Norwegian-Spanish translation of forsterket

Translation of the word forsterket from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forsterket in Spanish

forsterket
støtteadjective reforzado
  materialeadjective reforzado
Similar words

 
 

More examples
1.Alle disse forstyrrelser må antas å være såvel utløst som forsterket av den vedvarende isolasjonen.
2.Husene er forsterket med jernbjelker, så de ikke velter i storm, og dog gynger de ofte, at det føles, som var man ude i høj sø.
3.Skurringen" ble ikke borte, tvert om forsterket, hver gang jeg åpnet aviser og fikk se pupper og rumper fra Brasil, enda teksten beskrev" prinsesser" og fantasifulle kostymer i karnevalstiden februar / mars.
4.(New York Times) Efterforskningen av mafiasaker og arbeidet med en rapport om attentatet mot pave Johannes Paul II i 1981 har i det siste forsterket den oppmerksomheten som de italienske" magistratene" har fått rettet mot seg gjennom et par tiår.
5.Det er dessverre helt nødvendig med et forsterket oppsyn.
6.Det er fordelaktig for bankene at myndighetene nå har avklart selve rentebegrepet, særlig når Finansdepartementet nå ønsker en forsterket regulering av renten, sier Reinertsen.
7.Dette faktum, kombinert med internasjonal ekspertise, har forsterket vårt ønske om også å komme inn i beslektede bransjer, sier Hansteen.
8.Dollaren befinner seg i en nedadgående trend, og dette ble forsterket av de dårlige handelstallene, sier banksjef Håkon Kristoffersen i Kreditkassen til Aftenposten.
9.Elsa Quale og Lise Ferner, men var for anledningen forsterket med to dansere - AnneBrit Kjelsrud og Bjørg Undstad.
10.En forsterket innsats for å bygge en varig og meningsfull fred.
11.En forsterket oppmerksomhet om selvet er klart på vei også i litteraturen.
12.Forsterket promillekontroll betyr ikke at vi glemmer trafikkavviklingen og overvåkingen i forbindelse med påskens trafikktopper, men vi finner det forsvarlig å benytte noe mindre personell på disse tidspunktene, legger UPsjefen til.
13.I kampen mot narkotikaondet blir det satt inn betydelige ressurser og det legges ned et omfattende arbeide fra politiet, som i inneværende år er tildelt 6,7 millioner kroner til forsterket narkotikainnsats, over en million kroner mer enn ifjor.
14.I stedet er det behov for en forsterket forskningsinnsats, blant annet på bakgrunn av de funnene som nå er gjort, sier han.
15.I tillegg ble også hovedledningsnettet langs Vardåsveien forsterket.
16.Men efterhvert som USA og NATOs militaristiske kurs i NordEuropa blir forsterket, blir det stadig klarere at Norges proklamerte selvpålagte begrensninger blir feiet til side, heter det videre i Tass kommentar.
17.Regjeringen har siden 1981 bevisst redusert de belastninger det offentlige har lagt på bedriftene, bedret vilkårene for sparing og forsterket innsatsen innen forskning og utvikling, nettopp for å bidra til en øket takt hva angår vekst og omstilling.
18.Streiken blant de kabinansatte har forsterket Braathens SAFEs problemer på det svenske chartermarkedet.
19.Vi hadde meget gode erfaringer med ekstraordinære arbeidsplasser innenfor kultursektoren i enkelte fylker ifjor, og disse erfaringene bør gi grunnlag for en forsterket innsats også i andre fylker, sier statssekretæren.
20.Vårt norske datterselskap er en svært viktig brikke i det store puslespillet som utgjør ITT, og denne betydning er blitt forsterket gjennom årene.
21.Vårt siktemål med konkurransen er å skape en forsterket interesse for sjøyrket blant skoleungdom.
22.74 fabrikker forårsaker nå en alvorlig forurensning og innbyggernes frykt for at byen skal bli en ny Cubatao er nylig blitt forsterket ved at to barn med hjerneskader ble født og at luftveissykdommer stadig blir mer og mer hyppige.
23.ANTELOVEN er en kulturfaktor som i høy grad har forsterket denne manglende kommunikasjonen, sier Thor Johansen, organisasjonspsykolog i Institutt for Organisasjonsutvikling (IFO) som i en årrekke har brukt transaksjonsanalyse i bedrifter og institusjoner, både statlige, kommunale og private.
24.Adm. direktør Mathias Moldestad mener tendensen til øket investeringslyst er forsterket.
25.Aftenposten har både i en artikkel i morgenutgaven og i en lederartikkel i aftenutgaven torsdag 6. september gjengitt og forsterket en kritikk Hytteliv er kommet med overfor Miljøverndepartementet og meg personlig.
26.Alle innfartsveier til byen ble også sperret av og vaktholdet utenfor boliger til regjeringsmedlemmer og høyere tjenestemenn ble forsterket.
27.Allerede i 1979 hadde Bondelaget et tilstrekkelig faglig grunnlag til å underbygge drivgarnfiskets skadelige konsekvenser, og utviklingen siden har bare forsterket dette, sier Valla.
28.Allikevel synes vi nok at partiet burde gå litt stillere i dørene så lenge det selv ikke har kunnet anvise noe reelt alternativ, men delvis ført en politikk som snarere ville ha forsterket problemene.
29.AllroundNM på Kongsberg løste en OLfloke, men skapte, eller iallfall forsterket minst to nye.
30.Alt dette har skapt en usikkerhet som bare kan ha forsterket russernes venteogseinstinkter.
Your last searches