Norwegian-Spanish translation of for det

Translation of the word for det from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

for det in Spanish

for det
allmenn? para el
Synonyms for for det
Derived terms of for det
Similar words

 
 

More examples
1.17 milliarder i rentefradrag betyr lavt regnet et skattetap på 89 milliarder for det offentlige.
2.Adresseavisen fremmer denne påstand, og mener at denne angivelige yrkesskade" ligger i sakens natur, for det er vanligvis de vanskeligste sakene de hvor det er svært så gode argumenter for motstridende løsninger - som havner på statsrådenes bord".
3.Amadeus" er en brakende underholdningsfilm pluss en filosofisk thriller over den sjalusi som den fromme og feterte hoffkomponist Antonio Salieri i sin relative middelmådighet følte overfor det vulgære geni Mozart.
4.Ambassadørakademiet" viste hvordan de vordende ambassadørene øvet seg på å gå på røde løpere, holde coktailglasset riktig og en mengde andre nødvendigheter for det diplomatiske arbeide.
5.Annengenerasjons EF" er stikkordet for det presidenten prøver å få til, med klar begrensning av landbrukssubsidiene, nye og justerte bidragsformer til og fra fellesbudsjettet, sterkere vekt på industrisamarbeidet, samt spansk og portugisisk medlemskap så snart som mulig.
6.Ansvaret for det ligger like mye på Høyre som på Senterpartiet.
7.Bakgrunnen for denne ytring var bl.a. den senere tids uheldige utvikling på betalingsbalansen, noe som har utløst kritikk fra flere hold - også blant noen av dem som ellers nærer stor sympati for det regjeringen står for.
8.Burnett discovers Dominco" fra USAs Independent Telepicthers fikk en plastikkrose for det beste uavhengige programmet.
9.De aggressive revolverjournalistene" var visst to heller uskyldige vesener, for det ender med varm lunsj og vermouth og en lang, lang eftermiddag i haven.
10.Departementet finner det støtende og uheldig at sivile tjenestepliktige skal gis tjeneste i organisasjoner som har som målsetting å svekke det militære forsvaret som de efter meget nøye vurderinger har sluppet å tjenestegjøre i, og kanskje derved bidra til å rive vekk grunnlaget for det alminnelige vernepliktsforsvaret.
11.Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når særlige grunner taler for det".
12.Dersom statsminister Kåre Willoch kommer til at han må gi efter for det krav som nå fremmes fra selv framstående Høyrehold, om å gi sin utenriksminister avskjed" i nåde", vil han måtte føle det også som et nederlag for en utenrikspolitikk som statsministeren selv har vært med og formet ut.
13.Det er ikke nøden som springer en i øynene når status for dette viktige og innflytelsesrike samfunnsområde skal gjøres opp.
14.Det er ingen tvil om at det er et reelt flertall for det i Stortinget, som det også er det i det norske folk.
15.Det er store ord ; men det vesle boken står faktisk for det som loves.
16.Det krever tålmodighet, takt og kløkt å styre finsk utenrikspolitikk, og å forklare andre hvorfor det må være slik at internasjonale spørsmål i en rekke tilfelle må omtales med små bokstaver i debatten.
17.Det må være at du alltid står inne for det du har foretatt deg og ikke farer med løgn.
18.Det vil bli utarbeidet en endelig rapport innenfor dette arbeidet, en rapport Valeur tror vil være av vesentlig betydning for samfunnet.
19.En mann arbeider aldri for det alment beste, han arbeider for seg selv.
20.Et stadig stigende antall Osloborgere er nå ikke lenger villige til å ofre flere nærfriområder eller ferdselsområder, hverken for det ene eller annet formål, og altså selv ikke for bevaring av hver eneste tomme av Marka".
21.Folk må akseptere at det skal koste noe å låne penger", heter det gjerne fra Bankforeningens side i forsvar for det høye rentenivået.
22.For det andre er det et spørsmål om aksentuering," hevder Holst.
23.For det er ingen som er så fattig at han ikke eier noe han er redd for å miste," sier Havel.
24.For det femte er det nødvendig å vurdere alternativer til videre rustning," sier Holst til slutt, så tilforlatelig at man skulle tro våre forhandlere i Wien, Geneve og Stockholm aldri har tenkt denne store og viktige tanke.
25.For det fjerde står vi overfor spørsmål som vedrører kjernevåpenterskelen," sier Holst, og det er jeg helt enig med ham i, dersom det var snakk om å satse massivt på langtrekkende rakettsystemer - slik russerne gjør - som kan" levere" både konvensjonelle kjemiske og kjernefysiske ladninger.
26.For det første er det bare et spørsmål om prioritering," sier Holst.
27.For det første er det klart at det ikke burde by på særlige problemer for norske politikere å innhente informasjoner om hva PLO står for.
28.For det første finnes det en klar folkemajoritet for den tradisjonelle nøytralitetspolitikken, og for det andre skal vi vinne valget.
29.For det første har vi ikke krevet dette, og vi aksepterer heller ikke at de er ledere av f.eks. efterforskning av straffesaker.
30.For det første synes jeg det var en god fotballkamp, og jeg tror publikum skriver under på akkurat den attesten ; dette var ikke langt unna stor underholdning", sa" Røste" efterpå.
Your last searches