Norwegian-Spanish translation of galskap

Translation of the word galskap from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

galskap in Spanish

galskap
allmennnoun tontería [f], bobería [f]
  sinnenoun locura [f], demencia [f]
  oppførselnoun tontería [f], idiotez [f], estupidez [f]
Synonyms for galskap
Derived terms of galskap
Similar words

 
 

More examples
1.Brennende blomster" skal bevege seg mellom normalitet og galskap, her blir drømmer konkrete, sier Saabye Christensen som understreker at filmen ikke handler om 1960tallet, selv om den utspiller seg i 1964.
2.Galskap av deg, som sønn, å forsøke noe slikt", fikk han blant annet høre.
3.Jeg forsøker gjennom intenst arbeide - skrev han til en venn i 1935 - å komme vekk fra tidens talentløse galskap.
4.Det er galskap at disse gårdene skal rives !
5.Det er galskap å nedlegge Reitgjerdet når annet alternativ ikke finnes !
6.Det er galskap å nedlegge Reitgjerdet så lenge vi ikke har alternativ til de pasienter som nødvendigvis må være på spesialinstitusjon.
7.Det er galskap å rive disse gårdene.
8.Det er galskap å ødelegge en av landets fineste båtplasser i Oslo.
9.Det synes å være galskap å bygge et nytt hovedveisystem gjennom byen for 500 millioner kroner og så oppfordre bilistene til å kjøre utenom for å spare avgift, sa Kvalheim.
10.Det ville vært galskap om noen av oss hadde gitt alt nå, spesielt i denne varmen.
11.Dette er galskap, og det kan sette over styr landets sosiale stabilitet, påpekte Alfonsin.
12.Galskap, ler Per.
13.Hvis det ikke er galskap, vil jeg prøve, for det er ikke naturlig å leve i unntagelsestilstand gjennom 40 år.
14.På en måte var vi tilfreds over å være med å knekke nazismen, men samtidig fikk vi til fulle føle hvilken organisert galskap krigen er.
15.Vi hadde aldri trodd at nordmenn var modne for galskap i en slik målestokk.
16.Arbeiderpartiets Terje Akerhaug og Jens Erik Røste fra Senterpartiet mente det var galskap å bruke 80 mål dyrket mark og endel beitemark til hva Akerhaug kalte en eksklusiv sport.
17.Både i amerikansk TV, radio og presse, rettes det nå fra faglig medisinsk hold en advarende pekefinger mot dette som er på vei til å bli en organisert galskap.
18.Crick har også tankevekkende og kloke ting å si om de to andre sentrale skikkelsene i fortellingen, om enn hans bemerkninger om OBriens galskap blir hengende i luften.
19.Da må det da være galskap å forandre på det ?
20.De truer oss med den siste epidemi, den totale galskap, den endelige vold.
21.Dermed lager lille Mimosa liv og røre, uro og galskap i huset - til glede både for barn og strenge voksne.
22.Dermed lager lille Mimosa liv og røre, uro og galskap i huset til glede både for barn og strenge voksne.
23.Det er, som den nyvalgte president Raul Alfonsin formulerer det, galskap.
24.Det er anfall, en metafor for kjærlighet, tenning som man selv ikke helt kan forklare.En slags galskap.Slik forklarer han det, forfatteren av boken" Røkk", (Tiden), Per Malde.
25.Det er derfor galskap å ødelegge en av landets fineste båthavner.
26.Det er ikke blitt meget igjen av Simenon, derimot har Gainsbourg preget produktet med selvopptatthet, galskap og konsentrasjon om amorøse eksesser.
27.Det er kanskje det mest utrolige eksempel på galskap som man kunne drømme om å oppleve på et slikt sted.
28.Det er kanskje galskap, men det er gøy, sier eieren av Norges eneste RollsRoyce fra 1951, reisekonsulent Miguel Sørholt.
29.Det er mer enn galskap at vi ikke har sørget for å underlegge videofilmer en filmkontroll.
30.Det er nesten galskap, vet du.
Your last searches