Norwegian-Spanish translation of forenet

Translation of the word forenet from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forenet in Spanish

forenet
allmennadjective conjunto, consolidado, unido
  anstrengingadjective colectivo, conjunto, junto, unido, asociado
  kjemiadjective combinado
  forbundetadjective asociado, unido, afiliado
Similar words

 
 

More examples
1.Er det mulig å kunne oppnå et forenet Europa ?
2.Er det mulig å kunne oppnå et forenet Europa ?" står det på Edvard Munchlitografiet, som nå finnes på Stockholmkonferansen.
3.Hos Sven Elvestad var det forenet to talenter man sjelden finner hos en og samme forfatter.
4.Nå gjelder det å fremstå for velgerne som et forenet parti, lød det fra Jackson, en parole som kommer til å gå igjen fra mange hold på nominasjonsmøtet i San Francisco.
5.Agnes Hiorth forenet frihetshigen og malerisk kultur i sitt formsprog.
6.Bizets eggende musikk forenet med ildfull flamencodans og fin spansk kultur ; dansen alene filmen verdt.
7.Da Capote utgav" In Cold Blood", var han den første som forenet journalistens teknikk med forfatterens form.
8.De forenet seg til forskjellige formasjoner.
9.De som ville minnes en god kamerat og et idealistisk medmenneske, har forenet sine krefter i et minnesmerke som peker fremover, som minner oss om de oppgaver som ligger og venter på oss alle, sa Killi bl.a. i sin takketale.
10.De tre som har forenet seg i felles kritikk, representerer skattebetaleren, skatteinnkreveren og skattelovgiveren.
11.Det er samfunnet og mennesket i det - som skal vokse seg fritt, likhetsrettet og broderlig forenet...
12.Det var driv over hele fremførelsen med imponerende oppbygning frem mot avslutningen, der alle orkestrale krefter ble forenet i en enorm klangutfoldelse.
13.Effektiv organisering er forenet med ønsket om å la" hundre blomster blomstre".
14.Else Gro Waallann, Kari Stokke og Arne Lindtner Næss, har forenet krefter på Vertshusteatret.
15.En gruppe politiske partier fra Eire og NordIrland gjentok onsdag kravet om at det må opprettes en forenet irsk stat for å skape fred på den delte øya.
16.En tilfeldighet kan kalle den frem av forborgenheten, slik at et samfunn i tilsynelatende kaos, stiger forenet frem, som fugl Føniks av asken.
17.Ensemblets evne til å karakterisere vidt forskjellige typer musikk ble på fineste måte belyst da vi først hørte Haydns Kvartett Fdur, opus 77 nr. 2 i en utgave der det elskverdig grasiøse og klangfulle var forenet med ekte varme og inderlighet, som i den skjønne Andantesatsen, og så efterpå fikk Bartoks Kvartett nr. 4 gjengitt med et teknisk mesterskap, et raffinement, en virtuositet og samtidig en intensitet som virket rent besettende.
18.Er det ikke på tide at nordmennene sluttet seg sammen om å utvikle og forsterke ett forenet norsk sprog, i forsvar mot den engelske infiltrasjonen (et annet eksempel) som nå holder på å ødelegge vårt sprog ?
19.Erik Wilmar (i midten) har forenet Svein Erik Jynge (til venstre) og Gunnar Tidemann i EBs og STKs Nodecom, som skal markedsføre taktiske forsvarssystemer for forsvarsformål.
20.Et slikt mesterverk inneholder en mangfoldighet av elementer, alt forenet til en stor syntese.
21.Forenet med glødende farver og tunge penselstrøk forlener dette alvor Harlekinfiguren i" Kjærlighetens have" og de to personene i" Forlatelse" med malerisk virkelighetspreg.
22.Fritidssysler som til nå har forenet norske og fremmedsproglige barn i felles interesser, står i fare for å avbrytes.
23.Først i disse dager er ord og tone i disse folkevisene blitt forenet.
24.Gårsdagens fiender er nå forenet.
25.HOS Elvestad var det forenet to talenter som man sjelden finner hos en og samme forfatter.
26.Han er innstilt på å vise at han ikke bare kan stå på egne ben, men også kan gå støtt og er i stand til å føre et forenet parti frem mot målet - seier ved neste valg.
27.Han har forenet det gamle symbolet på kirken - skipet, med kloden.
28.Hans målbevisste, vennlige og forsiktige måte å opptre på er forenet med enkel verdighet, smil og den treffsikre replikk.
29.Hans ubestridelige dyktighet var forenet med en ubetinget lojalitet overfor firmaet og kolleger.
30.Helt tilsist, efter hele gudstjenesten, ble så smilet og høytiden intimt forenet.
Your last searches