Norwegian-Spanish translation of fri

Translation of the word fri from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fri in Spanish

fri
allmennadjective libre
  utsiktadjective claro, sin obstrucciones, libre, sin estorbos
  oppdragadjective exento, libre, dispensado
  handeladjective suelto
  gratisadjective gratis, gratuito, sin cargo
  ekteskapverb pedir la mano, ofrecer matrimonio, declararse
  rettsvitenskapverb absolver, exonerar
Synonyms for fri
Derived terms of fri
Afrika, afrikansk, kjøre på frihjul, arbeidsfri, av fri vilje, avgiftsfri, bakteriefri, befri, befri fra, befri fra syre, befriet, befriet fra, befriende, befrier, befrielse, benfri, blendefri, bli frisk og sterk, bryte seg fri, damefrisør, luktfri, feilfri, plettfri, fordomsfri, fordomsfrihet, forfriskninger, fritidsaktivitet, friste, fristende, fristelse, fristerinne, fritte, fri-, fri assosiasjon, fri virksomhet, fri høyde, fribord, fribåren, fribryting, frieri
frittgående, frigi, frigid, frigiditet, frigjort, frigivelse, frigivelsesbrev, frigjørelse, frihandel, frihandels-, frihet, friidrett, fristilt, frikjenne, frikjennende, frikativ, frikoblet, frikost, frikostighet, friksjon, friksjons-, frilans-, frilufts-, friluftsmenneske, frimerke, frimerkesamler, frimurer-, frimurer, frimureri, frise, frisering, frisørsalong, frisk, frisk og glad, frisk som en fisk, friske til, friske opp, friskhet, frislippe, frisør, frisøse, frittalende, frimodighet, frist, fristed, fristående, fristille, fristillingserstatning, fristil, frisyre, frita, fritenker, fritere, fritert epplering, friterende, fritid, fritids-, fritidsbukser, frityrkoker, fritt, frivillig, frivol, frivolitet, frityrpanne, gi fritt løp til, gi fritt spillerom til, gjøre fri, herrefrisør, høns som går fritt, hoppe i fritt fall, i det frie, i friluft, infri, ikke frisk, kjernefri, kjernevåpenfri, koffeinfri, kortfristig, langfristig, skyfri, nefritt, nefrittisk, ufrivillig, ufrivillig ledighet, ufri, pommes frites, portofri, problemfri, reoppfriskende spray, røykfri, rustfri, rustfritt stål, saltfri, sette på frifot, seloppofring, skattefri, skrukkefri, smertefri, sorgfri, splinterfritt glass, stå noen fritt å, straffefrihet, fritert, strykefri, Sørafrika, sørafrikaner, sørafrikansk, sørafrikansk kvinne, syndefri, ta fri, ta seg friheten, tilfriskne, tilfrisknende, tjenestefri, tjenestefrihet, tjenestefrihet i spesielle tilfeller, trykkefrihet, tollfri, tollfritt nummer, oppfriske, oppfriskende, oppfrisking, valgfri, være klanderfri, vannfri, vilkårlig frifinnelse, vilkårlig frigi, frittgående høns, afrikanisere, forfriske, frifinne, frigjøre, frilanse, friliste, frisere, friske, friskmelde, friskne, gjenoppfriske, innfri, utfrie, utfritte, afrikaner, beinfri, blafring, blyfri, feilfritt, forfriskende, forfriskning, fri mann, fribytter, fridag, Friesland, frifinnelse, frigjører, frigjøring, frihånds-, frikassé, frikjennelse, frikjenning, frikvarter, friluft, friluftsliv, friminutt, frimodig, friser, frisinn, frisisk, friske på, friskne til, friskt skudd, fritagelse, fritakelse, fritatt, fritt løp, frittliggende, frivillighet, gjestfri, gjestfrihet, halv fridag, kan innfris, ofring, siste frist, smertefrihet, som frikjenner, straffefritak, tidsfrist, tvangfri, ugjestfri, yttringsfrihet, flekkfri, smittefri, frisert, bevegelsesfrihet, frie hender, handlefrihet, friskare, frihetstap, frillesønn, befridd, gjøre frisk, farefri, galgenfrist, frille, doggfrisk, frivillig arbeide, fri kildekode, fri programvare, kostnadsfritt, portofritt, vederlagsfritt, frikostig, fritt fall, frittstående bygning, ufrihet, vekselfrist
Similar words

 
 

Wiki
Fri kan vise til: - Frieri, det å be om en persons hånd i giftemål. - Frihet, det å være fri - Ferie, det å ha fri fra jobb eller skole. - Fri - En samling, album av Kikki Danielsson.

