Norwegian-Spanish translation of forfeilet

Translation of the word forfeilet from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forfeilet in Spanish

forfeilet
forsøkadjective frustrado, fracasado, fallido
Similar words

 
 

More examples
1.Børre Knudsens korstog mot abortloven med sitt juristeri er forfeilet.
2.Kristen tro dreier seg om noe mer enn en følelse eller en stemning, og det er en forfeilet problemstilling når spørsmålet blir hvor meget man må godta av Kirkens lære for å kunne kalle seg en kristen, sa biskop Aarflot.
3.Aksjonen er efter mitt syn i utgangspunktet helt forfeilet.
4.Antagelig var det forfeilet å skyve så hardet på for å få til en avtale mellom Israel og president Amin Gemayels regjering ifjor vår.
5.Av denne hovedgrunn mener jeg straffskjerpelseslinjen er forfeilet.
6.DEN borgerlige regjering overtok på et tidspunkt hvor over hundretusen arbeidsplasser var undergravet av svekket konkurranseevne, og hvor offentlig overforbruk og forfeilet skattepolitikk bare øket ledigheten.
7.DEN sosialistiske frykt for privatskoler er i beste fall forfeilet.
8.Dertil kommer at linjen også er forfeilet fordi den kan - under andre politiske forhold enn vi har i dag - tenkes misbrukt rent politisk.
9.Det er et forfeilet utgangspunkt når man prøver å gi det inntrykk at de statsansatte er kommet bedre ut enn andre, sier Totland.
10.Det er nemlig ikke bare et forfeilet mål, men et farlig mål, å overlevere egne overbevisninger til det neste slektsledd.
11.Hva som fortonet seg behandlingsmessig riktig igår, kan være forfeilet idag og imorgen.
12.Hvis man ved andre lukkede studier kan registrere en lignende utvikling, er det mye som tyder på at norsk skolepolitikk siden 60årene har vært forfeilet.
13.I det siste tilfelle begår man en absolutt ond handling, og man kan i dødens stund bare innrømme at ens forsvarspolitikk var totalt forfeilet.
14.Ja, da Stortinget debatterte sprogsaken 19. mai 1970 og ut fra en liberal og tolerant innstilling erklærte samnorskpolitikken som forfeilet og avsatte Norsk språknemnd, burde den naturlige konsekvens selvfølgelig vært å gjenopprette riksmålets offisielle status.
15.Kampen har et element av rasisme, og er preget av et forblindet hat, fanatisme og forfeilet idealisme.
16.Og det slår kanskje flere enn oss at prinsippbeslutningen var forhastet, om ikke direkte forfeilet.
17.Opprettelsen av" Traktat NÅ" viser at dette håp var forfeilet.
18.Senator Gary Hart vant tirsdag kampen om delegatene i Vermont, og fortsetter å angripe Walter Mondale for en" forfeilet visjon".
19.Hovedproblemet i Staten er ikke, slik noen vil ha det til, et forfeilet system, men at lønnsnivået generelt i Staten er for lavt.
20.Bankforeningen mener at det er forfeilet å konsentrere oppmerksomheten til de grader om bankenes utlån.
21.Den offisielle narkotikapolitikken har vært forfeilet i de fleste industrialiserte samfunn, i særdeleshet i vårt eget samfunn.
22.Hovedproblemet i Staten er ikke slik noen vil har det til, et forfeilet system, men at lønnsnivået generelt i Staten er for lavt, sa leder av Statstjenestemanns kartellet Nils Totland på konferansen i formiddag.
23.Jeg gir uttrykk for Lægeforeningens offisielle oppfatning, og den er at disse opplysningene er totalt forfeilet.
24.Men en politikk med bare familiebruk for øye vil være rent forfeilet, så lenge over halvparten av dagens bruk allerede er deltidsbruk eller kombinasjonsbruk, tilføyde han.
25.Allerede i 1950 ble UNESCO stemplet som" et forfeilet foretagende".
26.Da er min oppgave forfeilet.
27.Det er rett og slett en behagelig måte å gå på, prøv selv ! oppfordrer Halldor Skard som gir forfeilet konservatisme og lange tradisjoner skylden for at skiskøytingen ikke har slått igjennom for lenge siden.
28.Dette er efter min mening absolutt forfeilet.
29.En forfeilet og ensidig tolkning av begrepet solidaritet med den tredje verdens frigjøringsgrupper kan i en gitt situasjon bli til terrorisme.
30.Forfeilet vil strategien" bane og sporvogn" være i alle tilfelle.
Your last searches