Norwegian-Spanish translation of framgang

Translation of the word framgang from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

framgang in Spanish

framgang
allmennnoun éxito [m]
  bevegelsenoun progreso [m], avance [m]
  seiernoun victoria [f], triunfo [m], éxito [m]
Synonyms for framgang
Derived terms of framgang
Similar words

 
 

More examples
1.På de aller fleste områder er det entydig framgang.
2.Bare da kan det bli framgang i fredsprosessen i Midtøsten.
3.Det er ikke lenger tale om å vandre videre til tonene av" Du evige framgang mitt hjerte er ditt", for å skrive litt om på teksten til en kjent sang med nordiske rytmer.
4.Du love lykke og framgang hvis bare trua e stor.
5.Her kan selvsagt spiren til ny framgang også ligge".
6.Han oppdaget at framgang lå i kulde og at folk med varmeelementer i seg ble trukket mot denne kulda.
7.Arbeiderpartiet hadde en framgang på 3.8 prosent og Høyre en tilbakegang på 1.9 prosent ved valget i Trondheim.
8.Mest interessant i så måte er Sør og Vestlandet. her har mellompartienes tilslutning avtatt, mens Høyres framgang har vært størst nettopp i denne landsdelen.
Your last searches