Norwegian-Spanish translation of gamle dager

Translation of the word gamle dager from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gamle dager in Spanish

gamle dager
allmenn? días de edad
Synonyms for gamle dager
Derived terms of gamle dager
Similar words

 
 

More examples
1.De snille gamle gubbene som en gang hadde handelsforbindelser med Khios, Smyrna, Konstantinopel og Trieste sitter med sin støvkost og sin avis utenfor butikken og tenker på gode, gamle dager.
2.Det er ikke vanskelig å slutte seg til dem som ønsker de gode gamle dager tilbake, da amatør var amatør og arenaen var omkranset av idrettsinteresserte entusiaster og ikke utstyrsprodusenter.
3.I de gode, gamle dager gjorde en mann hele arbeidsoperasjonen, fra ide til ferdig trykksak.
4.I gamle dager", dvs. før fjernsynet kom til landet, var det mulig for kommunene å tjene penger på kinodrift.
5.I gamle dager" skrev vi på en helt annen måte anonymt, vi var fagfolk som jobbet frem stykker til avisen.
6.I gamle dager var det ikke uvanlig at syke og vanskapte ble satt ut i skogen.
7.Restaurant Gamle Raadhus" i Nedre Slottsgate har fått litt av en oppgave på sine gamle dager.
8.Sjøbad II" populært kalt" Vaskebalja" fraktet folk til Hovedøens bad i gamle dager.
9.Spillet om Sarabråten" vil gi lokalbefolkningen kunnskaper om gamle dager på deres hjemtrakter.
10.Udsikten" het stedet i gamle dager.
11.Ut fra det vi idag vet om sammenhengen mellom barns og ungdoms oppvekstmiljø og deres senere" karriere" skal det ikke mye fantasi til for å se en fremtid der dagens situasjon både innen helse og sosialsektoren og når det gjelder kriminalitet nok kan bli sett på som" gode, gamle dager.
12.Blåtøyet, som tekstilfabrikken var mest kjent for i gamle dager, ville vi ikke kunnet overleve på idag.
13.De gode, gamle dager var også dager med barnedødelighet, barnearbeide og barnedrap, sa Grude Flekkøy.
14.Den synes jeg er god, og spesielt blant innflytterne, de er mer interessert i hvordan livet artet seg i disse bygdene i gamle dager enn de" innfødte" er.
15.Det er ihvertfall klart at jeg vil fortsette med Astaire, og på mine gamle dager får jeg vel opprette et Astairemuseum.
16.Det var mer i gamle dager.
17.Fra Dovrehallen flyttet man i gamle dager ut til Kongshavn. Fra Chat Noir til Bygdøynes.
18.Henrik Wergeland står like bak meg her på Eidsvolls Plass, eller Spikersuppa som det het før i gamle dager.
19.Hva gjorde folk i gamle dager med slikt ?
20.I" gamle dager" var det vanlig med en gradvis forverring for schizofrene pasienter.
21.I gamle dager ble de gamle med på setra om sommeren ?
22.I gamle dager hadde man respekt for det mystiske og overnaturlige, sa han.
23.I gamle dager kunne man kjøpe wienerbrød, bakt med meierismør.
24.I gamle dager måtte vi gå, forteller Berntzen.
25.I gamle dager traff også ungene hverandre her.
26.I gamle dager vant VIF på gode dager og tapte på dårlige.
27.I gamle dager var anleggstiden en gulltid for bygda som ble berørt.
28.Ingen ville bo her i gamle dager.
29.Jeg har alltid vært interessert i slektshistorie, ja i alt som forteller om og viser hvordan folk levde i gamle dager, sier Beate.
30.Jeg har ingen erfaring med radioarbeide, det er jo TV som var mitt medium, minner den tidligere TVvertinnen om og forteller at det har vært trivelig å være på Marienlyst og mimre om gamle dager sammen med tidligere kolleger.
Your last searches