Norwegian-Spanish translation of forsøke

Translation of the word forsøke from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forsøke in Spanish

forsøke
forsøkverb intentar
  anstrengingverb tratar de, intentar, empeñarse por, esforzarse por
  allmennother hacer la prueba, probar, intentar
Synonyms for forsøke
Derived terms of forsøke
More examples
1.At du tør forsøke deg på en slik historieskrivning, Gro Harlem Brundtland !
2.Dette har skjedd i en tid hvor det har vært ønskelig å forsøke å begrense utgiftene i den offentlige sektor som ledd i den generelle økonomiske politikken.
3.Faste Jarl" tilhører kystrederiet NordPoolen A / S. Et skip fra samme rederi skulle ved totre tiden imorges forsøke å trekke" Faste Jarl" av land.
4.Galskap av deg, som sønn, å forsøke noe slikt", fikk han blant annet høre.
5.Helsetjenesten i kommunene - en viktig nydannelse eller bare en ny betegnelse ?" er det sentrale spørsmål som bl.a. sosialminister LeifArne Heløe skal forsøke å besvare ved å redegjøre for Statens syn.
6.Man får forsøke å tilgi oss, men å ta pinseunderet til inntekt for et bestemt forsvarspolitisk syn, virker ganske enkelt usmakelig.
7.Når finansministeren har sagt at man arbeider med sikte på å legge fram en ny renteerklæring, kan ikke dette bety annet enn at Regjeringen vil forsøke å bringe renten nedover.
8.Problemene er store nok i dagens samarbeide om man ikke også skal forsøke å utvide det ytterligere, blir det understreket.
9.Senterpartiets gruppe har bare en ting å gjøre, og det er å forsøke å reise kjerringa etter partiets nederlag i regjeringen på denne saken.
10.Ta sjansen" har inspirert over 2000 personer til å forsøke å komme blant de 3040 som skal skli ned i Besserudtjern på de utroligste farkoster.
11.Vi hadde på forhånd bestemt oss for å forsøke å gå rundt Langhusforsvaret, men det var ikke så lett.
12.(NTBReuterAFP) En nyopprettet libanesisk våpenhvilekomite var i arbeid til langt ut i morgentimene idag for å forsøke å få slutt på kamphandlingene som blusset opp igjen i Beirut igår kveld.
13.(NTBReuterAFP) For første gang i verdenshistorien skal dykkere forsøke å berge en radioaktiv last fra havbunnen.
14.(New York Times) Venezuelas nye sosialdemokratiske regjering har bestemt seg for å forsøke å forbedre kontakten med Cuba, ifølge offisielle kilder.
15.Arbeidet for en atomvåpenfri sone i Norden er en del av en politikk som har til hensikt å slå vakt om roen og stabiliteten i det nordiske området, og alment forsøke å få i stand tillitsskapende tiltak og nedrustning, mener utenriksdepartementet.
16.Danske myndigheter har nedsatt et utvalg som skal forsøke å kartlegge stedene hvor giftige krigsgasser er dumpet i Nordsjøen og Skagerrak.
17.De forsøke å rive ned veggen mellom kirken og staten.
18.De som søker bør ha virkelig gode grunner, legger han til, vi må nå forsøke å holde litt igjen.
19.De vil forsøke å påvirke den vestlige opinionen og forsøke å skape en engstelse over den manglende dialog.
20.Den eneste måten du kan stanse bøller på, er ved å bruke bøller selv, forkynte han og bad tilhengere holde seg i konstant beredskap for å slå til på kort varsel hvis noen skulle forsøke å åpne skoleportene.
21.Den mest naturlige forsvarshandling ville være å forsøke å fravriste vedkommende pistolen med begge hender og kaste seg over ham.
22.Den nye butikken på Storo er et middels stort polutsalg når det gjelder antall merker, opplyser bestyrer Jan Hedberg, men han regner med at det blir muligheter til utvidelse av utvalget hvis dette nye innslaget i butikklandskapet skulle føre til øket interesse for å forsøke nye viner.
23.Dersom det overhodet er mulig, og det tror jeg det er, skal jeg forsøke å kombinere yrket med stupingen.
24.Det arbeiderpartiopposisjonen har sagt den vil gjøre, er å forsøke å satse på eksportnæringene og å spare inn på felter hvor det ikke går ut over israelsk sysselsetting, sier Meir Merhav.
25.Det er aldri moro å få to minutter på første liggende, men det er bare å bite tenna sammen og forsøke å ta igjen det tapte.
26.Det er bred politisk enighet om å forsøke og beholde bedriften i Askim, tilføyer Ekman.
27.Det er et av de største problemene ved å forsøke å lære folk riktig kosthold ; mett blir vi av nær sagt alt.
28.Det er ikke kroken på døren ennå, vi får forsøke en runde til, sa hun.
29.Det er ikke nok å fordømme og forsøke å kontrollere disse handlingene.
30.Det er ikke opp til UNESCOsekretariatet å avgjøre om det skal inngås forhandlinger med USA for å forsøke å få amerikanerne til å omgjøre avgjørelsen om å gå ut av organisasjonen fra neste årsskifte.
Similar words

 
 

forsøke as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) forsøkeforsøkendeforsøkt
Indikative
1. Present
jegforsøker
duforsøker
hanforsøker
viforsøker
dereforsøker
deforsøker
8. Perfect
jeghar forsøkt
duhar forsøkt
hanhar forsøkt
vihar forsøkt
derehar forsøkt
dehar forsøkt
2. Imperfect
jegforsøkte
duforsøkte
hanforsøkte
viforsøkte
dereforsøkte
deforsøkte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde forsøkt
duhadde forsøkt
hanhadde forsøkt
vihadde forsøkt
derehadde forsøkt
dehadde forsøkt
4a. Future
jegvil/skal forsøke
duvil/skal forsøke
hanvil/skal forsøke
vivil/skal forsøke
derevil/skal forsøke
devil/skal forsøke
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha forsøkt
duvil/skal ha forsøkt
hanvil/skal ha forsøkt
vivil/skal ha forsøkt
derevil/skal ha forsøkt
devil/skal ha forsøkt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle forsøke
duville/skulle forsøke
hanville/skulle forsøke
viville/skulle forsøke
dereville/skulle forsøke
deville/skulle forsøke
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha forsøkt
duville/skulle ha forsøkt
hanville/skulle ha forsøkt
viville/skulle ha forsøkt
dereville/skulle ha forsøkt
deville/skulle ha forsøkt
Imperative
Affirmative
duforsøk
viLa oss forsøke
dereforsøk
Negative
duikke forsøk! (forsøk ikke)
dereikke forsøk! (forsøk ikke)
Your last searches