Norwegian-Spanish translation of forfinet

Translation of the word forfinet from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forfinet in Spanish

forfinet
oppførseladjective culto, civilizado, refinado
Synonyms for forfinet
Similar words

 
 

More examples
1.Hun er en meget interessant kunstner som er altfor lite kjent - med et fantastisk lys og en forfinet, stillferdig atmosfære i bildene, sier han, og mener Asses bilder på en måte er beslektet med Hammershøis malerier fra århundreskiftet.
2.Jeg er nok særlig inspirert av et opphold i Østen, som peilet meg inn på en forfinet stil.
3.Norge er heldig stilt - vi har sans både for den grovkornede svenske (Kolingen) og den mer perfide danske, ofte forfinet.
4.Big Brother har forfinet sine metoder, sa journalist Gerd Hoffmann, og siterte informasjonsteoretikeren Max Bense, som allerede i 60årene hevdet at oppfinnelsen av datamaskinen var enda mer skjebnesvanger for menneskehetens utvikling enn atombomben.
5.Blant kvalitetsavisene har hittil bare ærverdige The Times fulgt i populærpressens spor og innført en forfinet form for spill, Portfolio, middelklassens aksjebingo.
6.Byens borgere ble forfinet og ødsle, og Holberg gjør gang på gang narr av dette.
7.Cricket er en forfinet variant av slåball, men å sammenligne det med vår barnelek ville gi en britisk" fan" slag.
8.DET er en forfinet form for åndelig tortur Andrej Sakharov utsettes for.
9.De gamle instrumenter har alle en sartere klang enn de moderne, og de bærer bud fra en tid og en kultur med et mer forfinet, lavmælt uttrykkssett enn vår egen tidsalders.
10.Dessuten ble orkesterpartiet utført på en balansert og forfinet måte.
11.Det norske folkestyre til venstre truer et forfinet embedsmannsstyre.
12.Det var noe forfinet over Rasmussen, og han avskydde fordrukne personer like sterkt som han elsket gode viner.
13.En forfinet, meget velproporsjonert sittegruppe, utstilt i eggeskallhvit hud.
14.En helt egenartet og forfinet skjønnhet lever i den, skapt ved tekniske tryllerier med frottering, overmalinger, pastose og terpentinflytende foredrag, etc.
15.Et dynamisk, variert og teknisk forfinet spill i pakt med verkets kammermusikalske karakter.
16.Han er en allsidig, begavet og forfinet karakterkunstner som vet å gi alle roller et spenningsfylt særpreg, tro mot dramatikerens intensjoner.
17.Hans musikk er gjennomgående lyriskmelodisk, her er mange sambainnslag som stundom blandes med elemeneter av poprock på en forfinet måte.
18.Hill deg, mitt Europa, slik du foldet det ut som en forfinet blomst tre karnevalsdøgn i Venezia.
19.Nei, egentlig er han en forfinet sjel kledd i blått.
20.Og som spilleorganisatoren Nathan Detroit viser Svein Wickstrøm hvilken forfinet komediekunstner han er.
21.Også Alban Bergs" Sieben frühe Lieder" ble dyktig gjennomført, men de kan vel gjøres enda mere raffinert forfinet slik at hver sang får en høyere grad av selvstendig karakter.
22.Produsentenes støttespiller er den kraftspisende, nononsense mannemann med rød tyrenakke og Tskjorte for hvem matmottoet er" Real men dont eat Quiche !" som en boktitel over there forkynte for en tid tilbake, dvs." ordentlige karer eter ikke Wuiche" (en forfinet fransk ost&skinketerte, vanligvis kjent under sitt fulle navn Quiche Lorranie, og som man antar bare fuglespises av teateranmeldere, motejournalister og ballettinstruktører).
23.Selve spillestilen er i utgangspunktet forfinet kultivert, den har noe lett og smidig ved seg, ensemblet oppnår et pianissimo i ordets egentlige forstand, men slår til med et bredt saftig forte der partituret forlanger det.
24.Leoparden" er blitt kalt for en forfinet utgave av" Tatt av vinden".
25.Leoparden" må betegnes som en forfinet siciliansk pendant til" Tatt av vinden", efter Lampedusas roman, som er kommet på norsk også.
26.Alt innbakt i en nesten forfinet ro, som ikke nettopp samsvarer med karikaturbildet av en kommunist.
27.Den engelsken som til slutt kom på" Sunday People" var meget forfinet, du skulle hørt første versjon !
28.Den er batraktelig mykere i tonen, men råere, mindre forfinet.
29.Den er blitt modernisert og forfinet, og gir et bedre estetisk inntrykk både utenfra og inni.
30.Det er lenge mellom hver gang man ser en så forfinet spesialdyrkelse av linjen som virkemiddel.
Your last searches