Norwegian-Spanish translation of forbedre

Translation of the word forbedre from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forbedre in Spanish

forbedre
allmennverb mejorar, perfeccionar
Synonyms for forbedre
Derived terms of forbedre
Anagrams of forbedre
More examples
1.Aksjon Publikum" - som Astrid Gjertsen lanserte i 1982 - med det siktemål å forbedre offentlig publikumsservice, er nå kommet halvveis.
2.Det er dessverre ingen tegn på at Arbeiderpartiet har tenkt å gi opp sin motstand mot alle forsøk på å forbedre gjeldende valgordning.
3.Steal the best - improve the rest" - stjel det beste og forbedre resten - er et godt ordsprog, synes hun.
4.Vi skal... legge frem en aktiv reformpolitikk for å forbedre vårt økonomiske system slik at vi igjen kan oppnå full sysselsetting, et stabilt prisnivå og sosial trygghet.
5.(New York Times) Venezuelas nye sosialdemokratiske regjering har bestemt seg for å forsøke å forbedre kontakten med Cuba, ifølge offisielle kilder.
6.(UPI) Både president Ronald Reagan og den sovjetiske leder Konstantin Tsjernenko sier i et svar på oppfordringen fra den irske fredsprisvinner Sean MacBride om et nedrustningstoppmøte at de ønsker å forbedre østvest forbindelsene.
7.Alene svarprosenten fra lærerne, som var nesten 100, forteller noe om at de vil være med å forbedre sin egen situasjon, sier han.
8.Bestetiden min er bare 15.32, men den skal jeg forbedre kraftig i vinter.
9.Denne harde konkurransen på det israelske marked har gjort at vi stadig må være på tå hev, stadig på jakt efter å forbedre våre produkter.
10.Det bør i første rekke utvide og forbedre fjernsynstilbudet som gis i dag.
11.Det dukker stadig opp nye teknikker som kan forbedre smertebehandlingen av alvorlig syke mennesker, et område der enkelte land ligger foran oss generelt, men hvor også vi har meget dyktige eksperter.
12.Det er fortjenstfullt at offentlige myndigheter tar i bruk moderne databehandling for å effektivisere og forbedre sine forvaltningsmessige oppgaver.
13.Det høres kanskje rart ut, men selv om jeg har kastet diskos i 15 år, føler jeg fortsatt at det er ting jeg kan jobbe videre med og forbedre.
14.Disse resultatene viser klart behovet for å forbedre opplæringen av vordende bilførere før de får sitt midlertidige førerkort, sier underdirektør Ingar Tenold i Veidirektoratet.
15.En av arbeidsgruppens viktigste oppgaver er å undersøke om noe kan gjøres for å forbedre opplæringen av politiets førere av utrykningskjøretøyer.
16.En forlengelse av NordNorgebanen vil forbedre landsdelens transportsystem, men vil også være meget omkostningskrevende.
17.For å forbedre det økonomiske resultat vil dette krematorium, fra og med idag, beregne kremasjonsavgiften ut fra størrelsen på normallik.
18.Formålet med samarbeidsgruppen er å forbedre markedsadgangen til de respektive offshoremarkeder, heter det i et brev Rederiforbundet har sendt Olje og energidepartementet.
19.Fra lufthavnadministrasjonens side er det ingen uvilje mot å forbedre arbeidsmiljøet.
20.Gjennom alle år har vi til stadighet forsøkt å forbedre det utstyr som finnes på markedet når det gjelder forbedringer av oljevernutstyr.
21.Hensikten er å forbedre og forenkle arbeidet.
22.Jeg er svært glad for å motta et slikt bevis på at arbeidet med å forbedre publikumsbehandlingen og forenkle regelverket begynner å bære frukter !
23.Jeg har bevisst satset på å forbedre 500 m og 1500 m, uten at jeg tror langdistanseformen er svekket.
24.Jeg har intet håp om å forbedre meg hverken på 3000 m eller 5000 m på bane.
25.Jeg jobber mye med å forbedre meg rent teknisk.
26.Jeg kjenner den ikke i detalj, men det er helt klart at vi skal medvirke til å forbedre carportene.
27.Jeg liker" slitebakker", sier den råsterke lommedølen, som har mye å vinne på å forbedre spurten sin.
28.Kan noe gjøres for å forbedre informasjon og støtte til fosterforeldrene ?
29.Men jeg skal forbedre meg med totre sekunder allerede i oppsamlingen, forsikret Einar Rasmussen som her konkurransedebuterer med sin egenkonstruerte superlette karbonåre.
30.Målet for sesongen er NM som går i Asker i mai. Vi ble nummer seks ifjor, og målet er å forbedre den plasseringen.
Similar words

 
 

forbedre as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) forbedreforbedrendeforbedret
Indikative
1. Present
jegforbedrer
duforbedrer
hanforbedrer
viforbedrer
dereforbedrer
deforbedrer
8. Perfect
jeghar forbedret
duhar forbedret
hanhar forbedret
vihar forbedret
derehar forbedret
dehar forbedret
2. Imperfect
jegforbedret
duforbedret
hanforbedret
viforbedret
dereforbedret
deforbedret
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde forbedret
duhadde forbedret
hanhadde forbedret
vihadde forbedret
derehadde forbedret
dehadde forbedret
4a. Future
jegvil/skal forbedre
duvil/skal forbedre
hanvil/skal forbedre
vivil/skal forbedre
derevil/skal forbedre
devil/skal forbedre
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha forbedret
duvil/skal ha forbedret
hanvil/skal ha forbedret
vivil/skal ha forbedret
derevil/skal ha forbedret
devil/skal ha forbedret
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle forbedre
duville/skulle forbedre
hanville/skulle forbedre
viville/skulle forbedre
dereville/skulle forbedre
deville/skulle forbedre
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha forbedret
duville/skulle ha forbedret
hanville/skulle ha forbedret
viville/skulle ha forbedret
dereville/skulle ha forbedret
deville/skulle ha forbedret
Imperative
Affirmative
duforbedr
viLa oss forbedre
dereforbedr
Negative
duikke forbedr! (forbedr ikke)
dereikke forbedr! (forbedr ikke)
Your last searches