Norwegian-Spanish translation of forville

Translation of the word forville from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forville in Spanish

forville
forvirreverb aturdir, dejar perplejo, desconcertar, confundir, trastornar
Synonyms for forville
More examples
1.Ikke fordi vi er redde for at noen skal forville seg ut i løypa, men her skal ingen ha noe å klage på, sier arrangørene.
2.På The Kop drives det utstrakt selvjustis ; dersom et fremmedelement skulle forville seg inn der, vil vedkommende raskt bli lempet ut igjen - av fansen selv !
3.Dessuten medfører plan#kryss#ene et konstant psykisk press for jernbanens folk, fordi det alltid er stor risiko for at biler eller fotgjengere skal forville seg inn mellom bommene.
4.Roger Ruud bør ikke forville seg til sitt gamle arbeidssted.
5.Som kjerringa mot strømmen, akter Høyre tydeligvis å gjenta og gjenta sine påstander i den hensikt å forville velgerne mest mulig.
6.Unngå derfor å forville deg i julerushet.
Similar words

 
 

forville as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) forvilleforvillendeforvillet
Indikative
1. Present
jegforviller
duforviller
hanforviller
viforviller
dereforviller
deforviller
8. Perfect
jeghar forvillet
duhar forvillet
hanhar forvillet
vihar forvillet
derehar forvillet
dehar forvillet
2. Imperfect
jegforvillet
duforvillet
hanforvillet
viforvillet
dereforvillet
deforvillet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde forvillet
duhadde forvillet
hanhadde forvillet
vihadde forvillet
derehadde forvillet
dehadde forvillet
4a. Future
jegvil/skal forvil/kommer at/skalle
duvil/skal forvil/kommer at/skalle
hanvil/skal forvil/kommer at/skalle
vivil/skal forvil/kommer at/skalle
derevil/skal forvil/kommer at/skalle
devil/skal forvil/kommer at/skalle
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha forvil/kommer at/skallet
duvil/skal ha forvil/kommer at/skallet
hanvil/skal ha forvil/kommer at/skallet
vivil/skal ha forvil/kommer at/skallet
derevil/skal ha forvil/kommer at/skallet
devil/skal ha forvil/kommer at/skallet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle forville/skulle
duville/skulle forville/skulle
hanville/skulle forville/skulle
viville/skulle forville/skulle
dereville/skulle forville/skulle
deville/skulle forville/skulle
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha forville/skullet
duville/skulle ha forville/skullet
hanville/skulle ha forville/skullet
viville/skulle ha forville/skullet
dereville/skulle ha forville/skullet
deville/skulle ha forville/skullet
Imperative
Affirmative
duforvill
viLa oss forville
dereforvill
Negative
duikke forvill! (forvill ikke)
dereikke forvill! (forvill ikke)
Your last searches