Norwegian-Spanish translation of forsvinning

Translation of the word forsvinning from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forsvinning in Spanish

forsvinning
allmenn? desaparición
Similar words

 
 

More examples
1.Forsvinning ? sa han.
2.Om Deres datter Suzettes... forsvinning...
3.Han kommer utvilsomt også til å få nærgående spørsmål om sin forsvinning efter 1974krakket, oppholdet på Mafiaens Sicilia og om sine høye beskyttere i det italienske politiske toppskikt.
4.Det eneste som i lengden kan hindre at Vivis navn kommer i visse blader påny, det er at Anitas forsvinning blir raskt oppklart.
5.En av lederne for de tsjekkoslovakiske turnerne stiller seg overfor Aftenposten helt uforstående til Orlets forsvinning.
6.Foreløbig er Lüneburgs forsvinning ganske uforklarlig for det vesttyske sikkerhetspolitiet, fordi det ikke har eksistert antydning til mistanke mot henne gjennom 12 år som sjefsekretær for den nåværende økonomiministeren.
7.Mens mordet og forsåvidt også den unge pikens forsvinning i virkeligheten har et meget greit og praktisk motiv.
8.På 40årsdagen for Raoul Wallenbergs forsvinning, torsdag, skal von Dardel tale på et åpent møte i Underhuset.
9.På et tidlig tidspunkt tok den norske generalkonsul kontakt med politiet for å understreke at norske myndigheter så alvorlig på Vestis forsvinning.
Your last searches