Norwegian-Spanish translation of forskjell

Translation of the word forskjell from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forskjell in Spanish

forskjell
allmenn? diferencia
Synonyms for forskjell
Derived terms of forskjell
Examples with translation
Det er en markant forskjell mellom de to.
Det er en stor forskjell mellom det å lære seg et språk for å forstå det eller kunne si ting etter behov, og det å ville tilegne seg et andrespråk for å kunne snakke fritt, nesten som på ditt første språk, morsmålet.
Similar words

 
 

More examples
1.Det er en utrolig forskjell fra 10 år tilbake.
2.Det er ikke mulig å øyne noen politisk forskjell mellom dem.
3.Det ser... ut til at selv om de rene norske hvalfangstrederier går til innskrenkninger av driften, fortsetter de samme redere virksomheten i utlandet, med den forskjell at Norges Bank går glipp av valutainntektene ved salg av hvalolje.
4.Dette er vårt nye svar på flyselskapenes Business Class - med den forskjell at på Københavnbåten får du en god, romslig lugar istedenfor et trangt flysete.
5.En annen forskjell er Tutus oppfordring til økonomiske sanksjoner og disinvestering.
6.Er det da noen egentlig forskjell på et leketøy og et kjæledyr ?
7.I kriminalpolitisk sammenheng er det neppe nevneverdig forskjell på syv dagers og 21 dagers fengsel, i den forstand at 21 dager generelt er noe bedre middel til å fremme lovlydighet".
8.Jeg vet det er forskjell mellom proff og amatør, men jeg er ikke skremt foran VM", sier Dag Otto Lauritzen.
9.Man bør også ta med i betraktning at det er stor forskjell på det norske og amerikanske politiske system.
10.Med denne ferske boktittelen fastslår Torild Skard at det er forskjell på mannlige og kvinnelige kolleger i NRK og avisredaksjoner.
11.Men egentlig opplever jeg ingen forskjell på å være menneske, instruktør og sjef.
12.Både jenter og gutter deltar, er det noen forskjell på hvor raskt de klarer å lære ?
13.Coppola og Avildsen, forskjell i arbeidsstil.
14.De vil neppe merke stor forskjell med et barn som ham i huset.
15.Den er nyttig selv om det er stor forskjell på situasjonen i Lier og Oslo.
16.Den kommunale og den statlige sektor har stort sett holdt følge, og det vil trolig bli vanskelig å opprettholde en forskjell, sier han.
17.Det blir ikke forskjell på skole og fritid når du jobber med klær, det opptar deg bestandig, sier Eva som også er fritidsleder i klubben.
18.Det blir påstått at det skal være en forskjell, men jeg har ikke merket noe til det.
19.Det er en forskjell.
20.Det er en forskjell fra norsk fotball.
21.Det er en forskjell mellom nordmenn og svensker som er ute, sier Arfwedson.
22.Det er forresten stor forskjell på å opptre for kvinner og for menn.
23.Det er forskjell i kvalitet.
24.Det er her vi gjerne vil fortelle litt om den engelske måten å si tingene på til forskjell fra den norske.
25.Det er ingen forskjell, sier hun brått, og kommer vår skepsis i forkjøpet.
26.Det er ingen forskjell på den gang og i dag, sier Aage Samuelsen i en kommentar til at filmen nå vil bli vist i Fjernsynet.
27.Det er intet som tilsier at det er noen forskjell på by og land på dette området, sier Sundby.
28.Det er sikkert stor forskjell mellom idrettene, mener fotballlandslagets kaptein Hallvar Thoresen.
29.Det er stor forskjell mellom det å ønske de svake bort - og det å ikke ønske dem inn.
30.Det er stor forskjell på et lekesenter og et fritidshjem, sier lekeleder Estelle Bakkevig bestemt.
Your last searches