Norwegian-Spanish translation of fiendtlig innstilt

Translation of the word fiendtlig innstilt from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fiendtlig innstilt in Spanish

fiendtlig innstilt
antagonistiskadjective contrario, antagónico, opuesto
Similar words

 
 

More examples
1.I fortetningssammenheng må man regne med at naboskapet er fiendtlig innstilt til forandringer, og planene må legges opp med stor vekt på medvirkning fra dem det gjelder.
2.Britene, som stort sett har vært fiendtlig innstilt til tanken om å aktivisere Vestunionen, har denne gang sagt seg interessert i å se på saken kanskje særlig fordi man ved å utvide et videre europeisk forsvarssamarbeide til alle Vestunionens medlemmer kan få redusert den stadig sterkere aksen ParisBonn noe.
3.Daværende sjef for det sydafrikanske sikkerhetspoliti, generalløytnant Johan Coetzee, erklærte i sitt lange anklageskrift for kommisjonen at" det efter alt å dømme er dekning for å si at SACC manipuleres av en sterkt politisert ledelse og finansieres av utenlandske kretser som er fiendtlig innstilt til det nåværende system i SydAfrika".
4.De bor på hver sin side av byen og er så fiendtlig innstilt at slagsmål og forulempninger hører til dagens orden.
5.Det ser nå ut til at jo lenger israelerne blir stående i SydLibanon desto større er faren for at de hvis og når de trekker seg ut skal efterlate seg en befolkning langs sin nordgrense som er mer fiendtlig innstilt overfor Israel enn noensinne.
6.En undersøkelse vi gjennomførte her i huset, viste forøvrig at det var byråkratiet som sådant man var fiendtlig innstilt til, ikke den enkelte i etaten.
7.Han var dyktig sliten efter en serie med intervjuer, og arrig efter en pressekonferanse dagen før hvor enkelte tyske journalister hadde vært riktig fiendtlig innstilt.
8.I all enkelhet er det ubesvarte spørsmål hvorvidt Reagan vil kompromisse med en fiendtlig innstilt flertallsopposisjon før eller efter at han har lagt sitt første bud på bordet.
9.Ifølge det sovjetiske nyhetsbyrået ble idrettstroppene fra NATOlandene hilst med stormende jubel fra tilskuerne, som ble ledet av offisielle heiagjengdirigenter, mens idrettsfolkene fra land som er fiendtlig innstilt til USAs politikk, fikk liten oppmerksomhet.
10.Plutselig gikk det opp for Jør gensen at de faktisk var fiendtlig innstilt til ham.
11.Det som er av interesse er ikke den generelle balansen i programmet, eller om dets virkning på fornuftige mennesker blir at de blir enda mer fiendtlig innstilt overfor terrorisme enn de allerede er.
12.Israel er ikke fiendtlig innstilt overfor FNstyrken i SydLibanon, men vi har forskjellige interesser.
13.De kan være fiendtlig innstilt til våre interesser og mer undertrykkende og diktatoriske enn dem vi forsøkte å forandre.
14.Et utskjelt og mistenkeliggjort politi, derimot, kan lett bli angstbitere og fiendtlig innstilt mot et samfunn som mistenkeliggjør deres tjenester.
15.Mange av elevene som kommer til Bjerketun skole, er fiendtlig innstilt ovefor skolen.
16.Når arbeidsfolk ikke lenger er trygge for hva som skjer i deres egen bedrift, vil de lett kunne bli mer fiendtlig innstilt overfor ledelse og eiere.
Your last searches