Norwegian-Spanish translation of forhånelse

Translation of the word forhånelse from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forhånelse in Spanish

forhånelse
allmenn? insulto
Synonyms for forhånelse
Similar words

 
 

More examples
1.Fra narr til Charlie Chaplin - overtredelse og forhånelse av lov og orden.
2.Med denne dommen har retten efter min mening gitt grønt lys og fritt frem for forhånelse og ringeakt for homofile, når dette skjer i Jesu navn.
3.Bratteruds uttalelser innebærer en kvalifisert forhånelse av de homofile, heter det videre i kjennelsen som ble avsagt igår.
4.De øvrige fire dommere sa imidlertid at Bratteruds konkrete oppfordringer om å fjerne homofile fra ledende stillinger var straffbare, og av en så utilbørlig karakter at de innebærer en kvalifisert forhånelse av de homofile.
5.Det er vel og bra at kirkelige enkeltpersoner har rykket ut mot Hans Bratterud for hans offentlige forhånelse av homofile.
6.Dommeren har derfor - under noen tvil funnet at uttalelsene er av en så utilbørlig karakter at de innebærer en forhånelse av de homofile, og utsetter dem for hat og ringeakt.
7.Et seriøst arbeide med å demme opp for grumsete holdninger forhånelse og ringeakt, for å holde oss i straffelovens termer - har vår fulle støtte.
8.HVA saken gjaldt, er hvor langt en slik" kamp mot synden" kan føres før det slår ut i en klar ringeakt og forhånelse av andre mennesker.
9.Landsstyret i HumanEtisk Forbund beklager at representanter for trossamfunn utsetter grupper av medborgere for ringeakt og forhånelse, slik det blant annet er gjort av pastor Hans Bratterud i forhold til homofile.
10.Menn i statskirken som Børre Knudsen og Helge Hognestad har fått sin rikelige del av forakt og forhånelse ; endel kjendiser likeså.
11.Oslo byrett kan ikke se at pastoren har dekning for en slik uttalelse i Bibelen, og at den isolert sett kan virke som en forhånelse av homofile.
12.Ytringer, offentlige eller spredt på annen måte, som inneholder forhånelse, hat, forfølgelse, ringeakt av en person fra majoritetsgruppene er ytterst vanlige.
13.For meg er det en kristenplikt å rette lyset mot alle dunkle kroker, sier stedets prest Franz Gress, som betegner det planlagte stevnet mellom de" alte Kameraden" som en provokasjon og som en grov forhånelse mot ofrene for det nasjonalsosialistiske voldsherredømme.
14.135 a for forhånelse av homofile.
15.Den forhånelse av avholdsbevegelsen som høyrepressen hadde vært eksponent for i alle år, ble da like typisk for arbeideravisene med meget få unntak, fremholdt Skau, og mener at det ikke er bedre idag.
16.Det endte med at Høyesterett avsa kjennelse for at Oslo byretts dom med hovedforhandling ble opphevet, og Høyesterett uttalte bl.a. at de uttalelser Bratterud kom med i radioen rammes av straffelovens 135 a, annet punktum - som går på forhånelse og ringeakt av homofile.
17.Men dette er alt sammen bagateller sammenlignet med den forhånelse og fornedrelse vi må tåle hver eneste dag her.
Your last searches