Norwegian-Spanish translation of forminskes

Translation of the word forminskes from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forminskes in Spanish

forminskes
minskesverb disminuir, mermar, reducir
  redusereverb disminuir, menguar, reducirse
Synonyms for forminskes
Similar words

 
 

More examples
1.Det viser seg at pupillene utvider seg når man liker det man ser, og forminskes i motsatt fall.
2.Endringen går hovedsakelig ut på at glasskuppelen, som er midt på paviljongen, forminskes 38 prosent.
3.For oss andre må det politiske bildet forminskes kraftig, hvis vi ikke skal oppfatte skillelinjene i norsk politikk.
4.Ser jeg på mine egne feil, snur jeg kikkerten og ser da fra den gale enden og feilene forminskes.
Your last searches