Norwegian-Spanish translation of fordoble

Translation of the word fordoble from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fordoble in Spanish

fordoble
allmennverb reduplicar, redoblar
  antallverb doblar
Synonyms for fordoble
Similar words

 
 

More examples
1.Ekspertene er enige om at under naturforhold som de vi har i Israel, tar det en generasjon - i praksis 25 år - å fordoble jordbruksproduksjonen.
2.Forretninger kan fordoble sin fortjeneste ved å administrere sin hylleplass efter de ulike varers salg og ved en riktig satsning på salgsfremmende tiltak i butikken (sales promotion).
3.Hvis vi ser på den utvikling vi har hatt fra 1983 og den som forventes neste år, vil vi i løpet av tre år mer enn fordoble vår omsetning, samtidig som de økonomiske resultater har holdt følge, sier Bjørn Sellæg.
4.UNESCO bør får gjennomsnittlig minst 30 prosent kvinner med i alle sine aktiviteter, og fordoble spesialprogrammene for kvinner fra to til fire prosent av organisasjonens budsjett.
5.Uten denne hjelpepakke vil El Salvador være maktesløs overfor geriljaens Cubastøttede offensiv, fremholdt han, under henvisning til at" bevisene tårner seg opp for at Cuba vil fordoble sin støtte til geriljaen for å velte det nylig valgte regime i løpet av høsten".
6.Vi regner med å fordoble forvaltningskapitalen i 1984.
7.Vi tar sikte på å fordoble vareeksporten i løpet av de nærmeste tre årene, og vi kan klare det, sier direktør Avraham Rami Gutt i Det israelske eksportinstitutt, parallellen til vårt norske eksportråd.
8.Adm. direktør Johs. Jamne i SysScan sier til Aftenposten at selskapet iår vil fordoble sin omsetning til ca. 150 millioner.
9.Av foregående avsnitt vil det videre fremgå at NATO ikke bare må fordoble, men nærmere tredoble sin styrke for å kunne være en tilsvarende offensiv trusel mot motparten som Wp er i dag.
10.Bare vent til den nåværende eller den neste regjering finner på å fordoble momsen - da vil den også ha doblet støtten til litteraturen, med ett slag !
11.Derfor har vi også satt oss som mål å fordoble vår totalrentabilitet så raskt som mulig.
12.Dermed blir det f.eks. ikke mulig å stemme mot 33 prosents økning av foreldrebetalingen i barnehavene, uten samtidig å stemme for Arbeiderpartiets usosiale forslag om å øke inntektsskatten fra 23 til 24 prosent og fordoble boligskatten.
13.Det er Østlandssendingens leder, Tor Fuglevik, som forteller dette til Aftenposten, i forbindelse med at han nå efter lang tids kamp har fått ja fra NRK ledelsen til å fordoble sendetiden på luften.
14.Disse er med å fordoble selskapets omsetning, og særlig Mortensen har også bidratt positivt til Orklas resultat.
15.Eller vi kunne ha nøyet oss med å fordoble skattelettelsene og samtidig ha øket sosialbudsjettet ytterligere.
16.En gruppe oppnevnt av arbeidsdirektøren har fremlagt et forslag i 10 punkter som vil fordoble antall kvinner som ledere i arbeidsmarkedsetaten i løpet av fem år.
17.En mekaniker på et bilverksted kan uten vanskelighet fordoble sin fortjeneste ved å reparere biler" på si".
18.En slik ombygging vil mer en fordoble størrelsen på dagens transitthall, og forhåpentlig gi flyplassen et pusterom inntil den virkelige storutbyggingen igangsettes.
19.Et større antall norske firmaer har vist interesse for messen, men denne gang uten å få plass, og om to år vil Eksportrådet gå inn for å fordoble den plass som stilles til disposisjon for norske utstillere.
20.GVF planlegger derfor en kapitalutvidelse som trolig vil fordoble kapitalen, opplyser selskapets direktør, Ragnvald Gabrielsen, til Aftenposten.
21.Han anser det også som politisk umulig samt usosialt å fordoble festeavgiften for at kommunen skal få en akseptabel forrentning på verdien av festegrunnen.
22.Han hevder at Reagans politiske program nesten vil fordoble rekordunderskuddene på de føderale budsjetter.
23.Hvorfor stå bak et kateter eller sitte ved et tegnebord for en fast månedslønn når man uten større vanskeligheter kan fordoble denne ved å utnytte de uante muligheter som finnes innen den utilstrekkelig utbygde servicesektoren ?
24.I 1983 hadde Kongsbergbedriften en omsetning på 75 millioner kroner, mens man iår vil fordoble denne.
25.Iallfall bør man prøve å fordoble grunnbeløpet så minstepensjonistene får noe de kan leve på.
26.Idag er ca. 180 000 med i Røde Kors, men det burde ikke være vanskelig å fordoble dette tallet, sier Egge.
27.Idag har Norsk Kjedeforum 4050 medlemmer, men man har registrert klar interesse fra flere for medlemskap, og regner med å fordoble antallet.
28.Isteden har vi måttet fordoble vår innsats med samme antall mennesker i løpet av de siste par måneder.
29.Kina tar videre sikte på å fordoble de fastslåtte, utvinnbare reserver frem til 1990.
30.Konsernet har som mål å fordoble sin totalrentabilitet og regner med å få halvparten av sine inntekter fra eksportmarkedet i løpet av tre år.
Your last searches