Norwegian-Spanish translation of fjellklatring

Translation of the word fjellklatring from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fjellklatring in Spanish

fjellklatring
sportnoun montañismo [m], alpinismo [m], andinismo [m (Lat. Amer.)]
Similar words

 
 

Wiki
Fjellklatring er en aktivitet innen friluftsliv og en spesifikk gren innen sporten klatring. Det innebærer klatring i bratte, regulære fjell og klipper. Det ekskluderer slake fjell og andre klatreformer som buldring og isklatring i fossefall.

More examples
1.De kom seg over muren ved hjelp av hjemmelagde bolter for fjellklatring.
2.Det er heller ikke tilrådelig at personer med tendens til epileptiske anfall svømmer alene, driver fjellklatring eller sykler i trafikken, sier Yngve Løyning til slutt.
3.Det er vel ikke noen forskjell på industri og fjellklatring når det gjelder å nå toppen ?
4.Det var interessen for fjellklatring som bragte ham til Norge for første gang.
5.Forøvrig ble det i samme program endelig fastslått at fjellklatring er farlig.
6.Jeepen de kjørte var full av utstyr til både fjellklatring og oppbevaring av fugleegg.
7.Nordmennene Hans Christian Doseth (25) og Finn Dæhli (29) som fryktes omkommet efter fjellklatring i Pakistan føyer seg inn i en tragisk rekke av Himalayafjellenes dødsofre.
8.Roerne fikk lønn for slitet såvel tirsdag, da dagen var satt av til avslapning og litt fjellklatring, samt fredag hvor roerne stiller sammen med de øvrige OLdeltagerne i en sammenkomst på det flotte anlegget til handelsflåtens velferdskontor i Los Angeles.
9.Vi har gode muligheter for båtliv, fjellvandring, fjellklatring og sportsdykking, for å nevne noe.
10.Vinterutstyr klargjøres og mannskapet går gjennom en hard treningsperiode hvor blant annet fjellklatring er en av de mange disiplinene.
11.Slalåm og sikkerhet"," Ilafengslet fra innsiden"," Fjellklatring"," Barns vintertegninger", VideoStikkatoppen".
12.Det er med fjellklatring som med bilkjøring, desto lenger og hurtigere, desto farligere, mener Jan.
13.Jeg vil beskytte de ressurssterkes anledning til å sprenge nye grenser ved for eksempel å utvikle fjellklatring videre.
14.Men dere begriper kanskje at folk som ser en slik bok som dette, bestemmer seg for at fjellklatring, det skal de ihvertfall ikke begynne med ?
15.Vi innrømmer gjerne at fjellklatring er en farlig sport.
16.Aldri har interessen for fjellklatring vært større.
17.Alle vil ha et ord med i laget, og alle er enige om at fjellklatring er farlig.
18.De forskjellige kursaktivitetene er spredt rundt til steder i hele Frankrike, og det er muligheter for å velge fjellklatring, padling, å drive med arkeologi, sykling og mye annet.
19.Der det skal sys sammen med blant annet isbading på Finse, fjellklatring i Kristiansund og firefem andre hverdagsbilder i rødt, hvitt og blått.
20.Derfor er det i de siste 1020 årene en kraftig økning i det vi kaller risikosporter som fjellklatring, fallskjermhopping, judo og karate.
21.Det skyldtes ikke minst at man innen internasjonal fjellklatring hadde hatt mistillit til tidligere meldinger om at kinesere hadde besteget Chomolongma, som er det tibetanske navnet på Mount Everest.
22.Få andre ting opptar ham, men han har hobbies som lesing, fjellklatring og jogging.
23.Jeg aksepterer ikke at det er ekstremt farlig å drive fjellklatring.
24.Jeg har drevet med fjellklatring i over 15 år.
25.Jensen mener imidlertid det var tydelig at mannen hadde god kjennskap til fjellklatring, og at forsøket ble gjennomført med kunnskap og beregning.
26.Mellom teoritimene sender han sine studenter på strabasiøse naturopplevelser : alene eller i grupper gir de seg i kast med breforseringer, fjellklatring og elvepadling.
27.Men det er ikke bare en bok om fjellklatring vi ble fascinert av selve historien, sier Poul Henrik Poulsson, en av forlagsredaktørene til NTB.
28.Nepal, det fjerne fjellandet man oftest forbinder med fjellklatring og religiøs fordypelse, er plutselig kommet i søkelyset på grunn av et fenomen som hittil har vært landet ukjent ; bombeterror.
29.Tiden ble benyttet til å se dramatiske filmopptak fra fallskjermhopping i Trollveggen og fjellklatring fra de samme fryktinngydende omgivelser.Trollstigveien, Mardølafossen og andre naturperler ble også studert på film, opptak som produsenten og manusforfatteren kommer til å bruke aktivt i markedsføringen og forhåndssalget av filmen.
30.Til langt uti 60årene var fjellklatring en eksklusiv mannfolksport hvor kvinner ble sett på som en klamp om foten, skriver Kjell Ivar Knutsen i siste utgave av Fjell og Vidde fra Den Norske Turistforening.
Your last searches