Norwegian-Spanish translation of foredlet

Translation of the word foredlet from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

foredlet in Spanish

foredlet
allmenn? procesados
Synonyms for foredlet
Anagrams of foredlet
Similar words

 
 

More examples
1.Dessuten, hvis vi ser på den enkeltes budsjett, bruker vi altså en stadig mindre andel til matvarer, til tross for at matvarene blir mer og mer foredlet, siden vi har dårligere med tid til å lage maten !
2.Den samlede verdi av foredlet kjøtt er i landssammenheng ca. 3,5 milliader kroner, hvorav landbrukssamvirket sannsynligvis står for 1,5 milliarder kroner.
3.Dermed gis vi muligheten til å bli foredlet.
4.Dette er elementer i det som kan bli den nye norske primærnæring : havbruk, en systematisk utnyttelse av havets planter og dyr, mer eller mindre foredlet for å tilpasses en norsk akvakultur.
5.En diger haug med bjerkestammer venter på å bli foredlet til peisved.
6.Et foredlet kjøttprodukt som leverpostei har også en markedsandel på 6070 prosent.
7.Hvis man ser på vår tradisjonelle vareeksport, finner man raskt ut at en betydelig del består av råvarer, metaller, bulkpregede treforedlingsprodukter m.v. - altså billige produkter som blir foredlet i andre land og delvis sendt tilbake til Norge igjen til langt høyere priser.
8.I et intervju i dette nummer taler han om den rene påskeglede, foredlet gjennom smerte.
9.Idretten var alvorlig lek, foredlet natur.
10.Oljen blir produsert, foredlet og distribuert av Shell i samarbeide med Bruneis myndigheter efter en fordelingsnøkkel som begge parter er tilfreds med.
11.Svenskene har satset på å lage stål av høy kvalitet som de har foredlet i plater, og de er kommet langt i foredlingsgrad.
12.Vi har sett at vår distribusjon av foredlet fisk sammen med frukt og grønnsaker, er riktig.
13.Bladene blir omdannet til en pasta, som så igjen blir foredlet til kokainpulver og omsatt på verdensmarkedet.
14.De er en del av vår musikalske arv, foredlet gjennom lang tids bruk, aktuell for alle til alle tider.
15.Den elektriske energi eksporteres alt vesentlig i foredlet form, som aluminium, ferrolegeringer og andre metaller som finner sin omsetning på verdensmarkedet.
16.Den kristendom han allerede bekjente seg til som ung forfatter i Petersburgs ateistiske og liberale kulturkretser, gjennomtrengte, forvandlet, foredlet hans egen personlighet opp gjennom årene.
17.Denne kompetanse gjør at råstoffene efterhvert vil bli foredlet til avanserte tekniske produkter til bruk i farmasøytisk industri, til kosmetikk, hygiene m.v.
18.Det dreier seg om bevegelsesteknologi og menneskeviten utviklet, bearbeidet og foredlet gjennom flere tusen år.
19.Fisk fra Femunden blir foredlet ved sjøen, og ni personer er sysselsatt med dette for en stund fremover.
20.Jeg tenker her på den energi som eksporteres i foredlet form, produktene fra vår kraftforedlende industri.
21.Men det jeg mest ser i møte er monumentalbygg i Norge med stein fra egne fjell, selv om den kanskje er foredlet i utlandet.
22.Men selv om bilen idag ser ut omtrent som den gjorde i 1936, er den utviklet og foredlet, bevares.
23.Mest sunt er det som er minst foredlet, det finner vi i kornblandinger som det finnes et stort utvalg av.
24.Nytt repertoar er kommet til, og det etablerte repertoar - standardrepertoaret om man vil - er blitt foredlet gjennom stadige repetisjoner og vurderinger.
25.Planene går ifølge Haugen ut på årlig uttak av 15 000 tonn kvarts, hvilket skal resultere i firefem tusen tonn foredlet produkt.
26.Produktet ble forbedret og foredlet.
Your last searches