Norwegian-Spanish translation of gjødsle

Translation of the word gjødsle from norwegian to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gjødsle in Spanish

gjødsle
agrikulturverb fertilizar, fecundar
Anagrams of gjødsle
More examples
1.DERFOR var det gledelig å konstatere at TVdebatten avdekket så stor grad av enighet om å gjødsle grunnen for ny industriell vekst.
2.Det er faktisk så gode forhold at vi de siste årene har sluppet å gjødsle, sier han.
3.For å bedre dens matforhold har StorElvdal viltnevnd sammen med StorElvdal Grunneierforening satt i gang forsøk med å avskoge områder med løvskog og så gjødsle disse, for at det skal bli bedre beitemuligheter for elgen.
4.Hvis man plutselig sluttet å gjødsle, ville over to milliarder mennesker bli uten mat.
5.Sørger man i tillegg for å gjødsle bedet, kan man ha glede av blomsterløkene år efter år.
6.Det er mulig å vanne og gjødsle lite for å slippe å klippe så ofte, men det vil gå ut over utseende og slitestyrke.
7.Gjødsling er viktig i haven, og den lille tabellen her viser hvordan du får både plen og planter bedre ved å gjødsle dem utover sommeren.
8.Jeg opplever det som en oppfordring til å gjødsle våre nærmeste omgivelser med kjærlighet.
9.Metoden kan raffineres ytterligere ved å bruke de meterdype og brede grøftene til oppdrett av fisk og skilpadder, noe som både kunne gi mat til landsbyboerne og gjødsle jorden som samler seg opp i grøftene.
10.Store summer ble brukt til å bevare visnende bedrifter i stedet for å gjødsle grunnen for nye og mer vekstkraftige planter.
11.Under hvileperioden i vinterhalvåret, hvor lyset er svakere og veksten er nærmest opphørt, bør man normalt ikke gjødsle plantene.
Similar words

 
 

gjødsle as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) gjødslegjødslendegjødslet
Indikative
1. Present
jeggjødsler
dugjødsler
hangjødsler
vigjødsler
deregjødsler
degjødsler
8. Perfect
jeghar gjødslet
duhar gjødslet
hanhar gjødslet
vihar gjødslet
derehar gjødslet
dehar gjødslet
2. Imperfect
jeggjødslet
dugjødslet
hangjødslet
vigjødslet
deregjødslet
degjødslet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde gjødslet
duhadde gjødslet
hanhadde gjødslet
vihadde gjødslet
derehadde gjødslet
dehadde gjødslet
4a. Future
jegvil/skal gjødsle
duvil/skal gjødsle
hanvil/skal gjødsle
vivil/skal gjødsle
derevil/skal gjødsle
devil/skal gjødsle
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha gjødslet
duvil/skal ha gjødslet
hanvil/skal ha gjødslet
vivil/skal ha gjødslet
derevil/skal ha gjødslet
devil/skal ha gjødslet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle gjødsle
duville/skulle gjødsle
hanville/skulle gjødsle
viville/skulle gjødsle
dereville/skulle gjødsle
deville/skulle gjødsle
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha gjødslet
duville/skulle ha gjødslet
hanville/skulle ha gjødslet
viville/skulle ha gjødslet
dereville/skulle ha gjødslet
deville/skulle ha gjødslet
Imperative
Affirmative
dugjødsl
viLa oss gjødsle
deregjødsl
Negative
duikke gjødsl! (gjødsl ikke)
dereikke gjødsl! (gjødsl ikke)
Your last searches