Norwegian-Spanish translation of fjellrev

Translation of the word fjellrev from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fjellrev in Spanish

fjellrev
allmenn? zorro
Similar words

 
 

Wiki
Fjellrev (Alopex lagopus) er også kjent som polarrev og arktisk rev, samt som pelsvarietetene hvitrev og blårev. Fjellreven, som er eneste art i fjellrevslekten (Alopex), er et lite rovpattedyr i hundefamilien. Den er beskrevet i elleve kjente underarter, hvorav flere er omdiskuterte.

More examples
1.De pattedyrene som hører til denne gruppen omfatter ulv, fjellrev og jerv.
2.I en avstemning om Sveriges vakreste frimerke i 1983, gikk maleren Anders Zorns felespiller HinsAnders av med seieren med 35 800 stemmer, mens frimerket med fjellrev kom på annen plass.
3.Man forsøkte nemlig å fore opp fjellrev for å få opp bestanden, og resulatet var at jerven kom først til matfatet, sier generalsekretær Oppegård.
4.Ulv Fjellrev - Jerv.
Your last searches