More examples
1.Eldreomsorgen går heller ikke fri", sier Ivar Leveraas.
2.Fri rett til å drepe uverdige liv".
3.Fri utveksling av tanke og meninger er en av de mest dyrebare menneskerettigheter" lyder sitatet fra den franske menneskerettighetserklæring av 1789, som sveitseren Werner Jeker har trukket frem på sin plakat.
4.Gi meg fri".
5.Gud fri deg, Herre !
6.I en levende organisme er en fri strøm av orgonenergi en betingelse for sunnhet," skriver Ola Raknes i sin bok om Reich.
7.MOR"s og alle kvinners tilgjengelighet illustrerer Else Michelet med en stor pupp og et digert øre, puppen til trøst og øret til lytting, alle får sitt, intet kjønn går fri.
8.Med sin kulturelle bakgrunn reagerte han i det heile mot at kona etter kvart ville vere meir fri og sjølstendig, og at det ho gjorde nå, var beint fram eit opprør som han verken kunne forstå eller godta".
9.Norsk skipsfart er helt avhengig av fri adgang til de internasjonale varetransporter world wide.
10.On Stage" er hentet fra to konserter i 1982, og sporene er velsignet fri for alle forserte virkemidler.
11.Regjeringen (Harlem Brundtland) forsøker å fortelle at det skal bli mulig å fortsette som privatpraktiserende lege eller fysioterapeut, men i forslaget til lovtekst fremgår det klart at det ikke vil bli mulig i fremtiden å drive noe som engang minner om fri yrkesutøvelse.
12.Sannheten skal gjøre dere fri", sier han.
13.Siste kapitel" var titelen på en kortfilm produsert av Fri Mediagruppe - omhandlende en forfatterinnes arbeide med å oppklare omstendighetene omkring et mord begått i Oslo i 1930årene.
14.Su"ddeutsche Zeitung" skriver i en kommentar onsdag at i 1944" bestod den tyske shizofreni i det faktum at man måtte ønske seg sitt eget nederlag og" fiendens" seier, hvis man ville sikre en mulighet for at en ny moral og en fri sivilisasjon skulle utvikle seg i Tyskland".
15.Superklassen" - IOR kl. 1 og 2 har kommet fri fra starten.
16.Synge, gråte, drømme, le og være fri i denne sjofle verden, se den slik den er og refse den ved egen røst.
17.Troen må bli fri fra et autoritært kristendomssyn og få utvikle seg og vokse med tiden mot en ny religiøs bevissthet der mennesker bruker sin fornuft og kjenner sin selvstendighet", heter det.
18.Under hele den tidsutvikling vi gjennemløper med nasjonalsocialistiske fremstøt selv i våre nordiske land, og med alle forsøk på opløsning og illoyalitet innenfra... foretrekker jeg endelig en gang å være fri mann igjen og kunne si min mening helt ut og kunne arbeide for å slå ned de åndsretninger som jeg mener er destruktive, uten å ha en organisasjonsmessig forpliktelse til å samle de mange uensartede.
19.Vi fikk fri engelsktimen idag, vi.
20.Vi kommer til å bli fri, i SydAfrika og overalt ellers i verden," sier håpets og fredens mann, biskop Desmond Tutu.
21.Vi tror derimot at det å møte meningsytringer om politikk, moral og religion med straff rett og slett er farlig fordi det strider mot demokratiets grunnleggende ide om fri meningsbrytning.
22.Vi vil gjerne ha en åpen og fri debatt om pressens oppgaver.
23.(AFP) Den polske nasjonalforsamling fattet i formiddag vedtak om at alle politiske fanger skal settes fri.
24.(NTBDPAAFPReuter) Adam Michnik, som var en av stifterne av den polske opposisjonsgruppen KOR, ble lørdag satt fri fra fengslet.
25.(NTBReuterAFP) Den demokratiske presidentkandidaten Jesse Jackson reiste igår kveld tilbake til USA fra Cuba, i følge med 48 fanger som det kubanske regimet hadde gått med på å sette fri.
26.(NTBTTReuter) Femten ungdommer trengte seg torsdag kveld inn på det sovjetiske ambassadeområdet i Stockholm under parolen" Slipp Rudolf Hess fri !
27.Amerikanerne sier de er ute på et korstog for fri og rettferdig handel.
28.Bare fredag og søndag fri, beretter Tom.
29.Boken var pent innbundet som en skolebok, og lå oppslått som om noen hadde lagt lekselesingen ut i det fri, sier Ingeborg Solli.
30.Da bevilget vi oss fri i to dager og fikk anledning til å ta noen forfriskende bad, forteller Øistein Vogt, som beskriver årets møte med Hans Hellighet ved audiensen som mer avslappet enn tidligere.
Your last searches
fri