Norwegian-Spanish translation of for tung

Translation of the word for tung from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

for tung in Spanish

for tung
vektadjective demasiado pesado
Similar words

 
 

More examples
1.Der følte jeg meg for tung, og fikk lite til, sa Christian Wessel.
2.Sprogbruken var for tung.
3.25 år som aldersgrense for å få førerkort for tung motorsykkel med motor over 200 ccm.
4.Argumentet er at mynten er altfor tung i lommen, og at den lett kan forveksles med en tipencemynt, selv om blindeorganisasjoner i sin tid gikk inn for pundmynten med sin riflede omkrets nettopp fordi den var lett å skille ut fra andre mynter.
5.Ble for tung i sin debut på et såpeglatt underlag.
6.Byrden er ikke altfor tung.
7.De fleste velger å leve og tie med sine problemer, og det hender ikke så rent sjelden at personalet ved helsestasjonene må ta affære når de ser at depresjonen blir for tung å bære.
8.Den berømmer materialprøvens tekstile egenskaper, med tilrår samtidig at teppets blå dominant balanseres med rødt, for ikke å virke for tung i rommet.
9.Den er litt for tung, det kan nemlig bli nødvendig å frakte kanoen over land i vanskelige områder.
10.Den forulykkede skulle slepe en steinblokk med tau efter traktoren, men steinen var for tung, med den følge at traktoren vippet rett bakover på bakhjulene og ble liggende opp ned.
11.Den offisielle pris for lett olje ligger på 29 dollar pr. fat, mens tilsvarende pris for tung råolje er 26 dollar.
12.Det kan videre bli aktuelt å innføre en spesiell begynnerklasse for tung motorsykkel.
13.Døden, tapet er for nært - sorgen ennå for tung å bære - minnene ennå for vanskelige.
14.Efter en uheldig start, på en bane som er for tung for ham og med drøy toppvekt, stengt inne i oppløpet til det var praktisk talt for sent å vinne, feide han og Janos Tandari inn til sikker seier.
15.Ett egg, ca. 2 dl mel, vann og salt knas sammen til en ikke for tung og ikke klebende deig - en stor håndfull av deigen er nok til en middag for fire.
16.For å oppnå ordinært førerkort for tung motorsykkel, vil man i så fall måtte ha en viss tids kjørepraksis på motorsykkel i begynnerklasse.
17.Fra Centralkirkens side hevdes det at driften av trygdeboligene blir for tung og at det ikke har vært mulig å tilfredsstille leieboernes ønsker på alle områder.
18.Han var for tung.
19.I V52 ble tilleggsoppgaven for tung for storfavoritten Raus, som igjen leverte en sterk sisterunde og travet helt ned på 1.34,3 / 2100 m. Men fra sin posisjon i annet par utvendig kunne Torik vinne meget enkelt på sterke 1.34,6.
20.I denne perioden falt prisene på lette produkter med mellom 30 og 40 prosent, mens prisen for tung, svovelholdig fyringsolje gikk opp med nesten 50 prosent.
21.Joar Vaadal ble for tung og treg i dette selskapet, og slapp aldri til.
22.Lillestrømspilleren gjorde imidlertid ingen stor debut eftersom han ble noe for tung på den såpeglatte banen...
23.Men i beskrivelsene kan den til tider ordrike forfatteren bli for tung på labben.
24.Men oppover blir jeg for tung bak, sa Berger, som likevel var eneste old boys blant unghestene som halset først over mål.
25.Mens Storbritannias utslipp av svoveldioksyd var 39 % høyere i 1972 enn i 1980 (på grunn av økonomisk depresjon og overgang til svovelfri gass og svovelfattig Nordsjøolje, i stedet for tung, svovelrik arabisk olje), har samtidig områdene med forsuret vann bredt seg til Norge.
26.Norske forskningsmiljøer med behov for tung datakraft bør få tilgang på en superdatamaskin i Norge.
27.Når hun så gir seg i kast med sanger av Mozart eller Ravel hvor det kreves koloratur eller munterhet og bevegelighet, blir stemmen for tung og uhåndterlig.
28.Roy Fjellbu ble for sterk og for tung for" Toto" i finalen, efter at veteranen fra Sp.
29.Sistenevnte har solid fysikk å sette inn i nærkampene, men er foreløbig litt for tung i steget til å utgjøre noen skikkelig trusel.
30.Tiden, 1.17.8, er bare to tiendedeler fra Volo Frosts til nå" umulige" rekord, og det på en bane som minst var ett sekund for tung.
Your last searches