Norwegian-Spanish translation of fru

Translation of the word fru from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fru in Spanish

fru
allmennnoun esposa [f]
  tittelnoun señora [f], Sra [f]
Synonyms for fru
Derived terms of fru
Similar words

 
 

More examples
1.Ad fru N.N....
2.Arbeiderpartiet ville ikke støtte fru Kvanmos forslag.
3.Baller i lufta" - jaja, baller og baller fru Blom.
4.Da hun (fru Eli) snakket med sin mor i telefonen første gang jeg hørte på, fikk jeg nesten slag.
5.Denne plakat henger på fru Engum Hagens kontor.
6.Fru Knutsen", 1977.
7.Fru Langaard hevder at det tidligere har vært lagt for stor vekt på at Munchs kunst i ungdomsperioden av hans liv var litterær og stod under tysk innflydelse.
8.I Sveits venter fru Malmberg.
9.NATO skal presses" heter det i overskriften, og i innledningen forkynner fru Nordland at" NATO er nødt til å akseptere våre krav".
10.Stoler De (fru Nordland) på en erklæring om ikkeangrep fra Sovjet ?
11.Tenker bare på seg selv, gjør de, jeg sa det rett ut til fru Hempen i fjerde at tro meg, fru Hempen, sa jeg, De ville få det mye bedre hvis De tenkte litt mindre på Dem selv ville De.
12.Unnskyld at jeg forstyrrer, fru Andreasen, men Deres mann har ikke innfunnet seg.
13.Vi betalte 10 millioner Dmark for samlingen, et forsvinnende beløp for slike bilder - idag en slikk og ingenting", får Aftenposten høre av fru professor Gudrun Inboden, som leder avdelingen for moderne kunst.
14.1. juledags frokost ! svarer direktør, fru Ellen Brochmann på Continental.
15.Aldri i livet ! sier fru Lore.
16.Allerede 9. september tok fru Seim Valeur saken opp i finansutvalget, som enstemmig sluttet seg til Pensjonistforeningens ønske om å frigi Elisenberg skole til bydelsaktiviteter.
17.At De tør å ha katten så nær innpå Dem da, fru Solness ? sier Hilde.
18.Bare fem minutter, er De snill, sier fru Danuta da vi kommer inn i leiligheten.
19.Beløpet står i grell kontrast til de oppgaver kommuner og fylker nå overhodet ikke kan makte, fremholdt fru Harlem Brundtland og listet i den forbindelse opp en rekke forhold.
20.Blir du med i Sentrumsløpet, fru Bratteli ?
21.De har all ære for det De dengang gjorde for å få ham på rett kjøl, fru Kjær.
22.De kaller seg selv rotter, sier fru Borghild med et sukk.
23.De kan tro unge Amandus ble overlykkelig for verktøykassen han fikk til jul, sier jeg til fru Timiansen.
24.De måtte omsider gi seg, forldarte fru Erlandsen.
25.De var heldig som traff iallfall meg hjemme, sa fru Erlandsen.
26.Den dagen fru Gandhi erklærte unntakstilstand, ga hun Kongresspartiet dødsstøtet.
27.Den graviditeten må ha gjort et eller annet med hele systemet mitt, slik at jeg også kunne bli gravid på naturlig vis, sier fru Walker.
28.Den som lever, får se ! svarer fru Rinnan.
29.Denne unge mann har kanskje betydd noe for Dem, fru Kjær ? sa han, mer medfølende enn nysgjerrig.
30.Det begynte med fisk, forteller fru T., med kinn som gløder i takt med den julerøde kjolen hun har på seg.
Your last searches
fru