Norwegian-Spanish translation of forbilde

Translation of the word forbilde from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forbilde in Spanish

forbilde
eksempelnoun arquetipo [m], ejemplo perfecto [m]
  mannnoun modelo [m]
  kvinnenoun modelo [f]
  personnoun modelo [m]
  perfekt eksempelnoun ejemplo [m], modelo [m], ideal [m]
Synonyms for forbilde
Anagrams of forbilde
Similar words

 
 

More examples
1.Forbilde for yngre generasjoner, foregangsmann for norsk skisport.
2.Birkebeinerarrangørene skal få vår Oscarmedalje fordi" Birken" har vært et forbilde for andre turløp, også for Krogskogrennet, sier Fredrik Lütken.
3.Det er et enkelt og greit opplegg, som kan bli forbilde for de fremtidige ordninger også i vårt land, påpekte Langslet.
4.Ditt forbilde blant dagens rockeartister ?
5.Første store forbilde var Torgeir Brandtzæg, så kom Bjørn Wirkola.
6.Med sitt store varme hjerte og sin evne til å kombinere det glade med det triste, er Alf Prøysen et forbilde, sa Torill Thorstad Hauger da hun mottok Prøysenprisen i FrokostTV idag.
7.22åringen fra DalaJarna, som har den gamle skikongen Sixten Jernberg som forbilde og rådgiver, blir Sveriges nye skikonge.
8.Akers omstilling kan her tjene som forbilde.
9.Akuttmottagningen for voldtatte som helsemyndighetene i San Francisco driver, er blitt et forbilde for andre amerikanske byer, og også for utlandet.
10.Albumets andre originallåt er Gunnar Gotaas" Big Jim", som ikke bare representerer egen hyldest til dette hans fremste musikalske forbilde, i tillegg får vi blant annet en uhyre følsom solo (av flere) ved Georg Reiss.
11.Altså en slags Robin Hood, et bra forbilde for en redaksjon som lager reportasjer om fok som er kommet i klemme, synes Guillou.
12.Amfiteatret er fint bygget inn i terrenget mot et fjell, og det kan minne om et klassisk romersk sådant - som sitt klassiske forbilde har det også en bemerkelsesverdig god akustikk.
13.Arrangementet har vært et forbilde for mange turrenn, også for Krokskogrennet, sier Krogskogveteran og medlem av Oscarkomiteen, Fredrik Lütken.
14.Calgary er en kanadisk by, men velger Los Angeles som forbilde, ikke Montreal som arrangerte sommerOL for åtte år siden.
15.DE forhandlinger som i den senere tid har funnet sted mellom Regjeringen og Arbeiderpartiet om organiseringen av Statoil, burde kunne tjene som forbilde for håndteringen også av andre nasjonale oppgaver.
16.Da det skjedde, var det ennå et fåtall av Irans shiitter, av de ialt 85 prosent av befolkningen, som var villige til å dø en martyrdød med Hussein som forbilde - og det var heller ikke nødvendig.
17.De er en priviligert kaste, og blir lett et forbilde for andre.
18.De som for 140 år siden etablerte både Misjonsselskapet og Israelmisjonen hadde et misjonsengasjement som det står respekt av og som burde være et forbilde for oss idag, mener Dag Kjær Smemo.
19.Den er både et forbilde og en tankevekker.
20.Den har stått som mønster og vært et forbilde for mange andre land.
21.Den neste generasjon må få et forbilde, slik at de ønsker å leve i fred.
22.Den nye huden blir av to lag god norsk furu skrudd og epoxylimt på hverandre, derefter påført to lag finer, limt og dekket med epoxy, det hele med Westmetoden som forbilde.
23.Den viktigste består av" personlige representanter" for stats og regjeringssjefene, og skal uttrykkelig ha som forbilde den Spaakkomite som i sin tid skapte Romatraktaten.
24.Der fungerer det som nyttig innstramning og korrektiv til en malemåte som tenderer både mot det klare forbilde, hos Edvard Munch, og mot en friere og farlig krevende monumentalstil i figurmaleriet efter Munch.
25.Der har den tyske politiske kultur et stykke å gå før den har utviklet seg til det samme stridslystne, parlamentariske og liberale system som f. eks. i London som forblir det store politiske forbilde for mange tyskere.
26.Derfor er han et forbilde.
27.Dessuten er Tydal intet forbilde.
28.Det er i deres rekker han har funnet sitt store forbilde, brasilianeren Zico.
29.Det skjedde imidlertid lørdag da VIFs forbilde og læremester IFK Gøteborg ga Oslolaget et repetisjonskurs.
30.Det synes for mange å være et mystisk fenomen at en institusjon som burde være et forbilde på korrekt sprogføring, og som har professor FinnErik Vinje som sprogkonsulent, stadig demonstrerer utglidende og oppløsende tendenser når det gjelder den sproglige skolering.
Your last searches