Norwegian-Spanish translation of fremgang

Translation of the word fremgang from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fremgang in Spanish

fremgang
allmenn? el progreso
Synonyms for fremgang
Derived terms of fremgang
Similar words

 
 

More examples
1.Norge har hatt fremgang"," Landslaget i fotball er blitt bedre"," Norge er på vei mot det europeiske mellomskiktet".
2.Planleggingen må ikke i for stor grad influeres av byens nåværende økonomiske situasjon, men peke fremover til ny vekst og fremgang.
3.Vil den ny Tids Folk nogensinde forstaa og påskønne hvad Pionererne, ved haardt Slid og streng Nøjsomhed, har udrettet for Civilisationens og Landets Gavn og Fremgang ?" spør en av utvandrerne, Martin Esbæk, i katalogen.
4.(6) og Odd Einar Dørum 78 pst. Det er en fremgang på hele 15 pst. i forhold til novembermålingen.
5.AUF er i fremgang.
6.Alle våre kunder gjør det godt, sier Rasmussen og påpeker at såkalte Scandinavian Gift Shops er i klar fremgang i MidtVesten.
7.Bare det at vi vinner kamper mot Europas sterkeste lag, er en meget sterk prestasjon, og vitner om fin fremgang, sier Johansson.
8.Bjørnen er i fremgang i Norge, fastslås det i siste nummer av bladet Natur og Samfunn, som erklærer at bjørnen må vi verne om.
9.Danmarks eksport er i rekordmessig fremgang, og Danmark er det vesteuropeiske landet som har hatt høyest vekst i næringsaktivitetene i det siste året.
10.De grenene hvor vi har hatt størst fremgang, er utvilsomt i sykkel og bryting.
11.Den tilbakegang som partiet opplevde i tiden før og efter landsmøtet våren 1983, er snudd til en stabilisering og delvis fremgang, uttalte Kåre Kristiansen.
12.Denne langsomme fremgang, som ikke finner sted uten strid, kamp, vanskeligheter og smerte, er følbar, fortsatte kardinalen.
13.Dere pressefolk kan muligens skrive om" en ny Arne Borgstrøm", sier broren Oddvar som er ansvarlig for Oddasvømmernes fremgang de siste årene.
14.Det er klart det ville vært hyggelig med norsk i toppen, men for den internasjonale orienteringens skyld er vi oppriktig glade for mellomeuropeernes store fremgang iår, sier Lars Lystad, treningskonsulent i Norges Orienteringsforbund.
15.Det har vært en stor fremgang innen norsk handicapidrett de siste fire år.
16.Det sies at de gamle ikkekristne religionene har stor fremgang på Taiwan ?
17.Det var helt klart fremgang å spore fra 00kampen mot Polen på Hamar, men prestasjonene varierer fortsatt fra det helt gode til det mindre bra, mente trener Egil" Drillo" Olsen.
18.Et levedyktig sikkerhetssystem må også baseres på verdensomfattende solidaritet i erkjennelse av at rettferdighet, sosial og økonomisk fremgang også er vitale bestanddeler i en stabil verdensordning, uttalte Palme.
19.Folk føler at de jobber i et firma i fremgang.
20.For det tredje trengs det fremgang med våpenkontroll hvis verden skal overleve.
21.For guttas del er jeg ikke overrasket over at de viste fremgang fra ifjor allerede i World Cuppermieren.
22.For meg er det viktigere å få til fremgang enn å sitte med 50 prosent av aksjene, som jeg i sin tid hadde.
23.Fortsatt sportslig fremgang på alle plan, sier Vivi Berger, som på slutten også antydet at spalteplassen i avisene bør stå i forhold til det sportslige nivået i friidrett.
24.Før kampen mot Tsjekkoslovakia uttalte jeg at selve resultatet var av mindre betydning, bare vi viste klar spillemessig fremgang.
25.Hadde han holdt en slik tale ved innsettelsen som president, ville vi idag ha kunnet se tilbake på tre års fremgang i rustningsforhandlingene, sier hans demokratiske partifelle Paul Simon.
26.Heldigvis merker hun fremgang, sier treneren, som i alle fall håper hun er klar til uttagningskonkurransene for EM på Gjøvik 22. desember og Selbu 30. desember.
27.Hvordan vil De karakterisere den åndelige situasjon på Taiwan som jo er et land i sterk fremgang materielt sett ?
28.I Korea, Filippinene, Indonesia og Kenya opplever Frelsesarmeen størst fremgang, sa organisasjonens verdensleder, general Jarl Wahlstrøm, på en pressekonferanse i Oslo i går.
29.Jeg har fulgt med Hans Hermann siden han ble profesjonell i Frankrikge og han har vist stor fremgang, sier landslagssjef Tor Røste Fossen til Aftenposten.
30.Jeg har hatt fin fremgang efter at jeg la om treningen fra i fjor.
Your last searches