Norwegian-Spanish translation of fr

Translation of the word fr from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fr in Spanish

fr
allmenn? Vie.
Similar words

 
 

More examples
1.Fr.p. saboterer," skriver formannen i bydelsutvalg 39, Bygdøy, Arne Olav Brundtland (h) i Aftenposten 7. juni.
2.Stabburet kommer iår opp i en omsetning på 850 millioner kroner, den nye konstellasjon som oppstår fr nyttår, vil øke til 1,4 milliarder kroner.
3.(1 døgn ca. Fr. 400,).
4.(6), Fr.p. 5.5 pst.
5.(Thomas Fr.) Olsen, fikk anlagt i 1915 på Finse ca. 100 m fra hotellet.
6.Allikevel forekommer prisantydninger ned til S.fr.
7.Arild Feldborg er forfatteren, Niels Fr. Dahl og Jesper Halle har bidradd med tekster, og det får vi nøye oss med.
8.Begge parter er interessert i å begynne med blanke ark, sier adm. direktør Johan Fr. Odfjell i Investa om de forandinger som skal begynne mellom Norcem og Investa over nyttår.
9.Da jeg forstår at De er litt opprørt over mine uttalelser, bør jeg vel være forsiktig for fremtiden, skriver Fr.p.formannen i forbindelse med oversendelsen av Farrisflasken.
10.Det ble vedtatt mot to stemmer (Fr.p.) at kommunen skal benytte sin forkjøpsrett til Magnus gate 1 på vegne av beboernes borettslag.
11.Det er noe mindre enn tidligere år, sier Arne Fr. Mathisen, generalsekretær i Skiforeningen.
12.Det har utviklet seg til en kamp om folks fritid, sier generalsekretær Arne Fr. Mathisen i Skiforeningen.
13.Det underlige er at den sosialistiske fraksjon, som sterkest taler for en styrkelse av det konvensjonelle forsvar, ligger lavest i sitt forslag til vekst for Forsvaret i kommende planperiode, fremholdt Fr.p.taleren.
14.Dette har politiet, sier informasjonskonsulent Jørn Fr. Jørgensen.
15.Efter siste valg uttalte De til Aftenposten at opplæring er nøkkelordet i Fr.p.s interne oppbygningsstrategi.
16.Enn" Pubertet" til S.fr.
17.Formannskapet foreslår for bystyret mot 2 stemmer (fr.p.) at det i medhold av Lov om fornyelse av tettbygde strøk, fattes fornyelsesvedtak for kvartal 240107 (Herslebs gate, Motzfeldts gate, Jens Bjelkes gate).
18.Formannskapet godkjente mot to stemmer (Fr.p.) det fremlagte romprogram for bibliotek og samfunnshus i Holmlia senter.
19.Formannskapet sluttet seg mot 2 stemmer (fr.p.) til bygningsrådets flertalls forslag til endret reguleringsplan for del av felles avkjørsel.
20.Formannskapet sluttet seg mot to stemmer (fr.p.) til kommunikasjonsrådmannens forslag om at bystyret i medhold av pgf.
21.Formannskapet vedtok mot 2 stemmer (fr.p.) det foreliggende forslag om at Oslogate fra Schweigaards gate til Konows gate omklassifiseres fra riksvei til kommunal vei.
22.Formannskapet vedtok mot to stemmer (fr.p.) på vegne av beboernes borettslag å gjøre forkjøpsrett gjeldende til Nissens gate 1 og Jens Bjelkes gate 15.
23.Fortsatt kan mange branner avverges ved å styrke det forebyggende arbeide, sier assisterende direktør Jan Fr. WoldHansen.
24.Fr.p. er et seriøst parti.
25.Hvis vi hadde ønsket å komme over 50 prosent, ville vi gått ut med et åpent tilbud, sier adm. direktør Johan Fr. Oddfjell i Investa til Aftenposten.
26.Hvor mye vil valgkampen koste 1.kandidaten til Fr.p. ?
27.I virkeligheten har demokartiets ideer en svakere stilling i Norge enn vi tror, hevder stortingsrepresentant Fr. Fr. Gundersen i dagens kronikk, hvori han med utgangspunkt i en presentasjon av sveitsiske tilstander begrunner sitt ønske om bindende folkeavstemninger også i Norge.
28.Jeg håper dette kan bety et gjennomslag for Akershus også når det gjelder andre krav fra fylket som er høyst berettiget, sa Carl Fr. Lowzow (h) da Stortinget igår for første gang bevilget seks millioner kroner i statstilskudd til fylkets veiutgifter.
29.Jeg oppfatter ikke Fr.p. som kvinnefiendtlig.
30.Jeg tok en telefon til Akershus Fr.p. og foreslo Gundersen.
Your last searches
fr