Norwegian-Spanish translation of forsikring

Translation of the word forsikring from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forsikring in Spanish

forsikring
allmennnoun aserción [f], confirmación [f], alegación [f]
  løftenoun promesa [f], garantía [f]
  svarnoun afirmación [f], alegación [f]
  beskyttelsenoun seguro [m]
Synonyms for forsikring
Derived terms of forsikring
Similar words

 
 

Wiki
Forsikring er en måte å sikre seg økonomisk ved tap av eiendeler ved skade eller tap på et forsikringsobjekt eller helse. Forsikring er egentlig en deling av risiko mellom flere forsikringstakere gjennom f.eks. et forsikringsselskap.

More examples
1.Antall fritidsbåtskader kan reduseres betydelig hvis båteierne i større grad tenker alvorlig på sikkerheten og overholder sikkerhetsforskriftene, fremholder Opplysningskontoret for forsikring.
2.Da er man nærmest uten chanse til å orke det arbeidet som kreves for å slå seg tilbake til sikker is, sier informasjonskonsulent Tom Johnsen i UNI Forsikring i en pressemelding.
3.De siste 25 år har ført til konsentrasjon, spesielt i norsk skadeforsikring, uttalte Norges Brannkasses adm. direktør, Ole Hope, i forbindelse med at Uni Forsikring fra mandag av ble formalisert.
4.Det er ikke aktuelt for Gjensidige Forsikring å gå ut med et så lavt tilbud på kaskoforsikring, sier Sigurd Henrichsen.
5.Det var vel nok om forsikring.
6.En sikkerhetslås er en god forsikring mot ferietyver, sier lederen for politiets kriminalvern, Bjarne Moe.
7.Flyforsikring utgjør bare ca. en prosent av den totale forsikring på verdensbasis, sier Tore Melgaard, som trekker frem et nytt problembarn når det gjelder forsikring i luften satellittene.
8.Hva er årsaken til økningen akkurat iår, informasjonssjef Bjørn Brekke i Opplysningskontoret for forsikring ?
9.Hvis ikke stormskadene kommer mot slutten av året, ligger det an til at naturskadeerstatningene i 1984 vil bli de laveste som er registrert siden forsikringsselskapene overtok naturskadedekningen i 1980, melder Opplysningskontoret for forsikring.
10.Hvis vi tillater slike eksklusive avtaler, vil det ikke være noen grunn til å begrense forsikringsselskapenes muligheter til å eie banker, eller bankers muligheter til å eie forsikringsselskaper, sier Andreassen til Aftenposten, og peker på at Harlemkomiteen i sin innstilling legger opp til temmelig vanntette skott mellom bank og forsikring.
11.Hvordan ser man på utbetaling av forsikring til samboer ?
12.I 1983 ble det utbetalt ca. fem millioner kroner i erstatning for stjålne sykler bare i Oslo - for landet totalt ca. 17 millioner kroner, sier Jack Frostad, pressekonsulent i Opplysningskontoret for forsikring.
13.I N.A.F. er vi glad for at vi har klart å bevare en smidighet i systemet, slik at det kan overlates til bedriftene selv å velge forsikring, sier viseadministrerende direktør Lars Aarvig til Aftenposten.
14.Men i et slikt tilfelle må man jo betale såvel forsikring som egenandel på 500 kroner ?
15.Men som en foreløbig, personlig reaksjon, kan jeg si at vi som driver i forsikring - og som tenker sikkerhet - er lite glad for det progressive avgiftssystem vi har idag.
16.Mens Computas fremdeles vil orientere seg mot storbedrifter innen bank, forsikring, offshorevirksomhet og annen industri, vil de nye selskapene kunne konsentrere seg om spesielle markeder for programvare til mikrodatamaskiner og kommunikasjonsløsninger for små dataanlegg, sier direktør Helge Klitzing i Computas.
17.Min vurdering er at et produktsamarbeide mellom bank og forsikring på ikkeeksklusiv basis vil kunne gi fordeler for våre kunder.
18.Nå er jeg like flink som søsteren min, forteller seks år gamle Anniken Beisvåg, som vant premie i tegnekonkurransen til Trygg Trafikk og UNI Forsikring.
19.Når de lovbestemte krav til å drive forsikring er oppfylt, bør man ha rett til å etablere slik virksomhet, mener Industriforbundet også og vil at dette også skal gjelde for utenlandske selskaper som ønsker å etablere seg i Norge.
20.Næringen er av den oppfatning at brukerne av forsikring bør inn i stedet for offentlig oppnevnte folk.
21.Samvirke Forsikring har i samarbeide med Storebrand / Norden kommet frem til en forsikringstype jeg tror vil bli møtt med entusiasme i industrikretser og gi en ny trygghet på arbeidsplassen.
22.Ta ikke med deg dyre smykker på ferieturen, oppfordrer kontorassistent Vigdis Bakken i UNI forsikring.
23.Tariffoppgjør i bank og forsikring sammenlignes med oppgjør for funksjonærene i industrien og i varehandelen.
24.Tusenvis av hjem har fremdeles ikke montert røkvarslere, som er et enkelt, effektivt og rimelig sikkerhetstiltak, mente Hopland, som konkluderte med at Forenede Forsikring på denne bakgrunn har funnet det riktig å komme med sitt nye tilbud.
25.UNI Forsikring og Norsk Kollektiv Pensjonskasse - gikk ut med løsninger som i praksis stiller bedriftene overfor en rekke valgmuligheter.
26.Vi regner med 400 deltagere både fra lokale og nasjonale foretagender innen industri, bank og forsikring, sier Bjørnerud, som regner med at det ikke bare er skøyteVM som trekker dem til Hamar.
27.Vi synes det er vel og bra at en slik arbeidsgruppe blir opprettet, sier administrerende direktør Thorleif Borge i UNI Forsikring, mens viseadministrerende direktør Sverre W. Rostoft i Kreditkassen synes det er greit at gruppen opprettes.
28.Å ha en bøtte vann i nærheten er også en forsikring mot gnister fra åpne ildsteder.
29.100 000 kroner har Norsk Kulturråd bevilget til frakt og forsikring av den omfattende utstillingen.
30.2.4 millioner kroner er utbetalt i forsikring efter de fire boligbrannene som inntraff i Brandbu, Nordre Land og Raufoss i 1981 og 1982.
Your last searches