Norwegian-Spanish translation of fjellkjede

Translation of the word fjellkjede from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fjellkjede in Spanish

fjellkjede
geologinoun cadena [f]
  geografinoun cadena montañosa [f]
Similar words

 
 

Wiki
Fjellkjede, i geologien kjent som orogen, er betegnelsen på et større område med sammenhengende fjellformasjon. Eksempler på fjellkjeder er Alpene og Pyreneene i Europa, Ural og Kaukasus mellom Europa og Asia, Atlasfjellene i Afrika, Himalaya i Asia, Rocky Mountains i Nord-Amerika og Andesfjellene i Sør-Amerika. Norske fjellkjeder tilhører Kaledonidene som ble dannet fra slutten av prekambriumtiden til permtiden.

More examples
1.Jordan, omtalt som" Hyrdn" i de opprinnelige tekster, var ikke en elv, men en fjellkjede langs kysten.
2.Resultatene fra dette arbeidet vil om kort tid bli publisert i et tobinds verk med tittelen" Den skandinaviske kaledoniske fjellkjede".
3.De mener å ha kartlagt en 2500 meter høy fjellkjede under et meget tykt lag av sedimenter.
Your last searches