Norwegian-Spanish translation of finere

Translation of the word finere from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

finere in Spanish

finere
allmennverb chapar
Derived terms of finere
More examples
1.En finere kunstner enn Robert Levin får ikke solistene noe sted i verden".
2.Hvorfor ga Gud en sønn, var det finere enn en pike ?" - En litteraturanmelder siterte engang den replikken og betegnet vedkommende romanfigur som særlig intelligent.
3.Aldri har kofferten vært finere og renere.
4.En slags finere video ?
5.I et hardt belastet næringsliv hender det at de finere menneskelige overtoner må vike, men aldri hos Gustav Storm, sa Engebretsen.
6.Med dette solteleskopet vil vi få muligheter til å studere stadig finere detaljer i solens atmosfære.
7.Men det finnes nemlig ikke finere ungdom enn motorungdommen, og de stiller virkelig opp for å få sitt eget sted, sier han.
8.Vennene er ikke så verst, men barna har ennu ikke utviklet smak for det finere kjøkken.
9.Vi kan ikke legge skjul på at disse gaveartiklene ligger høyt i pris og derfor bare egner seg for finere gavebutikker som gullsmedforretninger.
10.Vi må ikke komme dit at det er saligere, eller en finere form for kristendom å spørre, og å være tviler, fremfor å uttrykke at en tror.
11.Alle gensere har også fått finere vri, og er erstatning for silkebluser, og samtlige får pulloverutringning.
12.De aller fleste finere bekledningsstoffene er behandlet mot krølling.
13.De er åpne for gaver av alle slags, biler og finere pelsverk etc. ikke unntatt !
14.De finere fruene ble titulert som fru ingeniør ditt og fru grosserer datt.
15.De gamle tradisjonsrike pubene får konkurranse av kvikkmatsteder, diskoteker og finere restauranter.
16.De som ikke unner sine medborgere gleden ved å ha finere bil, kan jo tenke på at høyere kvalitet og importpris ikke bare betyr lengre levetid for bilparken, men også at teknisk sikkerhetsutstyr er mer avansert på slike biler.
17.De som støtte på ham i Stockholms finere selskapsliv på 1920tallet, hadde ingen grunn til å tro at denne mannen, av en svensk lege beskrevet som et psykisk vrak, en brutal hysteriker med svært svak karakter, skulle utvikle seg til en av historiens største krigsforbrytere.
18.Den som bare vil vise seg med en hund som har stamtavle, ønsker å fortelle alle at han eller hun anser seg selv som litt finere enn andre.
19.Den vesttyske regissøren Robert Van Ackern lar henne bli" finere" prostituert.
20.Derefter vil de selv kunne utøve vold overfor andreSamtidig med denne behandlingen får de vite at de er noe helt spesielt, får litt bedre betaling, litt finere uniform og andrc goder i forhold til medsoldater.
21.Det er de samme restene av keramikk, finere tøy og mat man støter på overalt.
22.Det er et finere ord for å jobbe.
23.Det er et såkalt finere magasin, lite, oversiktlig og velassortert.
24.Det er ikke noe finere enn misforståelser.
25.Det er lettere å se folk inn i øynene og jeg har finere forhold til den enkelte.
26.Det materialet som er samlet inn i Trøndelag, viser, ifølge meldingen, at man på de kanter har langt mer enn den finere" Selbustrikken" å vise til.
27.Det måtte være finere, men ikke for fint.
28.Det silkelignende stoffet er av finere kvalitet og dyrere å produsere enn Høies populærserie.
29.Dette er mye finere !
30.En liste og bakksag er også nyttig, spesielt når det gjelder listverk, og der det er nødvendig med finere spor.
Similar words

 
 

finere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) finerefinerendefinert
Indikative
1. Present
jegfinerer
dufinerer
hanfinerer
vifinerer
derefinerer
definerer
8. Perfect
jeghar finert
duhar finert
hanhar finert
vihar finert
derehar finert
dehar finert
2. Imperfect
jegfinerte
dufinerte
hanfinerte
vifinerte
derefinerte
definerte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde finert
duhadde finert
hanhadde finert
vihadde finert
derehadde finert
dehadde finert
4a. Future
jegvil/skal finere
duvil/skal finere
hanvil/skal finere
vivil/skal finere
derevil/skal finere
devil/skal finere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha finert
duvil/skal ha finert
hanvil/skal ha finert
vivil/skal ha finert
derevil/skal ha finert
devil/skal ha finert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle finere
duville/skulle finere
hanville/skulle finere
viville/skulle finere
dereville/skulle finere
deville/skulle finere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha finert
duville/skulle ha finert
hanville/skulle ha finert
viville/skulle ha finert
dereville/skulle ha finert
deville/skulle ha finert
Imperative
Affirmative
dufiner
viLa oss finere
derefiner
Negative
duikke finer! (finer ikke)
dereikke finer! (finer ikke)
Your last searches