Norwegian-Spanish translation of forandret

Translation of the word forandret from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forandret in Spanish

forandret
allmenn? cambiado
Synonyms for forandret
Examples with translation
Darwin forandret verden.
Similar words

 
 

More examples
1.De frigjorte krefter i atomet har forandret alt, unntatt vår måte å tenke på.
2.Den entusiastiske, stilige unge flyverhelten var forandret til en slapp og fet mann, som tydelig hadde problemer med å styre sitt temperament.
3.Det har forandret seg litt, men det er en spennende og fascinerende idrett.
4.Fellesskapene har forandret seg, og fortsetter å forandre seg, og det gjør også Norge.
5.Fram"s skrog ble forandret før Sverdrup dro ut på sin ferd i 1989 og ble foretatt av polarskutens eminente konstruktør, Colin Archer.
6.Med Israel For Fred" fremholder at under krigen i Libanon gikk NRK så langt som til å oversette kommunikeer og meldinger fra Israel til en PLOterminologi som i mange tilfeller forandret meningen.
7.Natten til den store sesong" er en turneforestilling, hvilket betyr at den på turneen vil bli forandret i forhold til de stedene Teater Beljash besøker og det publikum gruppen møter.
8.Sandbergs Hjørne" het den den gang, navnet ble forandret til" Justisen" da Olav Anonsen overtok i 1928.
9.Victoriagården" som er delvis forandret, viser dessverre en ikke gjennomtenkt todeling mellom nytt og gammelt, mener Aslaksby.
10.Alt vil bli forandret.
11.Arbeidstid og sosial utvikling har også forandret seg enormt ombord ?
12.Avisenes bruk av bilder og typografi har forandret seg meget de siste årene.
13.British Airways har forandret seg dramatisk i de siste årene, og vi er sikre på at selskapets fremtidige akseeiere vil kreve et lønnsomt, effektivt og dynamisk selskap med et ubegrenset potensial, sa han og viste til ansiktsløftningen som et tegn på selskapets nye giv.
14.De siste årene har vi forandret aldersklassene i lekene fra elleve og tolv år til 13 og 14 år.
15.Denne situasjonen er idag forandret.
16.Dere følger ikke med tiden, tenk på hvordan normer og samfunnet har forandret seg siden dere var unge, avfeier datteren.
17.Det er ikke betydningen av familien, men holdningene til hva slags arbeide som er nødvendig for trivselen, som har forandret seg.
18.Det er uholdbart at vedtatte reguleringsopplegg stadig blir forandret.
19.Du skjønner det Vaage, at å få forandret noe som er vedtatt i Stortinget (og innrømme sin feil), det er uhyre vanskelig.
20.Fjernsynet har forandret oss, beklager jomfrulendingene.
21.Folk må være klar over at fotballen har forandret seg.
22.For bare to tre år siden ville det vært umulig å etablere et slikt selskap, men i de siste årene er klimaet forandret helt når det gjelder holdningene til iverksetterne - både hos myndigheter og i næringslivet, mener Wennberg.
23.Forretningsfasadene er selvfølgelig noe forandret, men det må vi leve med.
24.Har barns fantasi forandret seg på grunn av videotilgangen, slik at dere nå velger andre filmer ?
25.Har ditt religiøse syn forandret seg det siste året ?
26.Her nede i kjellerne har tidene forandret seg, sier direktør Reidar Thilert.
27.Hva kommer til å bli forandret i norsk idrett om den får en kvinnelig sjef ?
28.Hvis ikke disse summene blir forandret i budsjettbehandlingen, innebærer det at driftstilskuddet til klubbene i Oslo blir mer enn halvert.
29.Hvorfor vi har forandret på den opprinnelige forestillingen ?
30.Idag er meget forandret.
Your last searches