Norwegian-Spanish translation of fra gammelt av

Translation of the word fra gammelt av from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fra gammelt av in Spanish

fra gammelt av
allmenn? de edad
Synonyms for fra gammelt av
Examples with translation
Kameraet er gammelt.

 
 

More examples
1.De to land har jo fra gammelt av gode forbindelser, ikke minst gjennom skipsfarten.
2.Vi har fra gammelt av hatt en avtale bankene imellom om ikke å kreve gebyr for andre bankers sjekker.
3.Allerede dagen efter returnerer man til Wien efter å ha opplevet mange og korte glimt av en by som fra gammelt av var kjent som badested, senere som musikk, mote og forlystelsesby - en av Europas vakreste !
4.Anderledes er det med danskene, som fra gammelt av har hatt nære forbindelser med kontinentet, sier Bjurstrøm.
5.Da markedet fra gammelt av blant annet har omfattet kjøp og salg av hester, ønsket arrangørene å videreføre hestetradisjonen ved å la stedets barn få hesteskyss rundt i bygden.
6.Dagen er både en minnedag for St. Martin som i 306 grunnla et mannskloster i Frankrike, men markerte fra gammelt av også avslutningen på høsten.
7.Det hang i fra gammelt av.
8.Det har røtter fra gammelt av, det merker man når det tales om" futen", en arving fra den tid skatten tok nesten alt man hadde, fra sølvskjeen til kua på båsen når kongen skulle ha noe å føre krig for.
9.Ellers finner vi at sisselroten fra gammelt av har vært i bruk mot halsesyke bl.a. Jordstengelen skal virke slimløsende, mildt avførende og bl.a. stimulere gallesekresjonen.
10.Enkelte av de mange lokale navnene skinntrytene har fått fra gammelt av antyder den seksuelle betydningen.
11.Esztergom har fra gammelt av vært Ungarns kirkelige sentrum, og erkebispen der hadde oppsyn med utmyntningen.
12.For motstanden er der, også blant ektemenn, fordi en stor barneflokk fra gammelt av er tegn på rikdom.
13.Forsvarsmuseet og Riksantikvaren har vi kontakt med fra gammelt av.
14.Fra gammelt av brukte man også poser av tøy til å stappe pølse i, og det går an å forsøke å koke / steke pølsedeigen i form i vannbad.
15.Fra gammelt av er den blitt betraktet som noe av et velstandssymbol i dyrekretsen.
16.Fra gammelt av er rotten blitt betraktet som noe av et velstandssymbol i dyrekretsen.
17.Fra gammelt av har Trondheims kunstindustrimuseum tradisjon for å samle på kunst fra samtiden.
18.Fra gammelt av har det opprinnelige hvalfangstrederiet i tillegg til sin skipsfartsvirksomhet også hatt Jahres Fabrikker, en produsent av fett og oljer.
19.Fra gammelt av har det vært Misjonsselskapets mål å sende to tredjedeler av gaveinntektene ut på misjonsmarkene.
20.Fra gammelt av har det vært bever i Marka.
21.Fra gammelt av har man vært klar over at det bare har vært en eneste mulighet, nemlig Vassfaret.
22.Fra gammelt av har man vært vant til at diplomater er menn, dessuten har yrket vært så glorifisert og regnet som så krevende at kvinner med sin store prestasjonsangst er skremt langt vekk.
23.Fra gammelt av har områdene omkring Mauken vært nyttet av svenske samer som sommerbeite.
24.Fra gammelt av har silketørklær vært viktig tilbehør til de fleste av folkedraktene våre.
25.Fra gammelt av har vi lært at dette er" kjærlighetsarbeide" - å ta seg av sine gamle foreldre.
26.Fra gammelt av heter det at været omkring den 10. juni er avgjørende i så måte.
27.Fra gammelt av lå myntretten hos kongen, den var et såkalt regale, en kongelig rettighet.
28.Fra gammelt av var Nehruene en av de fremstående slekter blant Kashmirbrahminene - brahminene utgjør den høyeste kaste, og Kashmirbrahminene regnes som de aller gjeveste blant dem.
29.Fra gammelt av var bakerfaget et tungarbeideryrke.
30.HVIS man er blitt advart mot å spise skinntryter i ungdommen, skal man vite at det ikke er på grunn av uspiselighet, men fordi bærene fra gammelt av er tillagt kjærlighetsfremmende virkninger !
Your last searches