Norwegian-Spanish translation of fristille

Translation of the word fristille from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fristille in Spanish

fristille
sysselsettingverb despedir, dar de baja
  jobbverb despedir
Synonyms for fristille
Similar words

 
 

More examples
1.Vi har ennå ikke sett noe om at ledelsen i Senterpartiet vil" fristille" partiets stortingsgruppe i denne saken, men vi går på den annen side ut fra at gruppa må stå fritt til å finne tilbake til de politiske aktstykkene som forsvant med" utluftingen" i regjeringsbygget," skriver Østlendingen.
2.Da holdt daværende kommunalråd, nå varaordfører i Oslo, Hans Svelland, et innlegg om betydningen av å fristille Høyre.
3.Det er forøvrig resultatet av Edward Kennedys den gang mislykkede forsøk på å få ledelsen til å" fristille" delegatene under oppgjøret med Jimmy Carter i 1980.
4.Det er riktig at det tidligere er vedtatt å fristille Rosenhof skole for eventuelt salg eller utleie.
5.Eik vil enten selv fristille seg i forhold til gruppen eller bli eksludert.
6.Heller ikke i underholdningsøyemed kan de fristille seg fra respekten for personvern og programetiske normer, sa statsråd Langslet.
7.Hvis man kommer så langt, kan man gå ut fra at Regjeringen vil gå inn for å fristille Wichmann og Pusnes, som nå er å betrakte som Horten Verftbedrifter.
8.Hvordan skal han fristille partiorganisasjonen uten at det går ut over samholdet i Regjeringen ?
9.I det politiske miljø spør man hvordan han skal kunne fristille partiet uten at det går ut over samholdet i Regjeringen.
10.I mellompartiene var man hurtig ute og advarte Høyre mot å" fristille" partiets formann i forholdet til koalisjonen.
11.MILJØSAKER må vinnes i Regjeringen, ikke ved å fristille enkelte partigrupper i Stortinget i forhold til regjeringsvedtak, slik det er gjort i Etna / Dokkasaken, uttaler fylkesstyret i Oslo Senterparti.
12.Wichmann leter fremdeles efter samarbeidspartnere for å kunne fristille seg fra Horten Verft.
13.Efterhvert som kredittpolitikken tillater det, er det naturlig å fristille Statoil fra pålegget om å dekke en viss andel av sitt lånebehov innenlands, sier finansminister Rolf Presthus til Aftenposten.
14.I løpet av 1985 har vi planer om å fristille Norges Byggforskningsinstitutt og Norsk Regnesentral fra NTNF og omdanne instituttene til stiftelser.
15.Andre stikkord for Regjeringens forskningsprogram de neste fire år er fortsatt arbeide for å fristille forskningsinstituttene for å fremme blant annet fleksibilitet og faglig uavhengighet.
16.Den dag OBOS selv måtte be om det, vil det være flertall i bystyret for å fristille takstene også for OBOS og USBLboliger.
17.Ekspedisjonssjef Sæmund Lombnæs i Forbruker og administrasjonsdepartementet sier til Aftenposten at Regjeringen ikke foreløbig vil gjøre noe for å fristille festeavgiftene.
18.I tråd med stortingsgruppens strategi vedtok landsstyret at alle partiets kommunestyregrupper og fylkestingsgrupper nå kan fristille seg fra de vanlige blokker i norsk politikk for å kunne få større gjennomslag for partiets politikk fra sak til sak.
19.Jeg finner det lite rimelig først å stille krav til Regjeringens holdning - og derefter fristille seg før saken var ferdigbehandlet i Stortinget.
20.Og dersom det senere skulle komme politisk vedtak om å fristille bruktboligtakstene også i OBOS, vil beboerne i attraktive strøk ha gjort en meget fordelaktig tomtehandel, sier Mæland.
21.På denne bakgrunn er det underlig at Simonsen går inn for å skille den tekniske tjeneste (som jo omfatter både radio og fjernsyn) ut fra NRK - og fristille en ny institusjon, som kan ta oppdrag både for NRK og for andre brukere, f.eks. et nytt TV2.
22.Tanken om å" fristille" universitetene vil ikke gjøre forskning og høyere utdannelse billigere for Staten.
23.Tanken om å fristille universitetene ved å gjøre dem til selvstyrende stiftelser er ikke et misnøyeforslag.
Your last searches