Norwegian-Spanish translation of for alltid

Translation of the word for alltid from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

for alltid in Spanish

for alltid
allmennother para siempre, eternamente
  tidother a perpetuidad, para siempre
  evigother siempre, eternamente, perpetuamente
Examples with translation
Moren min er alltid opptatt.
Italienerne spiser alltid spagetti.
Gresset er alltid grønnere på den andre siden av gjerdet.
Du vil alltid bli kritisert.
Venner finner alltid en løsning.
Denne kvinnen var nesten alltid i dårlig humør.
Lillebroren min og hans kamerater er nesten alltid ute og leker.
Penger bringer ikke alltid lykke.
Similar words

 
 

More examples
1.Formann Mao lever i våre hjerter for alltid.
2.De forsvinner for meg for alltid, tilføyer hun.
3.Det" frys" ihvertfall ikke betyr, er at stemmetallene 7877 for alltid er fastfrosset, uanset hvilken situasjon som skulle oppstå i fremtiden i saker av denne karakter !
4.Dette må stå som et skammens mål for fotballfolket og Idrettsforbundet for alltid, fortsetter han, og mener at selv om bystyret i Drammen vedtok å ekspropriere 37 mål på Myhre Fruktgård, hadde det gått an for idrettsfolket å protestere.
5.Familien fatter ofte ikke at den de er glad i, er borte for alltid.
6.Hva så med ABBA, er gruppen skrinlagt for alltid ?
7.Hvis det ikke skjer noe med Frogs, har jeg derfor alltid noe å gjøre innen bransjen.
8.Mange av disse tidligere politiske fangene har fått vite at de aldri mer ville kunne fungere normalt, at deres seksualliv var ødelagt for alltid.
9.Såpass kan jeg fortell, at da jeg kom tilbake til den lille kaffeplantasjen som mannen min drev ved siden av sin katekistgjerning, kunne jeg stave meg igjennom de bibelske tekster, dessuten var jeg for alltid kvitt menneskefrykten som alltid hadde knuget meg, sier Nenilava, løfter hendene som til velsignelse og smiler sitt strålende smil.
10.3000 forsvant ved salget av Bergens Mekaniske Verksteder, men et par tusen arbeidsplasser er gått tapt for alltid.
11.Aktor, politiadjutant Trond Lea, nedla påstand om 45 dagers fengsel og at Hagen skulle fradømmes retten til selvstendig næringsvirksomhet i Norge for alltid.
12.Amerikabåtenes glanstid er slutt - for alltid.
13.Blir det for provoserende at naturen har valgt kvinnen ut til å ernære barnet av sin egen kropp i 45 år eller mer, og at mannen for alltid er unndratt dette privilegium ?
14.Da blir det vanskelig å tenke seg at det store flertall av menneskeheten for alltid skulle gå tapt for Gud, selv om jeg ikke ser hvordan han til sist vil nå dem.
15.Da er han ferdig med tillitsverv i fotballen for alltid.
16.De avviser ethvert regjeringsansvar, og har også besluttet for alltid å drive opposisjon.
17.De søker politisk asyl, men hvorfor alltid i Vesten ?
18.Den blide, sporty og ikke minst arbeidssomme Inger Urianstad er borte for alltid.
19.Den ene - markedet - kanskje for alltid - selv om fiskeressursene blir bygget opp igjen.
20.Denne utviklingen innebærer at genmateriale, dvs. arveegenskaper, er gått tapt for alltid.
21.Derfor bør spørsmålet om søndagsavis ikke legges på is for alltid, mener Tore Nordahl.
22.Dermed var Lorens skjebne beseglet for alltid.
23.Det ble tatt fra ham for alltid for en tid siden.
24.Det er 100 år siden grunnstenen ble lagt til denne riksdagsbygning, som ikke bare har stått sterkt i tyskernes bevissthet, men for alltid er knyttet til bildet av den brennende kuppel, riksdagsbrannen, opptakten til Hitlers terrorvelde og alt som fulgte efter.
25.Det er drøyt ett år siden Haakon Schram Stokke fortalte oss at han aktet å legge badebuksen i garderobeskapet for alltid.
26.Det gleder meg å kunne fortelle dere at jeg nettopp har undertegnet en lov som vil bety utslettelse av SovjetUnionen for alltid.
27.Det har for alltid gitt Karlstad en sentral plass i den svensknorske historien.
28.Det har preget oss for alltid, sa sogneprest Bø i sin takk og heder til dem som bragte flyktningene i sikkerhet.
29.Det mest beklagelige er at muligheten for å kunne arbeide i Sovjet vil være avskåret for alltid.
30.Det nytter ikke for alltid å reise slik vi gjør nå.
Your last searches