Det dør flere mennesker av fedme enn av sult i verden.
23.Det går til pasienter med dysmeli - medføre misdannelser av armer og ben og Prader Willis syndrom, en tilstand kjennetegnet ved bl.a. muskelsvakhet, økt appetitt og fedme.
24.Ekstrem fedme finnes i alle aldersgrupper, men mange som søker legehjelp for slike problemer, blir avfeid og møter liten forståelse.
25.Fedme er en dødelig sykdom, som ialt 34 millioner amerikanere er angrepet av.
26.Idrett hjelper mot det meste som er galt, fra fedme til ungdomsproblemer.
27.Problemene er ikke lenger mangelsykdommer, men tvert om kroniske sykdommer som høyt blodtrykk, sukkersyke, fedme, hjerte / karsykdommer og enkelte typer kreft.
28.Sykelig fedme er et langt større problem, men hverken dette eller anorexia nervosa blir viet særlig oppmerksomhet i undervisningen.
29.Titusener av nordmenn lider av ekstrem fedme, nervøs spisevegring og såkalt" oksehunger" - bulimi.
Your last searches