Norwegian-Spanish translation of filter

Translation of the word filter from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

filter in Spanish

filter
sigarettnoun filtro [m]
  kjeminoun filtro [m]
Anagrams of filter
Similar words

 
 

Wiki
Filter kan referere til: - Akvariefilter, et vannfilter for akvarier - Filter i elektronikk, endrer frekvensresponsen til forsterkertrinn - Cherry Filter, en koreansk musikkgruppe - Filter U.S., et amerikansk plateselskap - Luftfilter, en innretning som renser luft - Oljefilter, en innretning for å fjerne urenheter fra oljesmurte systemer - Kaffefilter.

More examples
1.De samles i et filter og deponeres i sjøen.
2.Et sted i nervesenteret er et" filter", som regulerer og siler impulser utenfra.
3.Amerikansk honning er for eksempel, i motsetning til norsk honning, oppvarmet til 55 P1mC for å hindre krystallisering, og den er silt gjennom så finmasket filter at det meste av pollenet er fjernet.
4.Bruk et filter med aktivt kull før selve uttaket.
5.De ble pålagt å kontrollere anleggene fire ganger i året og påse at det fantes filter foran varmeveksleren.
6.Den øverste delen av sylinderen er et vaskbart filter.
7.Det blir trist og hardt for meg og min familie å seile forbi huset vårt på Bygdøy, sier Tom Sodemann vemodsfylt - med en rykende dansk Cecil i munnen, dem man får kjøpt på danskebåten, disse glødende fakler uten filter.
8.Det enkleste er å rense vannet fra cisternen ved å skru et prefabrikkert filter av såkalt aktivt kull direkte på tappekranen.
9.Det virker som et meget fint filter, som hele tiden slipper små mengder levonorgestrel ut i blodomløpet.
10.Det virker som et meget fint filter som hele tiden slipper ut små mengder levonorgestrel i blodomløpet.
11.Filter lages ved siden av elven eller bekken, eller fra bunnen.
12.Filtertips er et symptom på vestlig påvirkning, og tidligere tiders revolusjonære røkte sigaretter uten filter.
13.Firmaet tilbyr seg også å installere et filter som vil hindre eventuelt støv i å trenge ut.
14.For" bilisten i gaten" er det likevel liten tvil om at politiet har det avgjørende ord når drinken foran fjernsynet igår kveld gir et aldri så lite utslag i promilleballongens filter.
15.Gjennom minneordets filter.
16.Har ovnen filter, må det renses med jevne mellomrom.
17.Instituttet på Ås arbeider videre for å fjerne en del av innstrålingen i veksthus ved hjelp av filter, og holde temperaturen nede uten lufting.
18.Leger som har observert henne, sier at det virker som om et filter i hjernen er ødelagt.
19.Med en slik prosess fungerer bøtten som et utmerket filter.
20.Tak, gulv, vegger og møbler er normalt positivt ladet, og for å unngå at støvpartiklene fester seg til rommets flater er det montert et lite, vaskbart filter i selve generatoren.
21.Vi kan sammenligne denne mentale oppfatning av omgivelsene med et filter som vil farvelegge det budskap vi sender og filtrere bort elementer fra det budskap vi mottar.
22.Braaten selv foretrekker robert Bressons måte å omgås tingene på, forstår vi, en tragisk ironi som ikke bare gir oss opplevelsene gjennom det subjektive filter, men også en anledning for tilskueren til å sette alt i perspektiv selv.
23.De første prøver med rensing av vann ved å bruke den naturlige Sandstangen som filter, var meget positive.
24.De påpeker at fagene matematikk og fysikk er filter i utdannelsessystemet, hvor jentene lett faller utenfor.
25.Det nytter ikke lenger med vanlig" service" på dette kjøretøyet - smøring, oljeskift, skifting av filter eller hva det nå heter - det er heller tale om full ombygging for at farten skal kunne økes.
26.Dioxinproblemet er imidlertid langtfra løst ved å installere dette filter.
27.Dunhill med filter og munnstykke.
28.Efterhvert vil vi tjene mer penger, og det er diskutert om vi kanskje kan installere et slikt filter på lengre sikt, sier han.
29.Filtreringen kan en ikke gjøre noe med, men skal man henge opp et filter ?
30.Fotografen velger et rosa filter - mens solstrålene dveler ved morgentoalettet.
Your last searches