Norwegian-Spanish translation of forundersøkelse

Translation of the word forundersøkelse from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forundersøkelse in Spanish

forundersøkelse
allmenn? Cuestiones Preliminares

 
 

More examples
1.Av de 20 pasientene som døde mens de sto på venteliste til forundersøkelse for åpen hjertekirurgi ifjor, var en person under 40 år, tre andre var under 50 år, mens de fleste var mellom 50 og 60 år.
2.Den dansknorske avtalen omfatter en detaljert forundersøkelse for å avklare de tekniske, juridiske og økonomiske muligheter.
3.Det er det såkalte akvakulturstasjonutvalget i Vågan som har anbefalt formannskapet å finansiere en slik forundersøkelse for å gi et bedre grunnlag å arbeide videre på.
4.Det vil bli gjort en forundersøkelse i forbindelse med en fremtidig forskningsstasjon for akvakultur i Vågan.
5.En forundersøkelse om behovene for slike tilbud er gjort, og med bakgrunn i undersøkelsen skal NSB ta kontakt med banker og interessenter.
6.En forundersøkelse som tar sikte på å få til en forenkling er igang, og det blir stilt spørsmål ved om virkemidlene i landbrukspolitikken er i samsvar med målene.
7.Idag må hjertepasienter vente opptil et halvt år før de kan gjennomgå den obligatoriske forundersøkelse for åpen hjertekirurgi.
8.Samtidig har Industrifondet tilbudt finansiering av en forundersøkelse.
9.Så ble jeg bedt om å komme nedom til rettslig forundersøkelse.
10.Ventetiden til forundersøkelse er nå ca. et halvt år.
11.Jeg skal nå utarbeide et forprosjekt efter å ha foretatt nærmere kartlegging og økonomiske kalkyler, basert på en tidligere forundersøkelse.
12.Det er adgang til å søke om et tilskudd på 15 000 kroner til en slik forundersøkelse, som går inn under fase I i programmet.
13.Dette ble noen av hovedkonklusjonene i en forundersøkelse om forbruk og markedsomsetning av ved i Oslo, som Rådet for Natur og Miljøfag på Universitetet i Oslo gjennomførte sist vinter.
14.Flertallet i sosialutvalget ville ikke bruke penger og tid på å foreta en forundersøkelse til tjenester mot betaling, slik at de med betalingsevne går foran de med omsorgsbehov.
15.For egen regning foretar McKinsey en forundersøkelse for å klarlegge problemstillingene og klientens situasjon generelt.
16.Forskningssjef Telle understreker imidlertid at det som er utført må ansees som en forundersøkelse, ikke som et fyldig forskningsprosjekt.
17.NORAD har anmodet ham om å evaluere et blindeprosjekt i Botswana ; i tillegg skal han gjennomføre en forundersøkelse om et eventuelt prosjekt i Zambia.
18.SMBTprogrammet bygget således også på en forundersøkelse, hvor bedriftene får tilskudd til å engasjere en selvvalgt konsulent til å analysere sitt behov for ny teknologi.
Your last searches